بافتنی : آموزش بافت شال چند منظوره

شنبه 21 تیر 1399 هنرهای خانه داری
شال چند منظوره زنانه

اشارپ یا شال جند منظوره

 

این شال بافتنی زنانه هم شال گردن است، هم اشارپ و هم اینکه تبدیل به کت بافتنی می شود.

مدل اصلی بافت آن مدل پیچ لوزی و مدل بافت جودانه است.

شما باید دو تا یکیکشبافتبافت ساده را بلد باشید تا این شال زیبا را ببافید.

برای بافت شال  این  شال چند منظوره** 4 کلاف کاموا 100 گرمی و میل شمار 4 یا 4.5 مورد نیاز ما است در ادامه همراه ما باشید تا بافت این اشارپ  زیبا را به شما همراهان عزیز آموزش بدهیم.

***برای سر انداختن برای این شال دانه ها بر حسب هر 20 دانه، 9 سانتی متر ی متر در نظر گرفته شده است، ابتدا 110 دانه سراندازید.

اشارپ یا شال جند منظوره

 اشارپ زنانه

اشارپ زنانه

روش بافت :

ببعد از سر انداختن 15 سانتی متر  کشباف مدل 2دانه زیر، 2 دانه رو ببافید.

طرح بافت:

سپس دانه ها را به 2 قسمت تقسیم کنید، یک قسمت را مدل جودانه ببافید و قسمت بعدی را طرح پیچ لوزی ببافید به این صورت:

مدل جودانه: ۲ دانه زیر را رو بافته ۲ دانه رو را زیر بافته (برعکس)

رج 1 :

از کنار بافت ابتدا 6 دانه کشباف، 2 دانه زیر، 8 دانه رو، 4 دانه زیر، 8 دانه رو، 4 دانه زیر، 8 دانه زیر، 4  دانه زیر، 8 دانه زیر، 2 دانه زیر، بعد قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

این بافت را تا 3 رج دیگر تکرار کنید.

رج 5:

6 دانه کشباف، (پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ راست به چپ، 4 دانه رو، پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ چپ به راست ) پرانتز را 3 مرتبه دیگر تکرار کنید و بعد قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

رج های پشت بافت:

همه رج های پشت بافت را در قسمت پیچ لوزی همان جور که می بینید ببافید، و در قسمت جو دانه هم مطابق بافت جو دانه.

رج 7:

6 دانه کشباف، 2 دانه رو، (پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو و پیچ راست به چپ، پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ چپ به راست، 4 دانه رو ) پرانتز را 3 مرتبه دیگر تکرار کنید، 2دانه رو، سپس قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

رج 9:

6 دانه کشباف، 4 دانه رو، ( پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه زیر پیچ راست به چپ، 8 دانه رو ) پرانتز را 2 مرتبه تکرار کنید،  پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه زیر پیچ راست به چپ، 4 دانه رو، قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

رج 11:

6 دانه کشباف، 2 دانه رو، (پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ چپ به راست، پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ راست به چپ، 4 دانه رو) پرانتز را 3 مرتبه دیگر تکرار کنید، 2دانه رو، قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

رج 13:

6 دانه کشباف، (پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ چپ به راست، 4 دانه رو، پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ راست به چپ ) پرانتز را 3 مرتبه دیگر تکرار کنید، قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

رج 15:

6 دانه کشباف، 2 دانه زیر، 8 دانه رو، ( پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه زیر پیچ راست به چپ، 8 دانه رو ) پرانتز را 2 مرتبه تکرار کنید، 2 دانه زیر، قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

حال از رج 5 تا 16 را به ترتیب تکرار کنید.

ادامه بافت:

بافت را 120 سانتی متر  ادامه دهید و سپس دوباره 15 سانتی متر مدل  کشباف ببافید.

توجه: بعد از بافت 3 سانتی متر،  یک جا دکمه در سمت جودانه بافی باز کنید و 9 سانتی متر  ببافید، سپس دوباره یک جا دکمه دیگر باز کنید و بافت را ادامه دهید تا کشباف 15 سانتی متر  بشود و بعد دانه ها را کور کنید.

اهمیت شستن اسکاچ ظرفشویی برای حفظ سلامتی

نحوه شستن اسکاچ ظرفشویی برای حفظ سلامتی

چگونه ظروف و لوازم استیل منزلمان را تمیزکنیم ؟

چگونه ظروف و لوازم استیل منزلمان را تمیزکنیم ؟

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi