7 حرکت ورزشی مناسب برای درمان دیسک کمر

پنج‌شنبه 14 اردیبهشت 1402 ورزشی
درمان دیسک کمر

درمان دیسک کمر

دیسک کمرازلحاظ ساختمانی مانند یک چرخ اتومبیل است. برای اینکه ما بتوانیم حرکات مختلف را در طول زندگی خود انجام دهیم ستون مهره های ما به صورت یکپارچه درست نشده است بلکه به صورت قطعاتی درست شده است که مثل دانه های تسبیح به هم متصل شده اند. این قطعات استخوانی را تنه مهره می نامند و قسمتهایی که این استخوان ها را به هم متصل می کنند دیسک نامیده می شوند.

نشانه‌های دیسک کمر عبارتند از

  • درد قسمت پایین کمر
  •  پا درد خواب
  • رفتن پا
  •  ضعف پا

هفت حرکت ورزشی زیر می‌تواند به کاهش دیسک کمر کمک کند

۱. حرکت نیمه کبری

این حرکت باعث می‌شود که مایع دیسک کمر به قسمت میانی ستون فقرات هدایت شود. برای انجام این حرکت بر روی شکم دراز بکشید. آرام آرام سمت عقب بدن را فشار دهید. دست‌ها را بر روی زمین کنار سر قرار دهید. ۱۰ ثانیه در این حرکت بمانید. ۱۰ بار این حرکت را تکرار کنید.

حرکت نیمه کبری

حرکت نیمه کبری

۲. حرکت کبری

این حرکت شبیه حرکت قبلی است. فقط بدن بیشتر به سمت عقب کشیده می‌شود.

حرکت کبری

حرکت کبری

۳. همسترینگ نشسته

این حرکت باعث می‌شود که همسترینگ منقبض و منبسط شود. این حرکت در حالت نشسته انجام می‌شود. پاها را به جلو دراز کنید، با دست ها کف پاها را به سمت بدن بکشید. ۳۰ ثانیه پاها را در این حالت نگه دارید. حداقل با سه بار تکرار این حرکت را انجام دهید.

همسترینگ نشسته

همسترینگ نشسته

۴. خم کردن یک پا در شکم

این حرکت باعث کشیده شدن عضلات پایین کمر و لگن می‌شود و میزان فشار بر روی ستون فقرات را کمتر می‌کنند. برای انجام این حرکت در حالی که خوابیده‌اید دست‌ها را در کنار بدن قرار دهید. یک پا را در شکم خم کنید و با دست‌ها نگه دارید و پای دیگر را بر روی زمین دراز کنید. این حرکت را بر روی پای دیگر نیز انجام دهید. این حرکت را با ۱۰ بار تکرار انجام دهید.

خم کردن یک پا در شکم

خم کردن یک پا در شکم

۵. حرکت گربه – گاو

این حرکت ترکیب دو حرکت یوگا است و باعث می‌شود که فشار در قسمت پایینی ستون فقرات کمتر شود.چهار دست و پا بر روی زمین قرار بگیرید. در یک حرکت کمر را به سمت داخل خم کنید و در حرکت دیگر کمر را به سمت بیرون فشار دهید. به دم و باز دم خود در انجام این حرکت توجه کنید. این حرکت‌ را با پنج بار تکرار انجام دهید.

حرکت گربه – گاو

حرکت گربه – گاو

۶. حرکت عضله خم کننده

بر روی زمین زانو بزنید. یک پا را با زاویه ۹۰ درجه بر روی زمین قرار دهید. در همین حالت کمر و لگن را به سمت جلو خم کنید. ۱۰ ثانیه در این حالت بمانید. این حرکت را با ۱۰ بار
تکرار بر روی هر پا را انجام دهید.

حرکت عضله خم کننده

حرکت عضله خم کننده

۷. نزدیک کردن لگن به زمین

این حرکت باعث می‌شود که عضلات کمر کشیده شوند و درد این عضلات کمتر شود. بر روی کمر دراز بکشید، دست‌ها را در کنار بدن قرار دهید. قسمت پایین کمر را به زمین فشار دهید. ۱۰ ثانیه در این حالت باقی بمانید، سپس کمر را رها کنید.

زدیک کردن لگن به زمین 

زدیک کردن لگن به زمین 

 

همه چیز درباره ورزش شنا

همه چیز درباره ورزش شنا

۶ روش مناسب برای رسیدن به شکم شش تکه

×

ارسال دیدگاه

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا