تعبیر خواب مو رنگ شده /دیدن مو رنگ شده در خواب

پنج‌شنبه 19 تیر 1399 تعبیر خواب
دیدن مو رنگ شده در خواب

دیدن مو رنگ شده در خواب

اگر در خواب دیدی که موهای خود را رنگ می کنی معنی خواب تو این است که آدمی هستی که رازهای زیادی در زندگی داری و دوست نداری همه از حال و احوال تو اکاه شوند و بدانند تو چه مشکلی در زندگی داری.
اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد.
    امام صادق (ع) می فرماید: رنگ مو در خواب بر چهار وجه است:

  1. کار ناشایسته بی حاصل،
  2. آرایش حال دنیا،
  3. طلب جاه،
  4. معروف شدن به دروغ گویی.

 

تعبیر خواب موی قرمز

  • قرمز شدن مو معمولا نشانه‌ای از وقوع تغییراتی در زندگیتان است و موهای مجعد هشداری است به شما که فردی قصد فریب دادنتان را دارد.
  • قرمز یک رنگ پیچیده است و می­تواند نماد مفاهیمی چون سرزندگی، خشم یاحتی تحولات عمیق روانی باشد که در روان فرد اتفاق می‌افتند.
تعبیر خواب موی مشکی
 اگر شما خواب ببینید که موهای مشکی دارید یا موهاتان را مشکی می کنید، بیانگر این است که احساس بسته شدن می کنید. شما تلاش می کنید که احساسات حقیقی تان را سرپوش گذارید. خواب دیدن کسی با موهای مشکی یا پرکلاغی به کسی اشاره دارد که مرموز است.

تعبیر خواب موی طلایی: چنین خوابی معمولا از زندگی مرفه و با ثبات و پایدار حکایت دارد.

 

تعبیر خواب موهای خاکستری :اگر در خواب ببینید که موهایی خاکستری رنگ دارید، این خواب نمادی از خرد و دانش است. به زودی اتفاقی بسیار مهم رخ می دهد که با خرد و دانش شما در ارتباط است.

تعبیر خواب موهای حنایی:یک دوست را از دست میدهید .

تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر :دیدن انجیر درخواب نشانه چیست

تعبیر گردو در خواب

تعبیر خواب گردو/دیدن گردو در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi