پست ابی خواننده مشهور ایرانی به ممنوع التصویری حیاتی

دوشنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ چهره ها

محمدرضا حیاتی، گوینده‌ خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، می‌گویدکه پس از سخنانش درباره ابراهیم حامدی -خواننده معروف پاپ که به ابی ملقب است- از او خواسته شده «فعلا» به صداوسیما نرود است.

او در مصاحبه با روزنامه هفت صبح گفت: «تماس گرفتند گفتند فعلا نیایید.‌من هم گفتم چشم. عرض کردم من که بازنشسته شدم و همان موقع هم قبل از دستور شما تقاضا کردم اگر امکان دارد دیگر نباشم».

ابراهیم حامدی به خبر ممنوع التصویری محمدرضا حیاتی گوینده خبر صداوسیما به خاطر تمجید از وی واکنش نشان داد.

ابی در اینستا گرامش نوشت:

با خبر شدم جناب حیاتی به دلیل اعلام علاقه شخصی به بنده ممنوع التصویر شده اند.

باید ااعتراف کنم بسیار متاسف شده ام وهنوز بعد از چهل یک سال تبعید هنوز نمی دانم من وهنرمندانی چون من مرتکب چه گناهی شده بودیم  به جز اهدای شادی به مردم وخواندن از آزادی که تا به امروز طرفداران وعلاقه مندانمان تحت فشار و زوز هستند.

برای آقای حیاتی آرزوی زندگی آر امم در کنار خانواده دارم

واکنش اِبی به ممنوع التصویری حیاتی

آماندا لورا باینس

زندگینامه کامل آماندا لورا باینس بازیگر آمریکایی

جمشید قاجار

جمشید قاجار جراح مغز و اعصاب ابر نخبه ی جهان

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا