پادشاهان سلسله قاجار

شنبه 20 فروردین 1401 تاریخی
پادشاهان سلسله قاجار

پادشاهان سلسله قاجار

پادشاهان سلسله قاجار در مجموع هفت شاه ازاین سلسه پادشاهی از سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ هجری شمسی  بر ایران به مدت صد و سی سال حکومت کردند . پایتخت قاجاریان شهر تهران بود .

پادشاهی سلسله قاجاریه در حدود ۱۳۳ سال طول کشید. تمامی پادشاهان قاجار معروف بودند و در دوره حکومت آن‌ها، اتفاقات مهمی رخ داد که هر یک از آن‌ها نقش مهمی در تاریخ ایران ایفا می‌کردند.

دوران حـکومت شـاهان قاجار، پس از پیروزی آغامحمدخان بر حکمرانان زند و دیگر مدعیان حکوم آغاز شد

حاکم قاجاریه مربوط به یکی از طایفه‌های ترک اوغوز در شمال شرق ایران به نام ایل قاجار بود که از آسیای میانه به ایران آمدند. آنان ابتدا در پیرامون ارمنستان ساکن شدند که شاه عباس بزرگ یک دسته از آنان را در استرآباد (گرگان امروزی) ساکن کرد و حکومت قاجاریه نیز از قاجارهای استرآباد تشکیل یافته‌است. قبیله قاجار یکی از قبایل ترک قزلباش بود که ارتش صفوی محسوب می‌شدند

 

پادشاهان سلسله قاجار

پادشاهان سلسله قاجار

1. آقامحمدخان مدت شاهی ۱ سال و ۳ ماه:

اولین شاه قاجاری ایران آغامحمدخان فرزند محمد حسن خان، رئیس ایل قاجار بود در سال 1796 میلادی و یا 1175 هجری تاج بر سر گذاشت.

آغامحمد خان فرزند محمد حسن خان رئیس ایل قاجار بود که بعد از شکست لطفعلی خان زند آخرین بازمانده سلسله زندیه حکومت قاجاریه را تاسیس کرد .

آقا محمد خان که توسط عادل شاه، اخته شده بود نمی توانست فرزندی داشته باشد لذا برادرزاده ی خود فتحعلی شاه را ولیعهد خود معرفی کرد.

وقایع مهم دوران سلطنت آغا محمد خان قاجار:

برانداختن سلسله زندیه  -کشتن لطفعلی خان زند –   تاسیس سلسله قاجاریه –  انتقال پایتخت از شیراز به تهران –   حمله روسیه به ایران

 

آقامحمدخان

آقامحمدخان

2. فتحعلی‌شاه مدت شاهی ۳۶ سال و ۸ ماه:

فتحعلی شاه  قاجار، متولد ۱۵شهریور ۱۱۵۱خورشیدی بود. وفات: ۱آبان ۱۲۱۳خورشیدی

وقایع مهم دوران سلطنت  فتحعلی شاه قاجار:

ادامه جنگ های روسیه با ایران –  انعقاد عهد نامه های گلستان و تر کمان چای بین ایران و روسیه و جدا شدن بخش هایی از ایران – واگذاری کنترل خلیج فارس به انگلیسی ها –  انعقاد قرارداد ارزنه الروم بین ایران و عثمانی

 

آقامحمدخان

آقامحمدخان

3. محمدشاه مدت شاهی۱۴ سال:

محمدشاه از دیگر پادشاهان قاجار و فرزند عباس میرزا و ولیعهد فتحعلی شاه بود. وی بعد از مرگ فتحعلی شاه خود را در تبریز، شاه اعلام کرد

وقایع مهم دوران سلطنت  فتحعلی شاه قاجار:

ادامه جنگ های روسیه با ایران –  انعقاد عهد نامه های گلستان و تر کمان چای بین ایران و روسیه و جدا شدن بخش هایی از ایران – واگذاری کنترل خلیج فارس به انگلیسی ها –  انعقاد قرارداد ارزنه الروم بین ایران و عثمانی

 

محمدشاه

محمدشاه

4. ناصرالدین‌شاه مدت شاهی۴۸ سال:

ناصرالدین شاه قاجار از دیگر پادشاهان قاجار، متولد ۲۵تیر ۱۲۱۰خورشیدی بود. وی پسر محمدشاه قاجار بود که از سال های 1264 تا 1313 هجری قمری، بر ایران حکومت کرد

وقایع مهم دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار :

انتصاب میرزا تقی خان امیرکبیر به صدارت و اصلاحات او – اعدام سید علی محمد باب و سرکوب شورش بابیان –  کشته شدن امیرکبیر با توطئه خارجیان و به دست عوامل داخلی آن ها –  فتح هرات و واگذاری مجدد آن با فشار انگلیسی ها –  سفر به فرنگستان –  اعطای امتیاز تنباکو و قیام مردم و لغو این امتیاز –   ترور شاه در آستانه شروع پنجاه و یکمین سال سلطنت به دست میرزا رضای کرمانی

 

ناصرالدین‌شاه

ناصرالدین‌شاه

 

5. مظفرالدین‌شاه ۱۰ سال:

وی از دیگر پادشاهان قاجاری است که متولد سوم فروردین ۱۳۲۳ خورشیدی بود. او فرزند چهارم ناصرالدین شاه بود که در سال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۳ بر ایران حکومت کرد.

وقایع مهم  دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار  :

*سفر به فرنگستان –  آغاز قیام مشروطه –  امضای فرمان مشروطه

 

مظفرالدین‌شاه

مظفرالدین‌شاه

6. محمدعلی‌شاه ۳ سال:

محمدعلی شاه قاجاروی فرزند و ولیعهد مظفرالدین شاه، متولد ۱ ذتیر ۱۲۵۱خورشیدی، از دیگر پادشاهان قاجار بود.

وقایع مهم دوران سلطنت محمد علی شاه قاجار :

مخالفت با مشروطه *به توپ بستن مجلس شورای ملی – شکست از مشروطه خواهان و فرار از ایران – حمله به ایران به قصد تصرف مجدد تاج و تخت و شکست از انقلابیون –  جانشینی احمد شاه به جای پدر توسط مجلس شورای ملی –  تبعید به روسیه و مرگ در ایتالیا

 

محمدعلی‌شاه

محمدعلی‌شاه

7. احمدشاه ۱۶ سال:

وی فرزند 12 ساله ی محمدعلی شاه بود که متولد بهمن ۱۲۷۵خورشیدی می باشد.

وقایع مهم دوران سلطنت  احمد شاه قاجار :

پادشاهی در سن ۱۲ سالگی – حکومت کردن با کمک دو نایب السلطنه تا زمان تاج گذاری در ۱۷ سالگی – کودتای اسفند ۱۲۹۹ توسط رضاخان – خروج شاه از ایران و سفر به فرانسه – عزل از سلطنت و جایگزینی رضاخان به جای او به وسیله مجلس شورای ملی – پایان سلسله قاجاریه

 

احمدشاه

احمدشاه

همچنین بخوانید:شکوفایی امپراطوری هخامنشیان/قوم پارس ها که بودن

ناصرالدین شاه قاجار

بیوگرافی ناصرالدین شاه قاجار

۱۲ فروردین؛ روز جمهوری اسلامی

۱۲ فروردین؛ روز جمهوری اسلامی

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا