تعبیر خواب دیدن اسباب بازی

شنبه 12 شهریور 1401 تعبیر خواب
Capture 61

تعبیر خواب دیدن اسباب بازی

دیدن عروسک و اسباب بازی در خواب به معنای شادی و خوشحالی فرد بیننده است ، اما اگر در خواب عروسکی را مشاهده کنید که قسمتی از آن مفقود شده یا پاره و شکسته شده این بیناگر غم و اندوه می باشد بر اثر فوت یکی از خویشاوندان و غم و اندوهی که بیننده در اثر آن مرگ تجربه کرده است. اگر در خواب ببینید که کودکی با عروسک بازی میکند  نشان دهنده آن است که ازدواج و شادی ها در راه است.

اگر کسی در خواب از دست عروسک ها فرار کند به معنای آن است که به زودی تنها می شود و از دوست و فامیل دور خواهد شد و بدون هیچ آشنایی زندگی خواهد کرد، این تنهایی فرد ممکن است بخاطر اخلاق بد او نیز باشد. اسباب بازی در خواب می تواند نشان دهنده رابطه زن و مرد باشد ،  همچنین می تواند خبر از افشای حقیقی باشد .

عروسک اسباب بازی در رویای یک زن مجرد

بازی با عروسک در خواب دختری مجرد خبر از آن می دهد که این دختر نیاز عاطفی ب حمایت از پدر و مادر خود دارد ، همچنین می تواند نمادی از یک دوستی جدید و عشقی تاره باشد ، همچنین می تواند نشان دهنده تمایل دختر به ازدواج باشد ، امری که در این خواب مهم است این است که چهره عروسک خوب و زیبا باشد ، دیدن عروسک زشت و شکسته ناخوشایند می باشد.

عروسک در خواب یک زن متاهل

اگر خانم متاهل ببیند که از سمت شوهرش عروسکی دریافت میکند اگر عروسک سالم باشد به معنای بارداری او است. مانند این که انتظار می رود خانه به زودی شاهد خیر باشد یا زن شوهردار آرزویی را در دل خود برآورده کند.

بازی با عروسک در خواب زن باردار

عروسک نمادی از فرزند دختر می باشد ، این تعبیر تنها زمانی درست است که آن عروسک در خواب نام یا لقبی داشته باشد که نشان دهنده زن بودن او باشد.

 عروسک اسباب بازی در رویای یک زن مجرد

 عروسک اسباب بازی در رویای یک زن مجرد

 

تعبیر خواب اسباب بازی از دید بزرگان

مطیعی تهرانی می‌گوید:

  • اسباب بازیهای دیگر با توجه به نوع آن ها می توانند تعبیر و معانی مختاف داشته باشد. اسب بازیچه چوبی خودکامگی و غرور است که موجب تخفیف شان شما می شود.
  • اگر در خواب طناب بازی می کنید خواب تان به شما می گوید از کاری که توفیق حاصل نکرده اید منصرف شوید و تکرار نکنید چون هر قدر بدوید باز در جای اولیه خواهید بود و جز خستگی چیزی برای شما باقی نمی گذارد. اسباب بازی های مکانیکی عموما نیرنگ و فریب هستند چه کسی به شما بدهد و چه شما به کسی هدیه کنید. اگر خود را در یک فروشگاه اسباب بازی دیدید در آینده نزدیک عده ای گرد شما را می گیرند که می خواهند شما را به انجام کاری وا دارند که آن عمل سود بخش نیست.

 

دیدن اسباب بازی از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

  • دیدن یا بازی کردن با اسباب بازی در خوابتان نمادی از کودکی، خوشی در داخل خانه و هارمونی است. شما ممکن است به دنبال راحتی و امنیت خانه باشید. بیانگر نگرش بازیگوش و روش های بچه گانه ی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما با احساس کسی بازی می کنید خصوصا اگر شما در خوابتان با این فرد بازی می کنید.
  • خواب دیدن اینکه اسباب بازی ها را به کسی می دهید، بیانگر این است شما را به نیکی می شناسند.
  • دیدن یا بازی کردن در قلعه بادی در خوابتان بیانگر نبود ثبات در زندگی تان است. شما در زندگی تان تمرکز ندارید.

تعبیر خواب اسباب بازی شکسته

تفسیر کارل گوستاو یونگ:

  • دیدن یا بازی کردن با اسباب بازی شکسته در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید از یک موقعیت منفی، بهترینش را استخراج کنید. اگر شما یا کسی یک اسباب بازی را می شکنید، بیانگر نبود لذت، هارمونی یا امنیت در زندگی تان است. شما دیگر آن مقدار لذتی که از جنبه ای از زندگی تان می بردید را نمی برید. نوع اسباب بازی و اهمیتش را در نظر گیرید.
تعبیر خواب دیدن اسباب بازی

تعبیر خواب دیدن اسباب بازی

تعبیر خواب جعبه اسباب بازی

تفسیر کارل گوستاو یونگ:

دیدن جعبه اسباب بازی در خوابتان بیانگر این است که شما روش های کودکانه تان را پشت سر می گذارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید از مسائل حل نشده در دوران کودکی تان سر در آورید.

 

تعبیر خواب سر

تعبیر خواب سر چیست؟

تعبیر پارچه در خواب

تعبیر پارچه در خواب چیست؟

×

ارسال دیدگاه

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا