رابطه سلامت روان و پرهیز از خشونت

پنج‌شنبه 4 مرداد 1397 روانشناسی
رابطه سلامت روان و پرهیز از خشونت

پرهیز از خشونت و سلامت روان در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند، مهربانی و کمک به افراد جامعه به جای پرخاشگری به سلامت افراد و جامعه کمک می‌کند.

سلامت روان افراد با میزان ابراز خشونت وپرخاشگری در آنان رابطه‌ دارد. خشونت عاملی آسیب‌زاست که می‌تواند ابعاد فیزیکی یاروانی داشته باشد و بهداشت روانی افراد و جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. افراد سالم محورتوسعه اجتماعی، پویایی و بالندگی جامعه است و ما نیز در این مقاله به بررسی رابطه پرهیز از خشونت و سلامت روان افراد و جامعه پرداخته‌ایم.

 

رابطه سلامت روان و پرهیز از خشونت در دیدگاه مزلو

آبراهام مزلو زندگیش را وقف تلاش در راه ابداع گونه‌ای «روانشناسیبرای برقراری صلح و آشتی» کرد. نوعی روانشناسی که با بهترین و عالیترین آرمان‌ها واستعدادهایی که در توان انسان است، سروکار دارد. هدف اصلی مزلو دانستن این بود که انسان برای رشد کامل انسانی و شکوفایی تا چه اندازه توانایی دارد.

به اعتقاد اوبرای بررسی سلامت روان، فقط باید انسان به غایت سالم را مورد مطالعه قرار داد.

از نظر مزلو یکی از ویژگی‌های افراد خودشکوفا که از سلامت روان کامل برخوردارند نوع دوستی است.

این افراد نسبت به همه انسان‌ها عمیقا احساس همدلی و محبت دارند و در عین حال آماده کمک به بشریتند.

خود را عضو یک خانواده، یعنی نژاد بشر می‌دانند و نسبت به یکایک اعضای این خانواده احساس برادری می‌کنند؛ آنچه که انسان را در مسیر پرهیز از خشونت قرار می دهد. این افراد به انسان‌های دیگر همچون خواهر یا برادری بزرگتر عشق می‌ورزند.

چه بسا از رفتار احمقانه، حقیر یا ظالمانه دیگران افسرده یا خشمگین شوند، اما زود می‌فهمند و می‌بخشند.

پرهیز از خشونت ، جلوگیری از پرخاشگری ،‌ سلامت روان

 

خواستاران تحقق خود و افراد خوشکوفا، همچنین می‌توانند خیر و شر و درستو نادرست را از هم تمیز دهند. آنان معیارهای اخلاقی کاملا مشخصی دارند که در هیچ
موقعیتی آن را رها نمی‌کنند.

حال آنکه اشخاصی که از سلامت روان کمتری برخوردارند،در مسائل اخلاقی غالبا سرگشته و بی‌ثباتند و به اقتضای موقعیت، میان درست و نادرست دچار نوسان و دودلی می‌شوند. مزلو با اعتقاد به اینکه بشر قابلیت بسیار بالایی برای پرهیز از خشونتو بی‌عدالتی دارد می‌گوید: «می‌خواستم ثابت کنم که انسان‌ها از قدرتی والاتر از جنگ و تعصب و نفرت برخوردارند.»

 

پالایش روانی با از خشونت یا ابراز خشونت

دیدگاهی وجود دارد که استدلال می‌کند پرخاشگری به پالایش روانی کمک می‌کند.فروید معتقد بود که اگر انسان برای ابراز پرخاشگری اجازه نیابد نیروی پرخاشگرانهانباشته شده و سرانجام به شکل خشونت مفرط یا بیماری روانی ظاهر می‌شود. دست کم سه شیوه برای پالایش نیروی پرخاشگرانه وجود دارد:

1- صرف آن در فعالیت‌های بدنی از قبیل بازی‌های ورزشی مانند دو، بوکس و غیره؛


تحقیقات نتوانستند اثر تسکین کننده و کاهش دهنده خشونت را در این مورد تایید کنند.

2- اشتغال به پرخاشگری خیالی و غیرمخرب؛

شواهدی موجود است حاکی از اینکه خیالپردازی در مورد پرخاشگری مانند نوشتن داستان در مورد پرخاشگری احساس بهتری بهمردم می‌دهد و منجر به کاهش پرخاشگری و پرهیز از خشونت به طور موقت می‌شود.

3- اعمال پرخاشگری مستقیم و صدمه زدن و ناراحت کردن فردی که شخص را ناراحت و ناکام کرده است

اما تحقیقات نشان داده است که پرخاشگری مستقیم نه تنهانیاز به پرخاشگری را کاهش نمی‌دهد بلکه آسیب رساندن به دیگری، احساسات منفی پرخاشگر
نسبت به قربانی را افزایش می‌دهد و در نتیجه ممکن است منجر به پرخاشگری بیشتریشود.

در واقع پرخاشگری از جاذبه شخص مورد پرخاشگری می‌کاهد و احتمال رفتار پرخاشگرانهرا افزایش می‌دهد. و این پرهیز از خشونت است که انسان را به سمت سلامت روان فرد ودر نتیجه سلامت بیشتر جامعه سوق می‌دهد.

سلامت روان ، آرامش ، پرهیز از خشونت

پرهیز از خشونت و جامعه سالم

خشم از جمله هیجان‌هایی است که به طور طبیعیو ذاتی در همه افراد با تفاوت‌هایی وجود دارد و انسان در طول زندگی خود می‌آموزد ویا باید بیاموزد که هیجان‌هایش را تحت کنترل خود درآورد و در سطح متعادل نگاه دارد. خشونت همه ابعاد سلامت روان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در دوراننوجوانی رشد جسمی آنان را به علت ایجاد استرس و تنش فراوان مختل می‌سازد و در رشد ذهنییا شناختی، یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها تأثیرات کاهش دهنده بر جای می‌گذارد.

همچنین برای دسترسی به سلامت کامل، تنهاسلامت جسمی و روانی کافی نیست بلکه از آنجا که انسان در محیط جمعی زندگی می‌کند، سلامتاجتماعی نیز ضروری است. انسانی از نظر اجتماعی سالم است که بتواند در عین پرهیز ازخشونت، مشارکت فعالی در جامعه داشته باشد. تأمین سلامت به مفهوم کلی آن برای همه افراد،
به ویژه برای نوجوانان به دلایل گوناگون از اهمیت فراوانی برخودار است.

از جمله عواملی که سبب افزایش خشونت درهمه افراد به ویژه در نوجوانان می‌شود، باورهای نادرستی است که در مورد علت و چگونگیخشم وجود دارد. از جمله اینکه برخی آن را پدیده ای ذاتی و طبیعی بخصوص برای مردان می‌دانند.اما اگر مردان خشونت بیشتری از خود نشان می‌دهند، یاد گرفته‌اند که چنین باشند نه اینکه ذاتاً خشونت بیشتری دارند. همچنین خشونت نه طبیعی است و نه غیرقابل کنترل. خشونتبا خشم متفاوت است.

خشونت شیوه بروز خشم به صورت منفی است و آموختنی است. اگر از دورانکودکی راه‌های درست بیان و ابراز هیجانات را بیاموزیم که بیشتر از راه الگوپذیری وهمانندسازی انجام می‌گیرد، مطمئناً از بروز خشونت پیشگیری کرده‌ایم.

پرهیز از خشونت و مهربانی با دیگران بهسلامت روان انسان کمک می‌کند. میانه روی در کارها، مهربانی با خانواده و دیگران، دلجوییو کمک به نیازمندان موجب ایجاد فضا و جامعه‌ای سالم خواهد شد.

 

منبع : سایت ستاره

ترفند‌هایی برای کنترل خشم و عصبانیت

ترفند‌هایی برای کنترل خشم و عصبانیت

راز فوق العاده معانی اعداد فرشتگان - نحوه ارتباط با فرشتگان

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi