تعبیر خواب ناخن و جویدن ناخن چیست

چهارشنبه 27 مهر 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن، به طور همزمان نماد خوبی و بدی و به معنای کوشش، شرافت، بدنامی، ترس و حتی بیماری است.

تعبیر ناخن، تعبیرش توانایی و به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.

 

تعبر خواب جویدن ناخن ها:

تعبیر خواب دیدن ناخن جویدن در خواب چه معنایی دارد؟ جویدن ناخن در خواب به طور مرتب نشانه نکات شگفت انگیز است. به هیچ وجه به خواب ناخوشایند تعبیر نمی شود.

جویدن ناخن در خواب بیانگر این است که شما به هیچ وجه ناراضی نخواهید بود، با هر قدمی که برداشته می‌شوید به یک فرد خاص خاص تبدیل می‌شوید، که به احتمال زیاد در مدت کوتاهی نکات شما حل خواهد شد. قرار است وارد یک کار بی نهایت شوید، با امتیازات عظیمی روبرو خواهید شد، بی جهت وارد دعوا خواهید شد، در آینده ای نزدیک درون سر رویاپرداز گیر خواهید آورد.

به این معنی است که کار انجام شده و مشکل به احتمال زیاد در مدت زمان کوتاهی پس از اتمام کار پس از معرفی کار، ترسیم نقشه ها و وظایف جدید به احتمال زیاد پرداخت خواهد شد.

تعبیر خواب ناخن جویدن، سپس یک بار دیگر، جویدن ناخن در خواب بیانگر این است که به احتمال زیاد پیشرفت های خوب و خوبی در زندگی شرکتی رخ خواهد داد، و اینکه به برخی از همکارانی که بدهکار، بیمار، ناراضی یا ناراضی هستند کمک خواهید کرد.

 

تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن دراز:

اگر ببینی  ناخنها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.

 

تعبر خواب چیدن ناخن:

اگر ببینی ناخن خود را با قیچی [یا ناخنگیر] گرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود .

تعبیرخواب سیگار چیست؟

 

تعبیر خواب رشد ناخن:

درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش

 

تعبیر خواب ناخن کثیف:

دیدن ناخن کثیف در خواب است که می‌تواند نمایان‌گر یک رسوایی یا ننگ و عار باشد که اگر در وضعیتی در سریع‌ترین زمان ممکن حل نشود،

 

تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن از نظربزرگان

امام صادق(ع) می گوید:

تعبیر ناخن در خواب بر شش وجه است

۱-قوت ونیرومندی

۲-قدرت ومنزلت

۳-شجاعت ودلیری

۴-فرزند

۵-منفعت

۶-فرزندان غلام وکنیز

 

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن ناخن در خواب، نشانه زحمت بسیار و دستمزد اندک است.
  • سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن‌ها در خواب، نشانه آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد.
  • دیدن ناخن‌های شکسته در خواب، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است.
  • مشاهده‌ی ناخن در خواب، علامت انجام کارهای زیاد است.
  • اگر خواب ببینید که ناخن‌هایتان شکسته است، به این معنا است که در انجام کاری دچار شکست می‌شوید.
  • اگر خواب ببینید ناخن‌هایتان را سوهان می‌کشید، علامت آن است که موفق و پیروز خواهید بود.

 

ابن سیرین می‌گوید: 
اگر ببینی ناخن خود را با قیچی گرفته‌ای، دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.
تعبیر خواب اسطوخودوس

7 تعبیر خواب اسطوخودوس چیست؟

تعبیر خواب درخت نارگیل

24 تعبیر خواب درخت نارگیل و نارگیل چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا