گفتار اندر تقویت مردان کار آزموده

دوشنبه 4 مهر 1401 شعر

گفتار اندر تقویت مردان کار آزموده از باب اول کتاب بوستان است. سعدی در آین متن از جنگیدن با دشمن و نترسیدن از آن شعر سروده است !

به پیکار دشمن دلیران فرست  / هژبران به ناورد شیران فرست

به رای جهاندیدگان کار کن  / که صید آزموده‌ست گرگ کهن

مترس از جوانان شمشیر زن  / حذر کن ز پیران بسیار فن

جوانان پیل افکن شیرگیر  / ندانند دستان روباه پیر

خردمند باشد جهاندیده مرد  / که بسیار گرم آزموده‌ست و سرد

جوانان شایستهٔ بخت ور  / ز گفتار پیران نپیچند سر

گرت مملکت باید آراسته  / مده کار معظم به نوخاسته

سپه را مکن پیشرو جز کسی  / که در جنگها بوده باشد بسی

به خردان مفرمای کار درشت  / که سندان نشاید شکستن به مشت

رعیت نوازی و سر لشکری  / نه کاری است بازیچه و سرسری

نخواهی که ضایع شود روزگار  / به ناکاردیده مفرمای کار

نتابد سگ صید روی از پلنگ  / ز روبه رمد شیر نادیده جنگ

چو پرورده باشد پسر در شکار  / نترسد چو پیش آیدش کارزار

به کشتی و نخجیر و آماج و گوی  / دلاور شود مرد پرخاشجوی

به گرمابه پرورده و عیش و ناز  / برنجد چو بیند در جنگ باز

دو مردش نشانند بر پشت زین  / بود کش زند کودکی بر زمین

یکی را که دیدی تو در جنگ پشت  / بکش گر عدو در مصافش نکشت

مخنث به از مرد شمشیر زن  / که روز وغا سر بتابد چو زن

چه خوش گفت گرگین به فرزند خویش  / چو قربان پیکار بربست و کیش

اگر چون زنان جست خواهی گریز   /  مرو آب مردان جنگی مریز

سواری که در جنگ بنمود پشت  / نه خود را که نام آوران را بکشت

شجاعت نیاید مگر زآن دو یار  / که افتند در حلقهٔ کارزار

دو همجنس همسفرهٔ همزبان  / بکوشند در قلب هیجا به جان

که تنگ آیدش رفتن از پیش تیر  / برادر به چنگال دشمن اسیر

چو بینی که یاران نباشند یار  / هزیمت ز میدان غنیمت شمار

 

گفتار اندر حذر کردن از دشمنان

گفتار اندر نواخت لشکریان در حالت امن

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا