تعبیر خواب گربه سیاه

چهارشنبه 7 خرداد 1399 تعبیر خواب
بعضی افراد به دلیل شرایط خاص و انرژی های دریافتی زیاد خواب میبینند و معمولا خواب هایشان تعبیر میشود.

در اینجا ما تعبیر خواب گربه سیاه را شرح داده ایم با ما باشید تا با انواع تعبیر خواب گربه سیاه آشنا شوید.

 

گربه حیوانی آرام و اهلی اسـت و قابل تربیت کـه قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می‌شناسد و خود را برای او لوس می کند.

حس وفاداری او ضعیف اسـت ولی نسبت بـه بچه‌ هاي خود بـه شدت عشق می‌ ورزد و دیده شده کـه برای دفاع از بچه‌ ها جان خویش را به خطر افکنده اسـت.

طبق باور عمومی گربه سیاه در خواب نمادی از نیتی پلید است.

حیواناتی کـه در رویا مشاهده می کنیم نماد بخشی از غرایز و امیال اولیه‌ ي مـا هستند کـه باید بـه شناخت و بازرسی آن‌ ها بپردازیم. زمانی کـه گربه در رویا بـه سمت شـما حمله ور میشود یا بـه شکلی استرس زا ظاهر می شود، نشان دهنده‌ ي بخشی از غرایز شماست کـه نسبت بـه آن‌ ها شناخت کافی نداشته یا تمایلی برای رو بـه رو شدن با آن‌ ها در زندگی واقعی ندارید.

اگر گربه ای را در خواب دیده باشید، تعبیر درست و دقیق خواب شما به این بستگی دارد که شما گربه ها را دوست دارید یا خیر. اگر در زندگی واقعی خود علاقه ای به گربه ها نداشته باشید، احتمالا این حیوان در خواب شما تاثیری منفی به همراه خواهد داشت.

گربه در خواب مردان

احتمالا بـه زن یا جنس ماده اشاره دارد، جنبه شهودی طبیعت مردان، شهود و احساس خطرات ناشناخته، حسادت، خشم و انتقام جویی در رابطه، مادر شخص رویابین، استقلال، دزدی، باروری، در برخی رویاها دیدن گربه سیاه قطعا نشان دهنده ترس از شنیدن خبر هـای بد و یا ترس بـه طور کلی اسـت.

گربه در خواب زنان

برخی زنان گربه را جانشین فرزند خود میکنند. به همین دلیل اسـت کـه در تعداد زیادی از رویا های زنان گربه نشان دهنده نیاز آنان بـه مراقبت از کسی اسـت یا حتی میل آن‌ ها بـه فرزند داشتن را نشان میدهد. دیدن گربه اي درخواب کـه با صدای انسان حرف می‌ زند در حقیقت حامل پیامی مهم برای شما اسـت کـه در آینده شـما قادر بـه درک پیام این خواب خواهید بود.

 به طور کلی

  • گربه سیاه نماد شر و کین
  • گربه سیاه نماد شخصیت خائن

تعبیر خواب گربه سیاه تازه متولد شده

اگر بچه گربه های سیاه کوچکی را در خواب ببینید که تازه متولد شده اند تعبیر آن است که شما فردی خجالتی هستید و باید کنترل غرایز خود را رها کنید. اگر در خواب گربه های سیاه را در حال جنگیدن و دعوا کردن با یکدیگر ببینید، این خواب نمادی از یک درگیری درونی با خودتان یا درگیری با یکی از نزدیکانتان است. اگر در خواب ببینید که گربه سیاهی به شما حمله می کند، احتمالا زنی که می شناسید خشم و کینه ای از شما به دل گرفته است.

تعبیر دیدن گربه سیاه خودتان در خواب

اگر شما گربه خودتان را در خواب ببینید، احتمالا نمادی از خودتان یا فردی است که رابطه نزدیکی با او دارید( برای مثال کودک خودتان).

گم شدن گربه سیاه خودتان

اگر در خواب ببینید که گربه خودتان را گم کرده اید و نمی توانید آن را به راحتی پیدا کنید، نمادی از نیاز شما به آزادی و استقلال است. اگر در خواب گربه خودتان را در حالی پیدا کنیده که مرده است، تعبیر آن به دست آوردن آسایش و راحتی در زندگی واقعی تان است.

امیدوارم که تعبیر خواب خود را پیدا کرده باشید .

تعبیر خواب ازدواج
تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب پیانو/ دیدن پیانو در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب بوسیدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب بوسیدن و بوسه دادن

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا