اینده در دستان شماست ،آن را خلق کنید

جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹ موفقیت

((  انسان ها به هر اندازه که بخواهند، کوچک و به همان اندازه که آرزو دارند ، بزرگ می شوند . ))

[ جیمز آلن ]

در سیصد و سی تحقیق و بررسی که طی سالیان طولانی بر روی رهبران موفق صورت گرفته ، ویژگی خاص در همه آنها بارز است . این ویژگی در همه رهبران بزرگ مشترک است و آن را (( پنداره )) می نامند . رهبران دارای پنداره هستند ، اما غیر رهبر ها پنداره ندارند . 

مهم ترین کشف در تاریخ بشریت ، این است که به هرکس به صورت مداوم فکر کنید، همان می شوید! با این تفاسیر ، رهبران در اغلب اوقات به چه می اندیشند ؟ جواب اینجاست : رهبران به آینده می نگرند! به این فکر میکنند که به کجا میروند و چه می توانند بکنند تا به مقصد برسند.

از سوی در ، کسانی که رهبر نیستند ،بیشتر به حال فکر میکنند و به مسائل موجود می اندیشند . آنها اغلب به گذشته فکر می کنند و نگران آن هستند. به چیز هایی فکر میکنند که توان تغییر دادن آن را ندارند و در آنها غوطه ور می مانند .

 ▪ به آینده فکر کنید ! 

با این ویژگی رهبری را《 آینده نگری》می نامیم . رهبران به آینده فکر میکنند که میخواهند به کجا برسند و چه اهدافی دارند . رهبران به خواسته هاشان فکر میکنند . به این می اندیشند که برای تحقق خواسته های خود چه باید بکنند . واقعیت این است که وقتی به آینده فکر میکنید ، در نقش یک رهبر ظاهر میشوید و به زودی نتایجی که رهبران به آن می رسند ،  دست پیدا میکنید. دکتر ادوارد بنفیلد ( استاد دانشگاه هاروارد ) بعد از پنجاه سال بررسی و پژوهش به این نتیجه رسید که 《چشم اندازبلند مدت》مهم ترین عامل تعیین کننده ی موفقیت مالی و شخصی در زندگی افراد است . بنفیلد چشم انداز بلند مدت را ( قابل اندازه گیری و قابل فکر کردن از چند سال قبل می داند . ) او میگوید : (( درحالی که لحظه تصمیم می گیرد ، باید به آینده فکر کنید . )) این یکی از  بزرگ ترین اکتشافانی ست که تا به امروز صورت گرفته است. کمی فکر کنید ! هرچه بیشتر به آینده فکر کنید در لحظه ، تصمیمات بهتری می گیرید تا مطمئن شوید که آینده به واقعیت می پیوندد . با ترکیب آرمان سازی و آینده نگری ، فرآیند خود محدود سازی را لغو میکنید . برای لحظه یی بیندیشید که محدودیتی در کار نیست . تصور کنید همواره از استعداد و قابلیت های فراوانی بر خوردارید  که با استفاده از آنها میتوانید به هدف هایی که در نظر دارید برسید .

۱۵:۱۴:۱۴ب

کتاب نمی توانی روز مرا خراب کنی اثر الن کلین

والدین موفق چگونه با کودک خود رفتار می کنند؟

والدین موفق چگونه با کودک خود رفتار می کنند؟

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا