روز چهارم جشنواره جهانی فجر با حضور بازیگران

دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ سینما
جشنواره جهانی فجر

فرشته حسینی,جشنواره جهانی فجر
فرشته حسینی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

نگار جواهریان,جشنواره جهانی فجر
نگار جواهریان در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

زیبا کرمعلی,جشنواره جهانی فجر
زیبا کرمعلی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

المیرا دهقانی,جشنواره جهانی فجر
المیرا دهقانی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

ستاره اسکندری,جشنواره جهانی فجر
ستاره اسکندری در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

پوران درخشنده,جشنواره جهانی فجر
پوران درخشنده در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

بهناز جعفری,جشنواره جهانی فجر
بهناز جعفری در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

تینا پاکروان,جشنواره جهانی فجر
تینا پاکروان در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

سوگل قلاتیان,جشنواره جهانی فجر
سوگل قلاتیان در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

ندا جبرائیلی,جشنواره جهانی فجر
ندا جبرائیلی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

المیرا دهقانی,جشنواره جهانی فجر
المیرا دهقانی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

فرشته حسینی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر
فرشته حسینی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

نگار جواهریان,جشنواره جهانی فجر
نگار جواهریان در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

زیبا کرمعلی,جشنواره جهانی فجر
زیبا کرمعلی در روز چهارم جشنواره جهانی فجر

منبع:سیمرغ

فیلم سینمایی بی‌حسی موضعی

رونمایی از پوستر ایرانی فیلم سینمایی بی‌حسی موضعی

فیلم سینمایی زهرمار

اکران فیلم سینمایی «زهرمار» جواد رضویان درعید فطر

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا