حکایت یکی گربه در خانهٔ زال بود

دوشنبه 17 بهمن 1401 شعر

حکایت حکایت یکی گربه در خانهٔ زال بود از باب ششم کتاب بوستان است. سعدی در این حکایت درباره قناعت داشتن روایت کرده است.

یکی گربه در خانهٔ زال بود/که برگشته ایام و بد حال بود

دوان شد به مهمان سرای امیر/غلامان سلطان زدندش به تیر

چکان خونش از استخوان، می‌دوید/همی گفت و از هول جان می‌دوید

اگر جستم از دست این تیر زن/من و موش و ویرانهٔ پیرزن

نیرزد عسل، جان من، زخم نیش/قناعت نکوتر به دوشاب خویش

خداوند از آن بنده خرسند نیست/که راضی به قسم خداوند نیست

حکایت شنیدم که مردی غم خانه خورد

حکایت مرد کوته نظر و زن عالی همت

حکایت یکی نان خورش جز پیازی نداشت

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا