فال روزانه/فال نوستراداموس یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

شنبه 15 شهریور 1399 طالع بینی
فال نوستراداموس

فال نوستراداموس

اين فال بر اساس پيش بينی های نوستراداموس پيش گوی بزرگ تاریخ می باشد

 

فروردین
آنهایی که در زندگیتان وجود دارند بسیار دلسوز و هواخواه شما هستند پس هیچگاه آنها را نرنجانید و هواداری آنها را از دست ندهید.

 

ارديبهشت
برای برطرف کردن مشکلی که دارید دارید ظاهرا خودتان به تنهایی از پس حل آن برنمیاييد پس بهتر است از دیگران کمک بخواهید.

 

خرداد
اخبار مسرت بخشی به شما خواهد رسید و شما را بسیار خوشحال خواهد کرد، با این امر نتیجه صبر و تلاشتان را خواهید دید.

 

تیر:

خوشحالی های بسیاری خواهید داشت زیرا اتفاقی که مدتها منتظرش بودید خواهد افتاد پس به بهترین نحو از آن استفاده کنید.

 

مرداد
با فردی خوش سیما و بسیار مهربان ازدواج خواهید کرد و سعادت و آرامشی که منتظرش بودید را پیدا خواهید کرد.

 

شهریور
قصد دارید تا به کارهای بسیار بزرگی دست بزنید و آرزوهایتان را محقق سازید اما در این راه تلاش فراوان را نباید فراموش کنید.

 

مهر
توانایی سازگاری با هر شرایط و موقعیتی را دارید و به واسطه همین امر به قدرت و موقعیت های خوبی دست پیدا خواهید کرد.

 

آبان
بهتر است کمی مراقب باشید زیرا بزودی مشکلی پدید می آید که عبور کردن از آن بسیار سخت است اما اگر باهوش و درایت عمل کنید براحتی برطرف میشود.

 

آذر
شانس به شما رو می آورد و مسیر پیش رویتان را هموار خواهید دید باید بسرعت از این موقعیت بوجود آمده گذر کنید و موفقیت خود را تضمین کنید

 

دی
دو به هم زنی و بدگویی راجع به دیگران بزودی شما را در دردسر خواهد انداخت و دستتان را رو خواهد کرد پس مراقب رفتارها یتان باشید.

 

بهمن
به سیاحتی خواهید رفت و بسیار به شما خوش خواهد گذشت و شرایط استراحت و فراغ بالی که مدتها پیش منتظرش بودید برایتان فراهم خواهد شد.

 

اسفند
به محفلی دعوت خواهید شد و زمینه آشنایی شما با افراد برتر و قدرتمند فراهم خواهد شد پس حتما شرکت کنید و این موقعیت را از دست ندهید.

فال نوستراداموس

فال روزانه/ فال نوستراداموس دوشنبه 17 شهریور 1399

فال نوستراداموس

فال روزانه/فال نوستراداموس شنبه 15 شهریور 1399

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi