میوه ای که در مناطق گرمسیر و با اقلیم مدیترانه ای می روید که نوعی میوه ای گوشتی و سبز رنگ است که هسته ای درشت دارد. نام دیگر آن گلابی تمساح می باشد
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا