تعبیر خواب گنجشک

یکشنبه 10 بهمن 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک:اگر در خواب گنجشک ببینی نشانه موفقیت، روابط اجتماعی و عاشقانه، شادی، رفاه، نعمت است.

دیدن گنجشک در خواب بیانگر این است که نباید از جزئیاتی که به نظر شما بی اهمیت می‌آیند غفلت کنید.

گنجشکی که در خواب ظاهر می شود بیانگر عشق، شادی، سهولت ارتباط و برخوردهای عاشقانه است… این تعبیر حضور آن در خواب را می توان در اکثر کتاب های رویایی که در میان مردمان مختلف جهان وجود دارد، یافت.

-خواب دیدن گنجشک:دوستان وفادار

-خواب شنیدن غوغای گنجشک:ملاقات بین دوستان

-خواب دیدن چند گنجشک:معامله ای که برنامه ریزی کرده بودید محقق نمی شود.

-خواب دیدن گله گنجشک:بدشانسی، دردسر.

-خواب دیدن یک گنجشک در حال پرواز:به شما قول هایی داده می شود که عملی نمی شوند.

-خواب گرفتن گنجشک:اتفاق غیر منتظره

-خواب شنیدن چند گنجشک:یک نفر در مورد شما غیبت می کند.

 

تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک

 

تعبیر خواب گنجشک در خواب نشانه چیست

-تعبیر خواب دسته ای از گنجشک ها:  دیدن دسته ای از گنجشک هاکه در اطراف شما پرواز می کنند، گاهی خبر از بدشانسی می دهد.

 

-تعبیر خواب گرفتن گنجشک:بیانگر وقوع یک رویداد غیر منتظره و مهم است.

 

-تعبیر خواب  گله گنجشک:بیانگر نیاز به آرامش و تنهایی است

 

-تعبیرخواب تیراندازی گنجشک: شما در حال انجام یک کار مفید هستید.

 

-تعبیرخواب گرفتن گنجشک: با شخص غیرمنتظره ای ملاقات خواهید کرد.

 

-تعبیرخواب دیدن جیک گنجشک ها: باید از شایعات پرهیز کنید.

 

-تعبیر خواب کشتن گنجشک:اگردرخواب ببینی گنجشک را کشته‌ای یا اینکه در دست تو مرده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی و فرزندت از دنیا می‌رود

 

-تعبیر خواب آواز گنجشک ببینی : گنجشک بانگ و فریاد و آواز می‌کند، خبر خوبی میشنوی

 

-تعبیر خواب تخم گنجشک: ببینی برای تو  خیر و خرمی می‌باشد.

 

-تعبیر خواب گنجشک‌های زیادی به دست آورده‌ای: یـعـنـی بر گروهی بزرگی و سروری می‌کنی و مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.

 

-تعبیر خواب یک جفت گنجشک: در خواب نشانه عشق و روابط عاشقانه است.

 

-تعبیر خواب گنجشک بدون پر:نشانه خوبی نیست. این خواب بیانگر این است که زیر سلطه شخصی قرار گرفته اید که از شما پولدارتر و قدرتمند تر است.

تعبیر خواب ادرار در خواب چیست؟

 

-تعبیر عکس گرفتن از گنجشک:اگر در خواب دیدید که مشغول عکس گرفتن از گنجشک هستید تعبیرش این است که از پیشرفت دیگران لذت می برید و انسان حسودی نیستید.

 

-تعبیرخواب  دیدن پرواز گنجشک :در خواب نشانه فرصت های از دست رفته یا بی میلی شما برای رسیدن به موفقیت است

 

-تعبیر خواب شکار گنجشک:اگر کسی خواب ببیند که شکار گنجشک  کرده و آنها را در فقس می اندازد، برای آدمهای بی گناهی پاپوش می دوزد و آنها را اسیر می کند.

 

-تعبیر خواب غذا به گنجشک:اگر ببیند که برای بچه گنجشک ها دانه می ریزد، به شغل معلمی روی می آورد و به بچه ها درس می دهد.

 

-تعبیر خواب گنجشک قرمز:اگر کسی ببیند که گنجشک قرمز شکار می کرد، با زنی زیبا ازدواج خواهد کرد.

 

-تعبیر خواب لانه گنجشک:اگر  در خواب بینی  که یافتن لانه گنجشک که بچه های زیادی در آن هستند، و سیر کردن شکم آنها، رسیدن خیر و برکت در بیداری و کمک رسانی به افراد نیازمند و بی بضاعت است.

 

-تعبیر خواب گنجشک زخمی:دیدن گنجشکی زخمی در خواب ، علامت اضطراب و پریشان خاطر شدن است.

 

تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشك از نظر بزرگان  :

امام صادق (ع):

اول: پادشاه

دوم: والي

سوم: مردي بزرگ قدر

چهارم: غلام خوبروي

پنجم: قاضي

ششم: بازرگان

هفتم: مرد راهزن

هشتم: مرد با خصومت

نهم: مردي كه به جماع كردن مولع بود

محمدبن سيرين:

اگر بيند گنجشكي سرخ را صيد كرد، دليل است زني خوبروي خواهد يا كنيزكي با جمال بخرد.

اگر بيند گنجشكي زرد يافت، دليل كه زني بيمار گونه خواهد

گنجشك يافتن درخواب، فرزند است يا غلام. اگر بيند گنجشكي كور داشت، دليل كه با مردي هوادار بدفعل دوستي نمايد

 

تعبیر خواب به روایت لوک اويتنهاو

گنجشک : دعوا و تشنج

شليک کردن به سوي گنجشک : انجام عملي بيهوده

 

منبع:reve-interprete.com

تعبیر خواب جغد

تعبیر خواب جغد

تعبیر خواب نوزاد

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا