تعبیر خواب مسجد/دیدن مسجد در خواب نشانه چیست

شنبه 6 دی 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب ساختن مسجد:

(1) بیننده خواب بین والدین ، ​​سایر اعضای خانواده و اقوام خود خوب است و مردم را به گرد هم آمدن برای انجام کارهای خوب دعوت می کند.
(2) خواب بیننده بر دشمنان غلبه خواهد کرد.

تعبیر نماز خواندن غریبه در مسجد:

غریبه ای که نمازش را در مسجدی که امامش (رهبر معنوی) بیمار است نماز می خواند: امام می میرد.

تعبیرخواب خانه به مسجد تبدیل می شود:

خواب بیننده عزت می یابد و فضیلت و عدالت را ترویج می کند.

تعبیر خواب ورود به مسجد:

اگر فردی خواب بیند وارد مسجد شده این فرد ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب  مسجدی تخریب شده است:

یک فرد مذهبی در آن منطقه می میرد.

تعبیر خواب رویش چمن در مسجد

اگر کسی در خواب ببیند که داخل مسجد چمن می روید ، این به معنای عروسی است.

تعبیر خوای سوختن مسجد

اگر شخصی در خواب ببیند مسجدی در حال سوختن است ، این به معنای مرگ ، خسارات و تغییرات سیاسی در کشور است.

تعبیر خواب در مجله خانواده دایان

تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد از نظر بزرگان:

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای مسجد عبارت‌اند از:

۱-پادشاه- امپراطوری

۲-قاضی- وکیل

۳-عالمی بزرگ

۴-رئیس  -رهبر و پیشوا

۵-خطیب و خطبه خوان

۶-قیم و سرپرست

۷-خیر و برکت

۸-زن خوب و نیکو.

تعبیر خواب کبوتر بالا مسجد

 ابن سیرین (ره):کبوتر نماد زن است. سفیدی آن نمایانگر زیبایی اوست. اوج مسجد اوج شرافت و افتخار او را می دهد.

ابن سیرین (ره):اگر ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، یـعـنـی مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی.

تعبیر خواب رفتن به مسجد

جابر مغربی می‌گوید:اگر در خواب دیدی  به مسجد یا مکه یا مدینه می‌روی از تمامی ترس‌ها و دلهره‌ها ایمن می‌شوی و به خواسته‌های دینی و دنیوی خودت خواهی رسید.
اگر در خواب ببینی چراغ مسجد را روشن کرده‌ای، یعنی در کاری که مشغول آن هستی روشنی بوجود می‌آید

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با عده‌ای به مسجد می‌روی، با زنی ازدواج می‌کنی

myislamicdream.com

بازدیدکنندگان : ۳۷ نفر
تعبیر خواب ملخ

تعبیر خواب ملخ /دیدن ملخ در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند/ تعبیر دیدن گوسفند در خواب

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi