آناناس ریشه آن از جنوب برزیل است بزرگی آن ۱–۱٫۵ متر و بزرگی برجستگی روی آن تا ۳۰–۱۰۰ سانتیمتر می باشد. در علم باغبانی به این نوع میوه سینکارپ گفته می‌شود.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا