فرآیند ترجمه در فیسبوک، توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود – فناوری

یکشنبه 15 مرداد 1396 فناوری

در فیسبوک هرروز حدود ۴.۵ میلیارد ترجمه انجام میشود و حالا هوش مصنوعی به‌طور کامل این وظیفهرا به عهده دارد.

فیسبوک هرروز حدود ۴.۵ میلیارد عبارت را به‌صورت خودکار برای کاربرانش ترجمه میکند و از چند روز قبل، تمامی فرآیندهای مرتبط با ترجمهی عبارات در این شبکهی اجتماعی، با استفاده از شبکههای عصبی انجام میشود. غول شبکههای اجتماعی دنیا پیش از این برای ارائهی خدمات ترجمه از مدلهای سادهتر مبتنی بر ترجمهی ماشینی استفاده میکرد؛ اما حالا سیستم ترجمهی این پلتفرم اجتماعی به روشهای پیشرفتهتری تغییر کرده است. شرکت فیسبوک در رابطه با این موضوع، پستی در وبلاگ خود منتشر کرده که در بخشی از متن این پست، این‌گونه توضیح داده شده است: «ارائهی ترجمهی دقیق، پایدار و بینقص و با دقت بسیار بالا برای دو میلیارد کاربر شبکهی اجتماعی فیسبوک، فرآیندی بسیار سخت است و بدین منظور ما باید متن کامل، اشتباهات، کلمات محاورهای، اختصارات و … را در نظر بگیریم

بزرگترین تفاوت بین سیستمقدیمی و سیستم جدید، توجه به فاصله است. درحالی‌که در سیستم ترجمهی مبتنی بر عبارت، جملات به‌صورت کلمه به کلمه یا بر اساس عبارات بسیار کوتاه ترجمه میشوند؛ روش شبکهی عصبی، کل جملهها را به‌صورت هم‌زمان برای انجام ترجمه مد نظر قرار میدهد. شبکهی اجتماعی فیسبوک این روش جدید را با استفاده از نوعی یادگیری ماشینی موسوم به LSTM آماده کردهاند.

مزایای روش جدید بسیار واضح هستند و برای درک بهتر این تفاوت دو روش مورد بحث، در این مطلب ترجمههای نمونهای از زبان ترکی به انگلیسی آورده شده است. تصویر اول مربوط به سیستم ترجمهی قدیمی فیسبوک است و در تصویر دوم از سیستم جدید این شبکهی اجتماعی به‌منظور ترجمهی عبارت یادشده استفاده شده است. با مقایسهی دو تصویر زیر به‌راحتی میتوان دریافت که در نظر گرفتن متن کامل یک جمله در روش جدید، چگونه منجر به ایجاد ترجمهای روانتر و دقیقتر شده است.

ترجمه فیسبوک

فیسبوک در ادامه میگوید: «با استفاده از سیستم جدید ترجمهی متون فیسبوک، دقت این کار در BLEU حدود ۱۱ درصد بهبود پیدا کرده است. BLEU یک واحد اندازهگیری دقت ترجمهی ماشینی است که به‌طور گسترده توسط افراد و شرکتهای مختلف در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد

اگر یک کلمه در یک جمله در زبان هدف دارای معنی مستقیمی نباشد، سیستم عصبی فیسبوک یک جایگاه مخصوص برای آن کلمهی ناشناخته در نظر میگیرد. سپس در دیکشنری داخلی فیسبوک که از دادههای این شبکهی اجتماعی ساخته شده است، معنی کلمهی مورد نظر جستجو میشود و نهایتا کلمهی ناشناخته با معنی یافت‌شده جایگزین خواهد شد. استفاده از این روش باعث خواهد شد تا اختصاراتی مثل tmrw نیز به معنی واقعی خود ترجمه شود.

فیسبوک در بخشی از پست وبلاگی خود میگوید: «با استفاده از شبکههای عصبی میتوان امکانات پیشرفتهی دیگری در بخش ترجمه به کاربران ارائه داد. به‌عنوان مثال میتوان با بهره گرفتن از این روش جدید، با مد نظر قرار دادن تصاویر موجود در پستها، ترجمههایی دقیقتر و مرتبطتر ارائه کرد. ما در حال کاوش مدلهای چندزبانه هستیم که با استفاده از آنها میتوان بسیاری از زبانها را به یکدیگر ترجمه کرد

نظر شما در این مورد چیست؟


منبع : زومیت

مزدا: پایان ساخت پیشرانه‌های بنزینی، مبالغه است - فناوری

خدمات پس‌از فروش کدام خودروها بهتر است؟-فناوری

×

ارسال دیدگاه

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا