تعبیر خواب گنجشک/دیدن گنجشک در خواب نشانه چیست

جمعه 3 مرداد 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک

ديدن گنجشك ان در خواب بر نه وجه است:

اول: پادشاه

دوم: والي

سوم: مردي بزرگ قدر

چهارم: غلام خوبروي

پنجم: قاضي

ششم: بازرگان

هفتم: مرد راهزن

هشتم: مرد با خصومت

نهم: مردي كه به جماع كردن مولع بود

 

تعبیر خواب گنجشک در خواب نشانه چیست

 

اگر در خواب گنجشک ببینی نشانه موفقیت، روابط اجتماعی و عاشقانه، شادی، رفاه، نعمت است.

اگردرخواب ببینی گنجشک را کشته‌ای یا اینکه در دست تو مرده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی و فرزندت از دنیا می‌رود

اگر در خواب آوازگنجشک ببینی : گنجشک بانگ و فریاد و آواز می‌کند، خبر خوبی میشنوی

اگر در خواب تخم گنجشک، ببینی برای تو  خیر و خرمی می‌باشد.

اگر در خواب ببینی گنجشک‌های زیادی به دست آورده‌ای، یـعـنـی بر گروهی بزرگی و سروری می‌کنی و مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.

تعبیر دیدن یک جفت گنجشک در خواب نشانه عشق و روابط عاشقانه است.

تعبیر خواب گنجشک بدون پرنشانه خوبی نیست. این خواب بیانگر این است که زیر سلطه شخصی قرار گرفته اید که از شما پولدارتر و قدرتمند تر است.

اگر در خواب دیدید که مشغول عکس گرفتن از گنجشک هستید تعبیرش این است که از پیشرفت دیگران لذت می برید و انسان حسودی نیستید.

تعبیرخواب  دیدن پرواز گنجشک در خواب نشانه فرصت های از دست رفته یا بی میلی شما برای رسیدن به موفقیت است

اگر کسی خواب ببیند که شکار گنجشک  کرده و آنها را در فقس می اندازد، برای آدمهای بی گناهی پاپوش می دوزد و آنها را اسیر می کند.

اگر ببیند که برای بچه گنجشک ها دانه می ریزد، به شغل معلمی روی می آورد و به بچه ها درس می دهد.

اگر کسی ببیند که گنجشک قرمز شکار می کرد، با زنی زیبا ازدواج خواهد کرد.

اگر  در خواب بینی  که یافتن لانه گنجشک که بچه های زیادی در آن هستند، و سیر کردن شکم آنها، رسیدن خیر و برکت در بیداری و کمک رسانی به افراد نیازمند و بی بضاعت است.

دیدن گنجشکی زخمی در خواب ، علامت اضطراب و پریشان خاطر شدن است.

تعبیر خواب نوزاد /دیدن نوزاد در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش /دیدن موش در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا