تقریر عشق مجازی و قوت آن

شنبه 14 آبان 1401 شعر

تقریر عشق مجازی و قوت آن از باب سوم کتاب بوستان است ، سعدی در این شعر درباره عشق سخن گفته است.

تو را عشقِ همچون خودی ز آب و گل/رباید همی صبر و آرام دل

به بیداریش فتنه بر خَد و خال/به خواب اندرش پای بند خیال

به صدقش چنان سر نهی در قدم/که بینی جهان با وجودش عدم

چو در چشم شاهد نیاید زرت/زر و خاک یکسان نماید برت

دگر با کست بر نیاید نفس/که با او نماند دگر، جایِ کس

تو گویی به چشم اندرش منزل است/وگر دیده بر هم نهی، در دل است

نه اندیشه از کس که رسوا شوی/نه قوت که یک دم شکیبا شوی

گرت جان بخواهد، به لب بر نهی/ورت تیغ بر سر نهد، سر نهی

گفتار اندر نواخت لشکریان در حالت امن

در محبت روحانی

سرآغاز باب سوم بوستان

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا