رفتار پرخاشگرانه در کودکان /5 راه مدیریت رفتار پرخاشگرانه در کودکان

سه‌شنبه 16 دی 1399 موفقیت
رفتار پرخاشگرانه در کودکان

لیست مطالب

1-رفتار پرخاشگرانه در کودکان

2-راه مدیریت رفتار پرخاشگرانه در کودکان

رفتار پرخاشگرانه در کودکان

عصبانیت یک احساس عادی است. کودکان به اندازه بزرگسالان در معرض عصبانیت هستند. با این حال ، کودکان ممکن است درک نکنند که چگونه با عصبانیت خود به درستی کنار بیایند. این می تواند منجر به خشم و خشن و رفتار خشونت آمیز شود. گفتن عصبانیت به کودک راه حل این مشکل نیست. در عوض ، باید به کودک آموزش داد که چگونه عصبانیت خود را کانالیزه کند. در اینجا 5 نکته وجود دارد که می تواند به مقابله با رفتار پرخاشگرانه در کودکان کمک کند.

خشم و عصبانیت یک احساس عادی است. کودکان به اندازه بزرگسالان در معرض عصبانیت هستند. با این حال ، کودکان ممکن است درک نکنند که چگونه با عصبانیت خود به درستی کنار بیایند. این می تواند منجر به خشم و خشن و رفتار خشونت آمیز شود.

گفتن عصبانیت به کودک راه حل این مشکل نیست. در عوض ، باید به کودک آموزش داد که چگونه عصبانیت خود را کانالیزه کند. در اینجا 5 نکته وجود دارد که می تواند به مقابله با رفتار پرخاشگرانه کمک کند.

 

رفتار پرخاشگرانه در کودکان

رفتار پرخاشگرانه در کودکان

رفتار پرخاشگرانه در کودکان

5 راه مدیریت رفتار پرخاشگرانه در کودکان

 

1-از تنبیه های بدنی به عنوان نوعی نظم استفاده نکنید:

کودکان اقداماتی را که در خانه می بینند انجام می دهند. اگرچه ممکن است کودک شما از روی ناامیدی هنگام انجام کار اشتباهی به او ضربه بزند ، اما کودک ممکن است این حالت را به عنوان شکل قابل قبولی از تخلیه خشم بداند. بنابراین ، ضربه زدن به کودک می تواند به طور غیر مستقیم رفتار پرخاشگرانه کودک را تقویت کند. همانطور که انتظار ندارید فرزندتان دست به ضربه زدن به دیگران بزند ، خودتان هم او را ضربه نزنید.

2-ایجاد واژگان احساسی:

رفتار پرخاشگرانه کودک معمولاً نتیجه سرخوردگی از عدم توانایی توضیح آنچه ممکن است تجربه کند است. بنابراین ، کودک خود را تشویق کنید که واژگانی برای بیان نظر خود ایجاد کند. به آنها بیاموزید که از کلماتی مانند عصبانی ، ناامید ، تحریک و مضطرب استفاده کنند. وقتی فرزندتان گفت عصبانی است ، او را نادیده نگیرید بلکه او را تشویق کنید تا در مورد آن صحبت کند. همچنین می توانید آنها را ترغیب کنید تا خلاقیت های دیگری برای خشم خود مانند طراحی و نقاشی پیدا کنند.

3-رفتار خوب را ستایش کنید:

همه کودکان به دنبال قدردانی هستند. هنگامی که کودک شما با خشم مقابله می کند راه خوبی است ، او را تحسین کنید و رفتار او را تقویت کنید. این باعث می شود کودک شما بداند که رفتار او مورد توجه قرار گرفته است. به کودک خود بگویید عصبانی بودن تا زمانی که با روش صحیح برخورد شود اشکالی ندارد.

4-محدودیت های مشخص تعیین کنید:

کودکان به محدودیت هایی نیاز دارند تا بدانند چه نوع رفتاری قابل قبول است و چه چیزی غیر قابل قبول است. این محدودیت ها باید کاملاً واضح و سازگار باشد. معلمان کودک و سایر مراقبان کودک نیز باید از این قوانین همراه با پاسخی که در صورت نقض قانون توسط کودک به آنها داده می شود. هنگامی که کودکی از حد تعیین شده توسط شما عبور کرد ، باید فوراً مورد مواخذه قرار گیرد تا اشتباه خود را درک کند.

5-بگذارید کودک شما خنک شود:

تلاش برای توضیح این که چرا کاری که کودک انجام داده است در حالت عصبانیت فایده ای ندارد. در عوض ، با گفتن اینکه به اتاق خود بروید یا جایی بنشینید ، به آنها فرصت دهید تا خود را خنک کنند. پس از خنک شدن کودک ، توضیح دهید که چرا رفتار او اشتباه بوده است و در مورد راهکارهایی که می تواند بهتر با این وضعیت کنار بیاید صحبت کنید.

7 روش برای تنظیم موفقیت فرزنداتان

7 روش برای تنظیم موفقیت فرزنداتان

تربیت کودکان مسئولیت پذیر

6 راهکار برای تربیت کودکان مسئولیت پذیر

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi