مراقبه درمانی/دوازده مراقبه درمانی

دوشنبه 11 مرداد 1400 روانشناسی ، سلامت
مراقبه درمانی

مراقبه درمانی یک جریان فکری و یا معنوی است که از منبع درونی انسان برای شفابخشی استفاده می شود.

مراقبه درمانی را می توان نوعی شیوه ی درمانی درون گرایانه قبول کرد.که باعث ایجاد حالت تغییر یافته هوشیاری به صورت طبیعی می شود و در نتیجه مددجو خود شفابخش می شود.

 

مراقبه های درمانی برای کسی که در دام موانع خود افتاده باشد و یا مشکل او حالت مزمن پیدا کرده باشد ،بسیار مفید و موثر است .در بیشتر موارد،وقتی احساسات خود را سرکوب می کنیم،دچار بیماری های جسمی می‌شویم.  شیوه های درمانی در بعضی ها موثر است و در بعضیها نیست و بستگی به این دارد که شخص چه قدر در دام موانع خاص،افتاده باشد برای تسهیل در درمان هر بیماری می توانید از این مراقبه ها دست کم روزی دو بار و هر بار حداقل به مدت پانزده دقیقه استفاده کنید. این مراقبه ها دل را برای دریافت حمل الهی می گشاید.در زمان مراقبه درمانی مددجو چشمان خود را میبندد و در شرایط  خاص همراه با سکوت و به دور از هر آنچه که باعث حواس پرتی مددجو شود ، شروع به توصیف تجربیات خود می کند.

 

مراقبه درمانی

مراقبه درمانی

دوازده مراقبه درمانی

۱.مراقبه ی درمانی برای رفع ملامت

《 ای خدا ،ای پدر مهربان،تو سرشار از لطف و مهربانی هستی عشق تو بی کرانه و همیشگی است.به کمک تو نیاز مندم.احساس میکنم که به من خیانت شده است‌. دریچه‌ ی دلم مسدود است .توان بخشایش ندارم .کمکم کن تا بار دیگر دوست بدارم .دلم را شفاه ده ،دلم را شفاه ده.》

۲‌.مراقبه ی درمانی برای رفع افسردگی

《 ای خدا، ای مادر روزی دهنده، دل  من به روی تو گشاده است . بر دل من فرود آ.خود را مطرود احساس می‌کنم مرا شادمان کن.بر دل من فرود آ.مرا شادمان کن. دل من به روی تو گشاده است، به روی تو گشاده است. 》

 

۳.مراقبه ی درمانی برای رفع نگرانی

《 ای خدای تابناک و شکوهمند و ای نور ملکوتی، دل من نامطمئن است. در تاریکی گم شده ام. کورم. راه را نمی بینم.دلم را نورانی کن.تاریکی را از دل من بردار.به من آرامش ده.》

 

۴.مراقبه ی درمانی برای رفع بی تفاوتی

《 ای پدر آسمانی ،همه ی آفرینش در ید قدرت توست.من بسیار ناتوانم.خسته ام،واقعا خسته ام به کمک تو نیاز مندم.بر دل من فرود آ.مرا از نور خود پر کن.رنج را از دل من بردار.》

 

۵.مراقبه ی درمانی برای رفع عیبجویی

《 ای خدا،ای پدر مقدس،آفرینش چیزی جز گلستان تو نیست.من همچون زنبور جذب گلهای این گلستان شده ام.بگذار تا طعم عسل و شیرینی تو را بچشم.بسیار ناراضی هستم.مهربانی و آرامش روح را روزی من کن.》

 

۶.مراقبه ی درمانی برای رفع بی تصمیمی

《 ای روح مقدس،زندگی من در ید قدرت توست .بسیار ناامیدم .ره گم کرده ام .مرا به راه راست هدایت فرما.من فرزنده توام دست مرا بگیر.راه راست را به من بنما.》

 

۷.مراقبه درمانی برای رفع پشت گوش اندازی

《 ای خدا ،ای نیروی ملکوتی ،ای منشأ آفرینش، ای نیروی بیکرانه دار زندگی،به من کمک کن.خود را بسیار ناتوان میبینم،بار را از روی دوش من بردار،فراموشم مکن.》

 

۸.مراقبه ی درمانی برای رفع کمال گرایی

《 ای خدای مهربان،با عشق خود به من آرامش بده،کمکم کن،خود را نالایق احساس می‌کنم. رنج را از من بردار.》

 

۹.مراقبه ی درمانیبرای رفع خشم

《 ای خدا،ای روح مقدس،تو را به خاطر لطف و بخشندگی دائمی سپاس می گویم.به خواسته ی روحی من توجه کن .خود را محروم حس میکنم. همه ی موانع را از سر راه من بردار.ترس را از من بردار.ترس را از من بردار.ترس را از من بردار.به من اطمینان عطا کن.》

 

۱۰.مراقبه ی درمانی برای برای رفع ترحم به خویشتن

《ای خدا،ای روح ملکوتی،  ای آفریننده ی همه ی موجودات، دل من آزرده است.برکنارم.تنهایم.فراموشم مکن.کمکم کن.مرا شفاه ده》

 

۱۱.مراقبه ی درمانی برای رفع سردگمی

《 ای‌ پدر آسمانی،دراثر لطف و رحمت تو بود کهبه این جهان آمدم.به من توجه کن.فرامشم مکن.ناامیدم. بر دل من فرود آ.واقعابه کمک تو نیازمندم.دل من به رویتو گشاده است. 》

 

۱۲.مراقبه درمانی برای رفع احساس گناه

《 ای خدا،ای مادر آسمانی،عشق تو را نهایتی نیست .آنچه آفریده ای در نهایت زیبایی است.کمکم کن.در بیابان وامانده ام.نمی توانم جمال تو را ببینم.زندگی من خالی است‌ آن را از عشق خود پر کن.》

آلوده‌ترین قسمت‌های بدن

آلوده‌ترین قسمت‌های بدن /6 منطقه آلوده در بدن انسان

یائسگی

خونریزی پس از یائسگی آیا خطرناک است؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا