تعبیر خواب گربه | تعبیر خواب گربه از دیدگاه بزرگان

یکشنبه 1 بهمن 1402 تعبیر خواب
تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه بسیار رایج است، گربه متداول ترین حیوانی است که ما بعد از تعبیر خواب سگ رویای آن را می بینیم.دیدن گربه در خواب بیانگر فریب، خیانت، دزدی یا حتی زنا است.

اگر در خواب گربه ای ببینید، بیانگر آن است که هزینه های غیر ضروری خواهید داشت. این احتمال وجود دارد که در مورد وضعیت مالی خود واقع بین نباشید و چیزهایی بخرید که در حال حاضر برای شما لوکس هستند. مراقب پولی که دارید نخواهید بود و ممکن است وسط ماه بی پول بمانید.

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

17 تعابیر خواب گربه

 1. تعبیر خواب خرخر کردن گربه نیز نشانه بسیار خوبی است. این نشان می دهد که تصمیماتی گرفته اید که برای زندگی شخصی و خانوادگی شما مطلوب است.
 2. تعبیر خواب با گربه دعوا کنید: دشمنان شما موفق خواهند شد که به شما آسیب برسانند.
 3. تعبیر خواب ببینید که گربه ای را می کشد، از یک خطر جدی به شدت اجتناب می شود.
 4. تعبیر خواب نجات یک بچه گربه، نیاز شدید به مهربانی و عشق را آشکار می کند.
 5. تعبیر خواب که گربه می خورید، غم و اندوه و رقابت در عشق.
 6. تعبیر خواب گربه در خواب نیز به این معنی است که شما دوران سختی را پشت سر گذاشته اید، اما اکنون همه چیز برای شما مثبت به نظر می رسد.
 7. تعبیر خواب گربه اگر زنی در خواب بچه گربه ببیند: به این معنی است که به زودی معاشقه دلپذیری خواهد داشت.
 8. تعبیر خواب گربه اگر مردی در خواب بچه گربه ببیند: به معنای ناامیدی احساسی است.
 9. تعبیر خواب گربه گربه سیاه: خیانت، اما نمی دانیم کیست.
 10. تعبیر خواب یک گربه سفید به این معنی است که امور مالی شما در امان خواهد بود و دارایی شما در امان خواهد بود، اما خطر ناامیدی دوستانه وجود دارد. علاوه بر این، گربه سفید همچنین می تواند در مورد یک خطر پنهان هشدار دهد.
 11. تعبیر خواب گربه سیامی: احساساتی که بیش از حد سردرگم هستند.
 12. تعبیر خواب گربه وحشی: تجربه های هیجان انگیزی را تجربه خواهید کرد.
 13. تعبیر خواب گربه سیاه: تصادف، یکی از بستگان نزدیک به شما خیانت می کند.
 14. تعبیر خواب گربه های وحشی به شما حمله می کنند : خیانت و پرگوئی از طرف اطرافیان شما
 15. تعبیر خواب گربه ای به شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد که دشمن ، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد .
 16. تعبیر خواب بچه گربه ها را می کشید ، علامت آن است که بر نگرانیها و ناراحتی های زندگی غلبه خواهید کرد .
 17. تعبیر خواب مار ، بچه گربه ای را می کشد ، نشانه آن است که دشمنان سعی می کنند به شما آسیب بزنند. اما به خودشان آسیب میرسانند.

 

تعبیر خواب گربه حامله

دیدن گربه حامله و باردار در خواب نشانه زیاد شدن دشمنان و رقیبان شما است و شما باید در اقتصاد و اجتماع بیشتر مواظب باشید و با احتیاط عمل کنید.

 

تعبیر خواب گربه در خانه

اگر خواب ببینید که گربه‌ای وارد خانه‌ات شده است نشانه این است که دزدی وارد خانه تو می‌شود.

اگر خواب ببینید که گربه‌ای از خانه شما چیزی خورده است این خواب بیانگر این است که شخص دزدی از خانه شما چیزی به سرقت خواهد برد.

تعبیر خواب گربه از نظر بزرگان

تعبیر خواب گربه از نظر بزرگان

تعبیر خواب گربه سیاه

از آن جا که از قدیم گربه سیاه نشان از سحر و جادو بوده و  گربه سیاه شوم است. گربه سیاه در خواب به معنی ترس و واهمه از پیروی کردن در مقابل باور های خودتان است. نشان می دهد که شما نمی توانید در تصمیم گیری استقلال داشته باشید و متکی به دیگران هستید. این می تواند به شما کمک کند تا برای مشکل عدم توانایی در مقابله با باور های خود چاره ای پیدا کنید.

تعبیر خواب گربه طوسی

دیدن این گربه در خواب تفسیر خوبی دارد. در تعبیر خواب گربه کوچک خاکستری آمده است که اگر شما در خواب این گربه را ببینید یعنی در آینده ای نزدیک شما به کمک دوستان خود به موفقیت هایی خواهید رسید. همچنین تفسیر کلی خواب گربه طوسی به معنی به ثمر آمدن زحمات شما است. اگر این گربه را در خواب دیدید بدانید که در مسیر درستی از موفقیت قدم گذاشته اید.

تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر خواب گربه سفید

 

تعبیر خواب گربه سفید

گربه سفید ماهیت راز آلود دارد. شما به سختی می توانید متوجه شوید که دیدن این گربه در خوبتان چه معنی داشته است چرا که در تعابیر آمده است این گربه خبر از آینده دارد.

او می خواهد هشداری به شما بدهد که در آینده اتفاقاتی پیش روی شماست که باید برای مواجه شدن با آن خود را آمده کنید. پس می توان گفت دیدن این گربه در خواب کمک بزرگی در زندگی شما است. برای بهتر درک کردن این گونه خواب ها بهتر است مدتی را به رشد و پرورش ذهن خود بگذرانید و بکوشید درک بهتری از محیط داشته باشید.

 

تعبیر خواب گربه  سیاه و سفید

گفته می شود گربه در خواب بیشتر به معنی زن است. زنی که از شما دزدی می کند یا زنی که با شما به خوبی و دلسوزانه زندگی می کند چرا که خصوصیات گربه بیشتر به زنان شبیه است.

گفته می شود گربه سیاه و سفید در رویا می تواند نشان از زنی باشد که خبری برای شما دارد یا می خواهد کاری در زندگی شما انجام دهد و به طور کلی به شما کمک کند. اما شما هستید که باید تصمیم بگیرید که به او اعتماد کنید یا نکنید.

 خواب دیدن گربه سیاه و سفید

خواب دیدن گربه سیاه و سفید

 

تعبیر خواب گربه از نظر بزرگان

تعبیر خواب گربه در قرآن

توجه خاص قرآن و اسلام به گربه نشان می دهد دیدن این حیوان در خواب هم می تواند خوش اقبالی بیاورد. در تفسیر قرآن از حیوانات آمده است وجود سه حیوان در خانه بسیار شایسته است. این حیوانات شامل کبوتر، مرغ و گربه می باشد. حتی چنین گفته شده که وضو گرفتن با آبی که نیمی از آن را گربه خوده باشد قبول است. در مورد دیدن خواب گربه نیز گفته می شود می تواند نشان از دزدی از خانه یا ثروت و دارایی باشد.

 

تعبیر خواب گربه از نظر امام صادق

امام صادق در مورد اهمیت دیدن خواب این چنین می گوید. خواب نقطه ای است که دروغ و حقیقت در آن جا با هم درآمیخته، چرا که اگر خواب تماما حقیقت باشد همه پیامبر بودند و اگر دروغ بود بیهوده است و این از حکمت الهی به دور است.

در مورد خواب گربه نیز می گویند. دیدن این حیوان در خواب پنج تعبیر دارد. اول دزدی، دوم جنگ و خصومت با اشخاص، سوم زنی دلسوز و مهربان، چهارم بیماری و پنجم سخن چینی که هر کدام بسته به جزئیات خواب تعبیر می شود. همچنین ایشان در مورد گربه سیاه می گویند نشان از فراخواندن شما به شنیدن ندای درونتان است.

 

تعبیر خواب گربه از حضرت یوسف

اگر در خواب ببینید که یک گربه را کشتید ، به این تعبیر است که شما درویش می شوید.

 

تعبیر خواب گربه از ابن سیرین

تعبیر خواب گربه ، به تعبیرمردی مفسد و دزد است.

 

تعبیر خواب گربه از نظر میلر

میلر نشان می دهد که اگر زنی در خواب گربه ای بسیار مهربان و سفید را ببیند، احتمالاً در دامی که با خیانت ساخته شده است فریفته می شود، اما شاید خیر او او را از این تله نجات دهد.
دیدن بچه گربه در خواب بیانگر مشکلات کوچک است.
کشتن بچه گربه ها نشان می دهد که دشمنان شما به دنبال راه هایی برای آسیب رساندن به شما هستند.

 

تعبیر خواب گربه از نظر نوستراداموس

برای نوستراداموس گربه نماد شر، جادوگران و همچنین آرامش و شانس است.
خراشیدن توسط گربه نشان دهنده روابط بد است.
دیدن گربه سیاه متجاوز با چشمان قرمز در خواب بیانگر نیت بدی است.
دیدن گربه‌های غول‌پیکر در خواب برای پیامبر ما نشانه‌ی فاجعه است.

تعبیر خواب گربه از نظر لوک اویتنهاو

 • چنگ خوردن از گربه : مانع
 • تعبیر خواب گربه سیاه : بدبختی
 • نوازش کردن آن : ناسپاسی
 • گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی
 • پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده
 • دیدن گربه: دوست نا دوست
 • گربه وحشی : دوست خطرناک
 • زدن یک گربه : خیانت
تعبیر خواب نیش زدن مار

تعبیر خواب نیش زدن مار

تعبیر خواب کشمش

تعبیر خواب کشمش

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا