تخریب و حذف نمادهای نژادپرستی در آمریکا +عکس

پنج شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ گوناگون
سر نگونی نماد های نژاد پرستی در آمریکا

معترضان آمریکایی در جریان اعترضات بوجود آمده در ایالات متحده آمریکا بعد از کشته شدن «جرج فلوید»، به تعدادی از بنا‌های یادبود سربازان کنفدراسیون آمریکا و مجسمه‌ها شخصیت‌های نژادپرست و نماد‌های برده‌داری حمله و آن‌ها را تخریب کردند .در پی این اعتراضات، تعدادی از مجسمه های بحث برانگیز پس از مرگ جورج فلوید از اماکن عمومی حذف شده است.

جرقه اعتراض های سراسری در آمریکا به دنبال قتل فلوید زده شد. براساس اعلام رسانه های آمریکایی، این اعتراض ها به جنبش عدالت خواهی و «جان سیاهان اهمیت دارد» تبدیل شد.سرنگونی نمادهای استعماگری و نژادپرستی در آمریکا و برخی کشورها به عنوان رویدادی بی‌سابقه در جامعه جهانی اگرچه در ظاهر ، اعتراض مردم به رفتارهای شبیه دوران برده داری و رفتارهای نژادپرستانه برخی حاکمان و حکومت ها است، اما در عمل، زنگ خطری جدی برای حاکمانی از جمله دونالد ترامپ است که در حکومت داری، شیوه دیکتاتورها، استعمارگران، نژادپرستان و خشونت طلبان را در پیش گرفته است.

 

 

بیش از ۵۰ نماد برده‌داری و نژادپرستی در آمریکا از زمان قتل «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست آمریکایی به‌دست پلیس سفیدپوست این کشور در ماه های اخیر، برچیده شده است.

مرکز حقوقی فقر جنوبی (SPLC) چنین تحلیل کرد که اگرچه برخی از این یادبودها قبل از سال ۲۰۲۰ حذف شده بود، اما سرعت حذف آن قبل از قتل فلوید، خیلی کمتر بود، به طور مثال، تنها ۱۶ یادبود کنفدراسیون در سال ۲۰۱۹ برچیده شد، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۰ تاکنون به ۵۹ یادبود رسیده است.

این ارقام شامل حذف یا سرنگونی ۳۸ بنای یادبود، پنج مورد جابجایی و تغییر نام ۱۶ مدرسه، پارک یا مکان های دیگر بوده است، البته این تعداد، دربرگیرنده اقدام می‌سی‌سی‌پی در حذف نماد برده داری از پرچم این ایالت نیست.

در همین حال، چند مجسمه کریستف کلمب کاشف آمریکا از زمان قتل فلوید، توسط دولت های محلی سرنگون یا به زیر کشیده شده است.

حرکاتی مشابه در کشورهای دیگر نیز روی داد و بلژیک یکی از آنها بود، به طوری که مجسمه «لئوپولد دوم» پادشاه این کشور در جریان اعتراض های ضدنژادپرستی سرنگون شد. گفته می شود ۱۵ میلیون نفر در جریان مالکیت خصوصی وی بر کنگو، جان خود را از دست دادند.

در بریستول انگلیس نیز معترضان ضد نژادپرستی مجسمه «ادوارد کلستون» تاجر برده را سرنگون کردند.

اطلاعات جدید و جنجالی در مورد عامل انفجار بیروت

اطلاعات جدید و جنجالی در مورد عامل انفجار بیروت

پیش فروش بنزین به جای نفت

پیش‌فروش بنزین به‌جای نفت‌خام طرحی برای گشایش اقتصادی دولت

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا