علل برون فکنی

یکشنبه 10 بهمن 1400 سلامت
علل برون فکنی

تجربه خروج از بدن یا برونفکنی، نوعی تجربه‌ با احساس جدا شدن روح ازبدن است که به آن برون فکنی اثیری (Astral Projection) نیز گفتهمی‌شود. در واقع نوعی حالت بین خواب و بیداریستکه ۱۰ درصد مردم چنین حالتی را تجربه و البته درصد کمی به اختیار خود این کار را کرده‌اند. برونفکنی اثیری اغلب به عنوان بخشی از تجربه نزدیک به مرگ (NDE)به‌شمار می‌آید. اما این به معنی مرگ یا در معرض خطر مرگ قرار گرفتن نیست. کسانی کهچنین تجربه‌ای داشته‌اند جزئیاتی را مشاهده کرده‌اند که پیش از آن برایشان ناشناختهبوده‌است.

علل برون فکنی

علل برون فکنی

علل برون فکنی

 

با اینکه دانشمندان چیز کمی درباره اینپدیده می‌دانند اما از نظر برخی معتقدان به نهان‌شناسی یا طرف‌دارانعصر جدید، فرافکنی اثیری حالتی از خودآگاهی است که در آن انسان آگاهی‌اش را از کالبدفیزیکی به کالبد اثیری منتقل می‌کند و در این حالت دنیای اثیری را تجربه می‌کند.مسأله برون فکنی روح پدیده‌ای جدید و نادر نیست که در یک دوره خاص به وجود آمده باشد. بلکه پدیده‌ای اصیل و واقعی است که در تمام دوران زندگی بشر برای افراد خاص وجود داشته است. این مسأله در اقوام مصر قدیم، چین و هند به عنوان یک باور وجود داشته است و گفته می‌شود یک توانایی طبیعی برای نوع بشر است و هر انسانی قادر به تجربه آن می‌باشد. “شاله” (chally) می‌گوید: از دیدگاه انسان ابتدایی، روان (روح) به بدن پیوندهای ویژه‌ای دارد و خود می‌تواند به طور مستقل سرچشمه اعمال و کارهایی گردد. به هنگام زنده بودن جسم می‌تواند بدن را ترک نموده و منشا اثراتی خارجی گردد. در حالی که در همان هنگام نیز قادر است نوعی عمل حضور را بر بدن انجام دهد.

برون فکنی چگونه رخ می‌دهد؟

 

برون فكنی دو نوع است:

 1. برون فكنی ارادی؛ كه هیچ عامل دیگری درآن دخیل نیست وشخص می‌تواند با اراده خود آن را انجام دهد.
 2. برون فكنی غیر ارادی؛ كه در اثر عوامل دیگرمانند بیهوشی و خواب مغناطیسی مدیوم به طور ناخودآگاه صورت می‌گیرد و به طور غالب فرداز جدایی روح از بدنش آگاهی ندارد و ممكن است بعد از آن متوجه گردد.

فرق عمده‌ای که بین این دو وجود دارد آناست که در برونفکنی غیرارادی، عقل خودآگاه فرد از کار می‌افتد و به طورمعمول نمی‌داندکه روح از بدنش خلع شده ولی در برون فکنی ارادی چون با اختیار فرد صورت می‌گیرد، ازجدایی روح آگاهی می‌یابد.

 • در برخی با یک ضربه روانی یا فیزیکی یابه‌کارگیری داروهای روان‌پریشی یا وضعیت شبیه خواب رخ می‌دهد.
 • این تجربه را می‌توان در مراقبه و آرامشاز طریق تصور و تجسم انجام داد. تحقیقات اخیردر سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که تا حدی فرافکنی اثیری را می‌توان با تحریک مستقیم مغز تجربهکرد.
 • بعضی متخصصین عصب‌شناسی با استفاده از واقعیتمجازی و استفاده از عینک مخصوص و تحریکات عصبی خاص نیز توانسته‌اند حس خروج از بدنرا در افراد ایجاد کنند.
 • در بیداری همراه با اختیار كه این كار فقطتوسط افراد بزرگ و عارف و متخصص قابل انجام می باشد البته همه می‌توانند انجام بدهنداما باید قدرت روحی مناسبی نیز داشته باشند.
 • در مواقع خواب البته هر خوابی برون فكنینیست بلكه پیش از آن تصمیم بر برون فكنی لازم است و این حالت ممکن است ارادی یاغیر ارادی رخ دهد.
 • می‌توان به هنگام بیهوشی مغناطیسی یا خوابمصنوعی هیپنوتیزم به صورت غیر ارادی رخ دهد.
 • به هنگام بیهوشی جراحی ممکن است بهصورت غیر ارادی رخ دهد.
 • به هنگام بیهوشی از طریق داروهای مخدر وبیهوش كننده ممکن است به طور غیر ارادی رخ دهد.

 

علل برون فكنی روح

 

درباره اینكه برون فكنی روح در افراد چهعواملی دارد و چگونه این حالت غیر ارادی و خلع روح به وجود می‌آید عواملی را می‌توانذكر كرد، از جمله:

 • گفته می‌شود برون فكنی ارادی روح یک موهبتالهی است كه جز از طریق تزكیه نفس و طهارت باطن و بندگی حق تعالی بدست نمی‌آید.
 • برون فکنی حالتی بین خواب و بیداری استو ورود به خلسه عمیق برای انجام آن لازم است. انجام تمرینات مدیتیشن و یوگا موجب آمادهسازی جسم اثیری برای برونفکنی می‌شود.
 • تمرین و ریاضت زیاد برای انجام این كاركه با تمایل و تصمیم و تلقین زیاد همراه باشد، لازم است.
 • ازدیاد فشار زندگی، اضطراب و ترس شدید مثلسقوط از بلندی، بروز زخم‌های شدید (در موارد بسیار نادر)، رنج‌های طولانی یا محرومیت‌هایمستمر یا در مواقع اختناق، خفگی شدید و كامل ممکن است زمینه برونفکنی را فراهم کند.

 

علل برون فکنی

علل برون فکنی

مضرات برون فکنی

 

نكته قابل توجه این است که علمای روحی برایبرون فكنی روح، در صورتی كه از روی اسلوب علمی نباشد ضررهای جسمی و روحی بیان كرده‌اندكه حتی می‌تواند به مرگ طرف منجر گردد. یعنی ممكن است تارها و ریسمان‌های اثیری كه بین جسم مادی و جسد اثیری(روحی) برقرار است، به هنگام خروج پاره گردد و علاوه بر آناختلال در قلب، مغز و ذهن طرف به وجود می‌آورد.باید توجه داشت که در برونفکنی، روح هرگز به طور کامل از بدن جدا نمی‌شود؛ بلکه تعلق و اتصال به بدن دارد؛ همانند خواب که روحاز بدن جدا می‌شود ولی نه به طور کامل و اگر روح به طور کامل بدن را ترک کند، بدن می‌میردو مرگ رخ می‌دهد. با این حال محققان روحی، برون فكنی روحرا امری لذت بخش برای روح می‌دانند به حدی كه دیگر خواهان بازگشتن به داخل جسم فیزیكیخود نیست. چون رهایی از جسم مادی و قدم گذاشتن به عالم ارواح از هر جهت لذت بخش‌تراز لذت مادی است.

اثبات روح با برون فکنی

 

یكی از دلایل بسیار محكم علمی و تجربی بر اثبات اصل وجود روح و تجرد و مادی نبودن آن فرافکنی اثیری می‌باشد. كه گاهی به پروازروح یا سفر روحی نیز تعبیر می‌شود. این مساله همچنین ثابت می‌كند انسان علاوه بر بدنفیزیكی دارای بدن مثالی یا بدن اثیری نیز هست كه روح به هنگام جدایی از جسم در آن قرار می‌گیرد.نکته قابل توجه اینکه به هنگام برونفکنیروح (یا خارج شدن روح از جسم فیزیکی)، روح در بدن یا قالب مثالی خود قرار می‌گیرد،به همان شکلی که ما در خوب آن را می‌بینیم؛ در واقع روح هرگز بی بدن نیست و در هر مرحلهو در هر عالمی بدن مناسب خود را دارد. این بدن از ساخته‌های خود روح است؛ نه مفارقو جدای از آن و هر کجا که بخواهد آن را با خود می‌برد و محال است که روح در هر زمانیبی بدن باشد. از دیدگاه اسلام، خلع روح از بدن امری پذیرفتهشده است و انسانهای بزرگ و عارف می توانند با اراده و اختیار، روح خود یا دیگران رااز بدن جدا کنند. برون فکنی روح، در علم روحی جدید نیز موردتایید قرار گرفته و بسیاری از دانشمندان درباره آن تحقیق و آزمایش گسترده و درازمدتانجام داده‌اند.

 

خواص زنجبیل

خواص زنجبیل

سفید کردن دندان

سفید کردن دندان

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا