نگاهی به بازیهای جام جهانی فوتبال 2022

سه‌شنبه 6 دی 1401 ورزشی
جام جهانی فوتبال 2022

جام جهانی فوتبال 2022

جام جهانی فوتبال 2022 بیست‌ودومین دورهٔ جام جهانی فوتبال است که از ۲۰ نوامبر تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۹ آبان تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱) در قطر برگزار شد. این اولین جام جهانی بود که کشوری از جهان عرب آن را میزبانی کرد، و همچنین پس از جام جهانی ۲۰۰۲، این دومین باری بود که جام جهانی در آسیا برگزار شد.

جام جهانی فوتبال 2022 بیست و دومین دوره این مسابقات چهارساله است. این مسابقات که توسط فیفا برگزار می شود، از 20 نوامبر تا 18 دسامبر 2022 روز ملی در قطر برگزار می شود. این مسابقات در ماه های معمول ژوئن و جولای به دلیل آب و هوا و گرمای بیش از حد حاکم بر کشور در این زمان برگزار نمی شود. این هفتمین و آخرین جام جهانی با 32 شرکت کننده (از سال 1998) است.

پنج کشور استرالیا، ژاپن، قطر، کره جنوبی و آمریکا نامزد برگزاری جام جهانی 2022 هستند.اما قطر به طور رسمی در 2 دسامبر 2010 به عنوان کشور میزبان معرفی شد.

کشور آرژانتین در 18 دسامبر در فینال در ضربات پنالتی (3-3 پس از وقت اضافه) مقابل فرانسه پیروز شد.کشورپس از سال های 1978 و 1986 سومین جام جهانی خود را به دست آورد.

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲

افتتاحیه مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲

مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در روز یکشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ در ورزشگاه البیت در الخور و قبل از بازی افتتاحیه مسابقات بین میزبان، قطر و اکوادور برگزار شد.این مراسم شامل حضور مورگان فریمن و اجرای خواننده کره جنوبی و عضو گروه بی‌تی‌اس، جونگ‌کوک و خواننده قطری فهد الکبیسی بود. همچنین برای اولین بار در افتتاحیه، قرآن تلاوت شد.

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲

تیم‌های حاضر در مرحله گروهی جام جهانی 2022

پس از سیدبندی صورت گرفته، قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲، در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۲ (۱۲ فروردین ۱۴۰۱) در شهر دوحه قطر انجام شد و تیم‌ها حریفان خود را شناختند.
گروه بندیسید 1سید 2سید 3سید 4
گروه Aقطرهلندسنگالاکوادور
گروه Bانگلیسآمریکاایرانولز
گروه Cآرژانتینمکزیکلهستانعربستان
گروه Dفرانسهدانمارکتونساسترالیا
گروه Eاسپانیاآلمانژاپنکاستاریکا
گروه Fبلژیککرواسیمراکشکانادا
گروه Gبرزیلسوئیسصربستانکامرون
گروه Hپرتغالاروگوئهکره جنوبیغنا

مسابقات مرحلهٔ گروهی برای هر گروه به ورزشگاه‌های زیر اختصاص داده شد:

  • گروه‌های A, B، E, F: ورزشگاه البیت، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه، ورزشگاه الثمامه، ورزشگاه احمد بن علی
  • گروه‌های C, D، G, H: ورزشگاه ملی لوسیل، ورزشگاه ۹۷۴، ورزشگاه شهر آموزش، ورزشگاه الجنوب

 

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲

 نتایج کامل جام جهانی ۲۰۲۲ قطر؛ از مرحله گروهی تا فینال

یک شانزدهم نهایی جام جهانی

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
قطر۰۲اکوادوریکشنبه ۲۹ آبان۱۹:۳۰البیت الخور
انگلیس۶۲ایراندوشنبه ۳۰ آبان۱۶:۳۰الخلیفه دوحه
سنگال۰۲هلنددوشنبه ۳۰ آبان۱۹:۳۰الثمامه دوحه
آمریکا۱۱ولزدوشنبه ۳۰ آبان۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
آرژانتین۱۲عربستانسه شنبه ۱ آذر۱۳:۳۰ملی لوسیل
دانمارک۰۰تونسسه شنبه ۱ آذر۱۶:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
مکزیک۰۰لهستانسه شنبه ۱ آذر۱۹:۳۰۹۷۴ دوحه
فرانسه۴۱استرالیاسه شنبه ۱ آذر۲۲:۳۰الجنوب الوکره
مراکش۰۰کرواسیچهارشنبه ۲ آذر۱۳:۳۰البیت الخور
آلمان۱۲ژاپنچهارشنبه ۲ آذر۱۶:۳۰خلیفه دوحه
اسپانیا۷۰کاستاریکاچهارشنبه ۲ آذر۱۹:۳۰الثمامه دوحه
بلژیک۱۰کاناداچهارشنبه ۲ آذر۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
بلژیک۱۰کاناداچهارشنبه ۲ آذر۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
سوئیس۱۰کامرونپنج شنبه ۳ آذر۱۳:۳۰الجنوب الوکره
اروگوئه۰۰کره جنوبیپنج شنبه ۳ آذر۱۶:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
پرتغال۳۲غناپنج شنبه ۳ آذر۱۹:۳۰۹۷۴ دوحه
برزیل۲۰صربستانپنج شنبه ۳ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
ولز۰۲ایرانجمعه ۴ آذر۱۳:۳۰احمد بن علی الریان
قطر۱۳سنگالجمعه ۴ آذر۱۶:۳۰الثمامه دوحه
هلند۱۱اکوادورجمعه ۴ آذر۱۹:۳۰خلیفه دوحه
انگلیس۰۰آمریکاجمعه ۴ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
تونس۰۱استرالیاشنبه ۵ آذر۱۳:۳۰الجنوب الوکره
لهستان۲۰عربستانشنبه ۵ آذر۱۶:۳۰اجوکیشن سیتی
فرانسه۲۱دانمارکشنبه ۵ آذر۱۹:۳۰۹۷۴ دوحه
آرژانتین۲۰مکزیکشنبه ۵ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
ژاپن۰۱کاستاریکایکشنبه ۶ آذر۱۳:۳۰احمد بن علی الریان
بلژیک۰۲مراکشیکشنبه ۶ آذر۱۶:۳۰الثمامه دوحه
کرواسی۴۱کانادایکشنبه ۶ آذر۱۹:۳۰خلیفه دوحه
اسپانیا۱۱آلمانیکشنبه ۶ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
کامرون۳۳صربستاندوشنبه ۷ آذر۱۳:۳۰الجنوب دوحه
کره جنوبی۲۳غنادوشنبه ۷ آذر۱۶:۳۰اجوکیشن سیتی
برزیل۱۰سوئیسدوشنبه ۷ آذر۱۹:۳۰۹۷۴ دوحه
پرتغال۲۰اروگوئهدوشنبه ۷ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
اکوادور۱۲سنگالسه شنبه ۸ آذر۱۸:۳۰خلیفه دوحه
هلند۲۰قطرسه شنبه ۸ آذر۱۸:۳۰البیت الخور
ولز۰۳انگلیسسه شنبه ۸ آذر۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
ایران۰۱آمریکاسه شنبه ۸ آذر۲۲:۳۰الثمامه دوحه
استرالیا۱۰دانمارکچهارشنبه ۹ آذر۱۸:۳۰الجنوب الوکره
تونس۱۰فرانسهچهارشنبه ۹ آذر۱۸:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
لهستان۰۲آرژانتینچهارشنبه ۹ آذر۲۲:۳۰۹۷۴ دوحه
عربستان۱۲مکزیکچهارشنبه ۹ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
کرواسی۰۰بلژیکپنج شنبه ۱۰ آذر۱۸:۳۰احمد بن علی دوحه
کانادا۱۲مراکشپنج شنبه ۱۰ آذر۱۸:۳۰الثمامه دوحه
ژاپن۲۱اسپانیاپنج شنبه ۱۰ آذر۲۲:۳۰خلیفه دوحه
کاستاریکا۲۴آلمانپنج شنبه ۱۰ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
غنا۰۲اروگوئهجمعه ۱۱ آذر۱۸:۳۰الجوب الوکره
کره جنوبی۲۱پرتغالجمعه ۱۱ آذر۱۸:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
صربستان۲۳سوئیسجمعه ۱۱ آذر۲۲:۳۰۹۷۴ دوحه
کامرون۱۰برزیلجمعه ۱۱ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
یک هشتم نهایی جام جهانی
بازیتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
۴۹هلند۳۱آمریکاشنبه ۱۲ آذر۱۸:۳۰خلیفه دوحه
۵۰آرژانتین۲۱استرالیاشنبه ۱۲ آذر۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
۵۲فرانسه۳۱لهستانیکشنبه ۱۳ آذر۱۸:۳۰الثمامه دوحه
۵۱انگلیس۳۰سنگالیکشنبه ۱۳ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
۵۳ژاپن۱۳(ضربات پنالتی)کرواسیدوشنبه ۱۴ آذر۱۸:۳۰الجنوب الوکره
۵۴برزیل۴۱کره جنوبیدوشنبه ۱۴ آذر۲۲:۳۰۹۷۴ دوحه
۵۵مراکش۳صفراسپانیاسه شنبه ۱۵ آذر۱۸:۳۰اجوکیشین سیتی الریان
۵۶پرتغال۶یکسوئیسسه شنبه ۱۵ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
یک چهارم نهایی جام جهانی
بازیتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
۵۸برزیل۱(۲)۱(۴)کرواسیجمعه ۱۸ آذر۱۸:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
۵۷آرژانتین۲(۴)۲(۳)هلندجمعه ۱۸ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
۶۰پرتغالصفر۱مراکششنبه ۱۹ آذر۱۸:۳۰الثمامه دوحه
۵۹انگلیس۱۲فرانسهشنبه ۱۹ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
نیمه نهایی جام جهانی
بازیتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
۶۱آرژانتین۳۰کرواسیسه شنبه ۲۲ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
۶۲فرانسه۲۰مراکشچهارشنبه ۲۳ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
فینال و رده بندی جام جهانی
بازیتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
۶۳مراکش۱۲کرواسیشنبه ۲۶ آذر۱۸:۳۰خلیفه دوحه
۶۴فرانسه۳(۲)۳(۴)آرژانتینیکشنبه ۲۷ آذر۱۸:۳۰ملی لوسیل
فینال های جام جهانی

7 تا از جذابترین فینال های جام جهانی در تاریخ دنیا

جام جهانی2022

جوایز جام جهانی2022/ تیم ها چقدر درآمد دارند؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا