حکایت در این معنی

یکشنبه 20 شهریور 1401 شعر

حکایت در این معنی حکایتی از باب اول کتاب بوستان است. سعدی درباره حاکمی که به بیماری سختی دچار شده است و عاقبت او به صورت حکایت در قالب این شعر سخن گفته است.

یکی را حکایت کنند از ملوک  / که بیماری رشته کردش چو دوک

چنانش در انداخت ضعف جسد / که می‌برد بر زیردستان حسد

که شاه ار چه بر عرصه نام آور است / چو ضعف آمد از بیدقی کمتر است

ندیمی زمین ملک بوسه داد / که ملک خداوند جاوید باد

در این شهر مردی مبارک دم است / که در پارسایی چنویی کم است

نرفته‌ست هرگز ره ناصواب / دلی روشن و دعوتی مستجاب

نبردند پیشش مهمات کس / که مقصود حاصل نشد در نفس

بخوان تا بخواند دعایی بر این / که رحمت رسد ز آسمان برین

بفرمود تا مهتران خدم / بخواندند پیر مبارک قدم

برفتند و گفتند و آمد فقیر / تنی محتشم در لباسی حقیر

بگفتا دعایی کن ای هوشمند /  که در رشته چون سوزنم پای‌بند

شنید این سخن پیر خم بوده پشت / به تندی برآورد بانگی درشت

که حق مهربان است بر دادگر / ببخشای و بخشایش حق نگر

دعای منت کی شود سودمند / اسیران محتاج در چاه و بند؟

تو ناکرده بر خلق بخشایشی / کجا بینی از دولت آسایشی؟

ببایدت عذر خطا خواستن /  پس از شیخ صالح دعا خواستن

کجا دست گیرد دعای ویت / دعای ستمدیدگان در پیت؟

شنید این سخن شهریار عجم / ز خشم و خجالت بر آمد بهم

برنجید و پس با دل خویش گفت / چه رنجم؟ حق است این که درویش گفت

بفرمود تا هر که در بند بود / به فرمانش آزاد کردند زود

جهاندیده بعد از دو رکعت نماز / به داور برآورد دست نیاز

که ای برفرازندهٔ آسمان / به جنگش گرفتی به صلحش بمان

ولی همچنان بر دعا داشت دست / که شه سر برآورد و بر پای جست

تو گفتی ز شادی بخواهد پرید / چو طاووس، چون رشته در پا ندید

بفرمود گنجینهٔ گوهرش / فشاندند در پای و زر بر سرش

حق از بهر باطل نشاید نهفت  / از آن جمله دامن بیفشاند و گفت

مرو با سر رشته بار دگر / مبادا که دیگر کند رشته سر

چو باری فتادی نگه‌دار پای / که یک بار دیگر بلغزد ز جای

ز سعدی شنو کاین سخن راست است / نه هر باری افتاده برخاسته‌ست

 

در نواخت رعیت و رحمت بر افتادگان

گفتار اندر نکوکاری و بدکاری و عاقبت آنها

گفتار اندر نکوکاری و بدکاری و عاقبت آنها

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا