بافت پاپوش بچه گانه/نحوه بافت 6 مدل پاپوش زیبا بچه گانه

دوشنبه 24 آبان 1400 دسته‌بندی نشده
بافت پاپوش بچه گانه

مدل اول بافت پاپوش زیبا بچه گانه

بافت پاپوش بچه گانه:در این بخش مجله دایان با بافت بسیار بافت پاپوش بچه گانه همراه باشید

💫💫کاموای اسپرت بچه گانه ۱ کلاف – رنگ سبز تعدادی روبان سفید ۵۰ سانتی متر – میل شماره ۴ – قلاب شماره 2/5-

💫💫 سایز ۰ تا ۶ ماهه

بعد با دانه سر انداخته ، همه از زیر می بافیم ، ۳ سانتی مترهمه از زیر می بافیم ۱۸ دانه بافته دو تا یکی کرده ۱۰ دانه بافته ۲ تا یکی می کنیم بر می گردیم بقیه ۱۸ دانه را نمی بافیم بر میگردیم ۱۱ دانه بافته ۲ تا یکی کرده بر می گردیم ، رج دیگر ۱۰ دانه بافته ۲ تا یکی کرده بر می گردیم ، به این شکل از دو طرف .

جوراب دانه ها کم می شود تا ۳۸ دانه باقی بماند . ۳۸ دانه باقی مانده را ۱ سانتی متر می بافیم بعد همه دانه ها را کور می کنیم بعد زیر پا و پشت جوراب را دوخته با رنگ سبز شروع به کار می کنیم .

– با قلاب و رنگ سبز دور لبه جوراب را به این صورت قلاب می زنیم ، یک پایه کوتاه یک زنجیره یک — را می زنیم ، بعد ۲ پایه از زمینه را رد کرده یک پایه کوتاه می زنیم . بعد از اینکه دور پاپوش را قلاب زدیم ، روبان را از پشت جوراب رد کرده ، در جلو پاییون می زنیم

 

 پاپوش زیبا بچه گانه

پاپوش زیبا بچه گانه

 

مدل دوم پاپوش زیبا بچه گانه

💫💫کاموی آبی . ۱ کلاف ۱۰۰ گرمی میل شماره

۴ ۴۰ دانه با رنگ آبی سر انداخته ۳ سانتی متر همه از زیر می بافیم بعد ۱۴ دانه از زیر بافته ۲ تا یکی کرده بعد ۸ زیر یافته دو تا یکی می کنیم بر می گردیم ، یعنی ۱۴ دانه بعدی را در میل نگه داشته نمی بافیم .

۹ دانه از رو بافته دو تا یکی کرده بر می گردیم ، دوباره ۹ دانه از زیر بافته دوتا یکی کرده بر می گردیم. هر رج یک دانه از دو طرف پاپوش کم می شود به این شکل در دو طرف باید ۸ دانه بماند ۲۶ دانه باقی مانده را ۴ خط ابری می بافیم ( ۸ رج کنیم تا آخر رج بعد ۲ سانتی متر همه از زیر بافته دانه ها را کور می کنیم و درز پاپوش را میدوزیم .

 

مدل سوم پاپوش زیبا بچه گانه

💫💫کاموای آبی رنگ ۱ کلاف ۱۰۰ گرمی- میل شماره

۴ از نوک پا شروع می شود ۸ دانه سر انداخته یک زیر یک ژوته ۶ تا زیر یک ژوته یک زیر می بافیم رج پشت کار دانه ها را همانطور که می بینیم ۶ دانه وسط کار باید رکن بافته شود . رج دوم ۲ تا زیر یک ژوته ۶ زیر یک ژوته ۲ تا زیر می بافیم .

به این ترتیب ۲۱ دفعه باید ژوته ها انداخته شودو دانه ها ی وسط رکن بافته می شود و دو طرف ساده بافی است ، به بافت ادامه می دهیم ، بعد از ۱۰ سانتی متر همانطور که در شکل می بینید ۴ دانه از دو طرف کور می شود .

باز به بافت ادامه می دهیم بعد از ۱۰ سانتی متر همانطور که در شکل می بینید ۴ دانه از دو طرف کور می شود باز به بافت ادامه می دهیم ، بعد از ۱۷ سانتی متر و ۲۱ دفعه اضافه کردن دیگر اضافه نمی کنیم ( ژوته نمی اندازیم ) .

۴ سانتی متر دانه ها رامثل خودش می بافیم بعد ۴ سانتی متر دهانه جوراب را همه از زیر می بافیم درز جوراب را دوخته بعد نوک جوراب یک pom pom قرار می دهیم و می دوزیم . یخ را تابانده بند درست می کنیم ، دو سر آن را pom pom می دوزیم ، بعد از قسمت شروع ۴ سانتی متر بافت رد می کنیم و مثل بند می بندیم.

 

 پاپوش زیبا بچه گانه

پاپوش زیبا بچه گانه

مدل چهارم پاپوش زیبا بچه گانه

💫💫یک عدد کاموای متوسط صورتی کمرنگ , میل شماره ۴ / ۵

💫💫سایز ۵ تا ۶ ماهه

بافت کشبافت selik را به این صورت می بافیم رج ۱ یک زیر یک رو رج ۲ یک زیر را از داخل دانه پایینی در می آوریم یک رو را بافته تا آخر رج تمام رجهای مثل رج ۲ می بافیم .

پاپوش ۵۰ دانه سر اندخته ۴ رج همه از زیر ( رکن ) می بافیم . بافت کشبافت selik را شروع می کنیم ۳ سانتی متر می بافیم بعد از آن یک دانه یافته ۳ تا یکی می کنیم .

۱ دانه یافته ۳ تا یکی تا آخر رج تکرار می کنیم بعد ۲ خط رکن ۴ رج می بافیم ، بعد از آن از قسمت وسط جوراب ۱۰ دانه کور می کنیم و دو طرف جوراب را جدا جدا ۹ دانه را همه از زیر می بافیم ، بعد از اینکه یک رج بافتیم ۲۰ دانه برای بند جوراب سر می گیریم و ۶ رج ( ۳ خط رکن ) بافته یکدفعه همه دانه ها را کور می کنیم . بعد درز زیر پا و پشت پا را می دوزیم

 

مدل پنجم پاپوش زیبا بچه گانه

💫💫 کاموا رنگ سفید ۱ کلاف ۱۰۰ گرمی رنگ صورتی تعدادی قلاب شماره ۳ / ۵ میل شماره ۴

💫💫سایز ۰ تا ۶ ماهه

با رنگ سفید ۳۴ دانه سر انداخته و ساده بافی می باقیم ۱/۵ سانتی متر ساده بافی یافته بعد مدل کشباف selik را شروع می کنیم ۳ ال ۳/۵ مدل را می باقیم بعد از آن رنگ صورتی را وصل می کنیم و از زیر می بافیم ، هنگام بافت در وسط دانه ها ۳ تا یکی می کنیم .

رج دیگر را بافته دوباره رج دیگر یک ۲ تا یکی در وسط دانه ها انجام می دهیم ، بعد از بافت ۳ خط رکن ( ۶ رج ) دانه ها را کور می کنیم . یک رج یک ژوته انداخته ۲ تا نج سفید را وصل کرده یک دور پایه کوتاه روی قسمت کور شده می زنیم ۳۰ سانتی متر زنجیره زده و به این شکل پشت پاپوش دوخته می شود .

 

مدل ششم بافت دور مچ جوراب :

نخ را به جوراب وصل کرده مثل شکل به همین صورت تا آخر رج رج ۱ : یک زنجیره یک پایه کوتاه یک می بافیم . رچ ۳ : وسط گلها ۲ عدد زنجیره یک پایه کوتاه تا آخر رج می زنیم . زنجیره داریم ۴ پایه می زنیم

رج ۲ : ۳ زنجیره کشیده یک پایه کوتاه را رد کرده در دومین پایه کوتاه می زنیم. ۳ زنجیره  زده یک پایه کوتاه در دومین پایه کوتاه می زنیم بعد ۶ زنجیره زده روی سومین پایه کوتاه بزنیم دوباره ۵ زنجیره می زنیم .

مثل شکل به همین صورت تا آخر رج کی بافیم.

رج 3: وسط گلها 2 عدد زنجیره داریم 4 پایه می زنیم بعد یک پایه کوتاه داخل زنجیره ها را پر کرده زنجیره را رد می کنیم داخل 3 زنجیره بعدی شده 4 پایه میزنیم

بافتنی

بافتنی/نحوه ی بافت بلوز و شلوار و کلاه زیبای پسرانه

رفلاکس معده

همه چیز راجب رفلاکس معده

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا