فال چاى پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۷ طالع بینی
فال چاى

 

?فروردين :?با تحمل مشکلات, بد دشمن یا رقیب فائق می شوید?

?ارديبهشت :?یک تغییز سازنده در زمینه شغلی یا تحصیلی که مستلزم رقابت و مبارزه است?

?خرداد :?مخالفت خانواده با ازدواج?

?تير :?موانع در کاری که انجام میدهید کم خواهد شد?

?مرداد :?استراحت پس از یک دوره کشمکش?

?شهريور:?پیروزی در مسئولیت ها و تعهدات که داده ای?

?مهر :?شروع فعالیت های جدید در زندگی?

?آبان:?دوستی با جوانی کوشا و پرتلاش?

?آذر:?غم یک گمشده یا از دست رفته?

?دي :?پیش رفتن اوضاع بر خلاف میل شما?

?بهمن:?احتمال اختلاف و بگو مگو در خانواده وجود دارد?

?اسفند: ?تغییر محل اقامت و رفتن به یک جای خوب?

 

فال عطسه روزانه

فال عطسه روزانه پنجشنه 17 آبان 1397

فال روز

فال و طالع بینی پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا