تعبیر خواب کلید | دیدن کلید در خواب نشانه چیست؟

سه‌شنبه 25 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب کلید

تعبیر خواب کلید | دیدن کلید در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب کلید چیست؟

تعبیر خواب کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید.

کلید درخواب تقریبا همان تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم. کلید وسیله ای است برای گشودن قفل ها و در های بسته و در خواب نیز به توانائی انجام امور مشکل تعبیر می شود.

بطور کلی دیدن کلید در خواب نمادی از چشم انداز خواب بیننده است. چیزی در زندگی شما وجود دارد که آن را در ذهن خود به  تصویر کشیده اید و می خواهید که آن را به واقعیت تبدیل کنید.

به این منظور باید فردی سخت کوش و باهوش باشید. شما آماده هستید تا در زندگی خود رو به جلو حرکت کنید و خواب های خود را به واقعیت تبدیل کنید.

تعبیر خواب کلید

تعبیر خواب کلید

 تعبیر خواب کسی که به شما کلیدی می دهد

اگر در خواب ببینید که کسی به شما چند عدد کلید می دهد، این خواب نشان دهنده آن است که شما به کسی کمک خواهید کرد. این فرد به کمک شما نیاز دارد و شما نباید یاری خود را از او دریغ کنید.

در صورتی که از کمک کردن به این شخص غفلت کنید، آسیب بسیاری را به او می رسانید. بدون شک شما دوست ندارید مسبب چنین اتفاقی باشید.

 تعبیر خواب دیدن سالمندی کلید به دست

اگر در خواب فرد سالمندی را ببینید که کلیدهایی در دست دارد، این خواب نشان دهنده مشکلاتی است که با آن ها روبرو خواهید شد. این مشکلات با زندگی شخصی یا کاری شما در ارتباط خواهند بود.

اگر خونسردی خود را حفظ کنید، می توانید تمامی این مشکلات را حل کنید. حتی اگر حل کردن آن ها کار سختی باشد اما شما درسی ارزشمند از آن ها فرا خواهید گرفت.

تعبیر خواب کلید بزرگ

اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خورد خواب شما می گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید.

تعبیر خواب کلید کوچک

اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست نمی آورید.

اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنائی هست اما شما نمی توانید آن را بگشائید با مشکی رو به رو می شوید که از حل آن در می مانید.

تعبیر خواب کلیدهای طلایی

دیدن کلید طلایی در خواب نشان دهنده علاقه شما به چیزی است. چیزی در زندگی شما وجود دارد که برای شما بسیار جذاب و هیجان انگیز است. شما اشتیاق و علاقه بسیار زیادی به یادگیری چیزهای جدید دارید و ظاهرا نمی توانید به طور کامل به این میل درونی خود پاسخ دهید.

باید از این دانش برای کمک به دیگران استفاده کنید و هر چه می دانید را با آن ها به اشتراک بگذارید. شاید همین حرکت کوچک به کشف ها و نوآوری های بزرگ تری منجر شود.

تعبیر خواب جستجو کردن کلید

اگر در خواب ببینید که به دنبال کلید می گردید پس باید بدانید که این خواب نمادی از چالش ها و مشکلات شما است. شما مجبور هستید که با این چالش ها روبرو شوید و برای حل آن ها تلاش کنید.

اگر نمی توانید به خودتان کمک کنید، از نزدیکان خود درخواست کمک کنید. کمک خواستن از دیگران همیشه بهتر از سرکوب کردن مسائل و مشکلات در درون خودتان است.

تعبیر خواب باز کردن در با کلید

اگر در خواب ببینید که از کلیدی برای باز کردن دری استفاده می نمایید، تعبیرش اینست که شما جدیدا استعدادی تازه را در خودتان اکتشاف کرده اید که این اتفاق به صورت کاملا تصادفی رخ داده است و شما سریعا متوجه شده اید که باید آن را پیگیری نمایید.

اگر در خواب مشاهده کنید دری که کلید را در آن وارد کرده اید باز گردد، یعنی اینکه تلاش هایتان برای بکار بردن این استعداد با موفقیت مواجه خواهد شد.

اما اگر در باز نشود یعنی اینکه شما برای تبدیل کردن استعداد جدید کشف شده تان به کار و حرفه خود با شکست روبرو می گردید. همچنین این خواب می تواند به معنی اخطاری برای شما باشد و بهتر است که این مهارت و شوق دنبال کردنش را از یاد ببرید.

تعبیر خواب یکی کلید می سازد

اگر ببینید دیگری کلید می سازد و به شما می دهد خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقیت را به رویتان می گشاید. اگر دیدید خودتان دارید کلید می سازید تدبیر کاری را می کنید.

تعبیر خواب پیدا کردن کلید

اگر در خواب ببینید که کلیدی را پیدا می نمایید، این خواب نماد دستاوردهای عظیمی است که در آینده قرار است به آن ها دست پیدا کنید.

این دستاوردها ثمره تلاش و کوشش بسیار شما خواهند بود و هر پروژه ای که اکنون روی آن کار کنید با موفقیت خیلی زیادی مواجه خواهد شد.

تعبیر خواب شکستن کلید در قفل

اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل شکست در کاری شکست می خورید و گرفتار استیصال می شوید. اگر ببینید با کلیدی دری را قفل می کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می دارید. همه این ها در صورتی است که کلید محور خواب شما باشد.

تعبیر خواب چندین کلید

اگر در خواب ببینید که چند عدد کلید دارید، این خواب نشان دهنده سفری در عالم واقعیت است. شما فرصتی برای سفر دور دنیا و تجربه زندگی از منظری متفاوت را به دست خواهید آورد.

دیدگاه شما در مورد زندگی به طور کلی متحول خواهد شد و این تحول شما را بسیار خوشحال و راضی می سازد. شما با افراد جدیدی آشنا می شوید و تجربه هایی جدید در انتظارتان است که زندگی تان را کاملا غنی و پرمایه می سازد.

تعبیر خواب دو عدد کلید

اگر در خواب ببینید که دارای دو عدد کلید هستید، این خواب نشان می دهد که شما تردیدی بر سر دو انتخاب دارید. این دو گزینه می توانند با زندگی کاری یا شخصی شما در ارتباط باشند و شما نمی دانید کدام یک برایتان مناسب است.

قبل از تصمیم گیری بهتر است از مشورت با عزیزان خود و کسانی که بهتر شما را می شناسند بهره مند شوید.

تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده

گرفتن و دادن کلید به مرده تعبیری مشابه تعابیر بالا دارد و باید حالت کلید را مدنظر قرار دهید.

تعبیر خواب کلید از نگاه بزرگان

تعبیر خواب کلید از نگاه بزرگان

تعبیر خواب کلید از نگاه بزرگان

تعبیر خواب کلید از ابن سیرین

ابن سیرین گوید: تعبیر خواب کلید نشان از وجود مردی است که مشکلات و گره کارها را حل می نماید و همچنین تعبیرش پیروزی و غلبه بر دشمنان می ‌باشد.

تعبیر خواب کلید ازلوک اويتنهاو

تعابیر کليد عبارتند از :

 • يافتن آن : شما از يک دام رهايي خواهيد يافت.
 • گم کردن آن : بگو مگو
 • آن را به همراه داشتن : پس اندازهايتان به شما کمک بسيار خواهد کرد.
 • باز کردن يک در بسته با کليد : به شما مظنون خواهند شد.

تعبیر خواب کلید از امام صادق

امام صادق می فرمایند: تعبیر خواب کلید بر هشت وجه است :

 •  اول بشارت و خبر خوش
 • دوم رهایی از غم و اندوه
 • سوم بهبود بیماری
 • چهارم رسیدن به آرزو
 • پنجم قوت در دین
 • ششم برآورده شدن حاجت و خواسته
 • هفتم اجابت و برآورده شدن دعا
 • هشتم علم و دانش

تعبیر خواب کلید از آنلي بيتون

 1. ديدن كليد در خواب ، دلالت بر تغييرات غيرمنتظره دارد .
 2. اگر در خواب دسته كليد خود را گم كنيد ، علامت آن است كه اتفاقاتي نامطلوب بر شما تأثير مي گذارد .
 3. اگر در خواب كليدي پيدا كنيد ، نشانة آن است كه در حرفة خود تغييري خواهيد داد و اعضاي خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد .
 4. ديدن كليد شكسته در خواب ، علامت جدايي از ديگران در اثر مرگ يا حسادتهاست .
 5. اگر دختري خواب ببيند كليد صندوق زيورآلات خود را گم كرده است ، نشانة آن است كه با نامزد خود اختلاف پيدا خواهد كرد . و از اين بابت رنج خواهد كشيد .
 6. اما اگر خواب ببيند با كليدي دري را مي گشايد ، نشانة آن است كه به نامزد خود بيش از حد اعتماد مي كند . اما اگر خواب ببيند با كليدي دري را قفل مي كند ، نشانة آن است كه در انتخاب همسر توفيق مي يابد .
 7. اگر خواب ببيند كليدي را دور مي اندازد ، نشانة آن است كه در گفتگوهايش با ديگران درست نمي تواند داوري كند و براي همين به شهرت خود آسيب مي رساند.

تعبیر خواب کلید از منوچهر مطیعی تهرانی

 • داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز, چیزهای خوب بیابید و ببینید. کلید درخواب تقریبا همان تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم.
 • کلید وسیله ای است برای گشودن قفل ها و در های بسته و در خواب نیز به توانائی انجام امور مشکل , تعبیر می شود.
 • اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خورد خواب شما می گوید, قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید.
 • اگر در خواب ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی , خواهید کرد یا امکان به دست نمی آورید. اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنائی هست اما شما نمی توانید , آن را بگشائید با مشکی رو به رو می شوید که از حل آن در می مانید.
 • اگر خواب ببینید دیگری کلید می سازد و به شما می دهد خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقیت را , به رویتان می گشاید. اگر دیدید خودتان دارید کلید می سازید تدبیر کاری را می کنید .
 • اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل شکست در کاری شکست می خورید و گرفتار استیصال می شوید. اگر ببینید با کلیدی دری را قفل می کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می دارید. همه این ها در صورتی است که کلید محور خواب شما باشد.

 

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب ماه

14تعبیر خواب ماه

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا