فال روزانه / فال نوستراداموس سه شنبه 11 شهریور 1399

سه‌شنبه، 1 سپتامبر 2020 طالع بینی
فال نوستراداموس 

فال نوستراداموس روزانه

اين فال بر اساس پيش بينی های نوستراداموس پيش گوی بزرگ تاریخ می باشد

فروردین
مراقب باشید که در مورد چه چیزهایی با دیگران صحبت میکنید زیرا افراد فرصت طلب همواره درصدد هستند تا ایده های شما را بربایند.

 

ارديبهشت
بی مهری که مدتها پیش از جانب خانواده خود دیده اید موجب شده تا خود را کاملا تنها ببینید و نتوانید به هیچ کدام از آنها اعتماد کنید این امر همواره باعث داشتن حس بی پنهاهي و بی کسی شماست.

 

خرداد
شخصی که به او عشق می‌ورزید را مدتی است که از دست داده ايد و غم بسیار زیادی در دلتان دارید برای برطرف کردن دلتنگی بهتر است خودتان پیشقدم شوید چراکه او منتظر شماست.

 

تیر
نزديکانتان پی برده اند که تاکنون حق با شما بوده و مخالف آنها با شما بی دلیل بوده پس خوشحال باشید و از این راحتی و فراغ بال لذت ببريد.

 

مرداد
شک و دودلی موجب شده چند روزی را در تشویش و اضطراب بسر ببرید و نمی توانید بفهمید که کار درستی انجام داده اید یا خیر بهتر است از دیگران نظر بخواهید.

 

شهریور
شخصی به خانه شما آمده و چیزی که برای شما ارزش مادی بسیاری را داشته برداشته و این امر موجب ناراحتی فراوان شما شده نباید برای این موضوع انقدر خود را سرزنش کنید زیرا پول ارزشش بیشتر از شما نیست.

 

مهر
کاری که فکر میکنید بسیار درست و خوب است نمی تواند نظر دیگران را به خود جلب کند و همین امر موجب شده تا کمی از ادامه راه ناامید شوید اما نباید به دیگران توجه کنید زیرا موفقیت با شماست.

 

آبان
به دلیل دقت بالا و مدیریت قوی که دارید تحمل هیچگونه سهل انگاری از جانب دیگران را ندارید و در صورت مشاهده اشتباهي به صورت جدی با آنها برخورد میکنید.

 

آذر
شاید موقعیت جدیدی که پدید آمده از نظرتان بسیار جذاب و موفقیت آمیز باشد اما در باطن امر این قضیه صحت ندارد پس بهتر است از این کار منصرف شوید.

 

دی
هم اکنون احتیاج شدیدی به مسافرت و استراحت دارید زیرا مشغله های کاری بسیار فکرتان را درگیر کرده و دیگر توانایی کار کردن را ندارید.

 

بهمن
برای کاری که در نظر گرفته اید نباید ذره ای از زمان را هم از دست بدهید زیرا این امر عجله و شتاب بیشتری ميطلبد و درصورت آهسته گام برداشتشان به موفقیت دلخواه خود نمی رسید.

 

اسفند
اگر خودتان را باهوش و برتر میدانید کار بسیار اشتباهي است زیرا هر کسی امکان دارد در چاه بیفتد پس با این اعتماد به نفس کاذب دست به کارهای مهم و جدی نزنید.

فال آۍ ݘینگ هفتگی

فال روزانه/فال آی چینگ هفتگی  از 12 شهریور تا 17 شهریور

فال نوستراداموس 

فال روزانه/فال نوستراداموس دوشنبه 10 شهریور 1399

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi