تعبیر خواب مار | تعبیر خواب مار از منظر بزرگان

پنج‌شنبه 6 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار چیست؟

برخي نوشته اند، مار ثروت است و دارائي نهفته و موجود که در اين مورد نيز شما از وجودش بي خبريد.

اين تعبير از آنجا ريشه مي گيرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ايم که دفائن و خزائن گنجينه هاي نهفته در زير خاک و ويرانه هاي قصور کهن و باستاني را مارها و اژدها و افعي ها حراست و پاسداري مي کنند و چون اين باور در اعماق ذهن ما هست ديدن مار مي تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بي اطلاع هستيم.

گفتم که مار دشمني است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام که بي صدا مي آيد و زهرش را مي ريزد و مي رود. چنين موجودي مي تواند يک زن زيبا نيز باشد. زني که در عين دولت داشتن خطرناک است و در عين خطرناک بودن دوست داشتني است. در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند.

تعبیر خواب مار سمی

خواب دیدن مار سمی نشانه آن است که باید چشمان خود را باز کنید. این خواب نشان دهنده این است که افرادی که می گویند وفادار هستند، وقتی فرصت پیدا کنند، پاسخ خواهند داد. کسی را باور نکن!

انواع مختلفی از مارهای سمی در جهان وجود دارد. برخی از آنها کبرا، مار زنگی، مامبا، مار مرجانی، کریت نواری و بسیاری دیگر هستند. با این حال، در اصل، آنها دارای سم هستند که می تواند برای انسان مضر باشد و باعث ناتوانی تا مرگ شود.

تعبیر خواب مار سمی به چندین ویژگی تصویر و بخش هایی از صحنه در خواب بستگی دارد. برای درک بهتر این خواب، باید تعابیر عمیق تری را دنبال کنید.

 

دیدن مار در خواب

تعبیر خواب مار سمی

تعبیر خواب یک مار سمی کشنده

تجربه بسیار ترسناکی است! با این حال، این تصویر خیلی خوبی نیست. قبل از اینکه قضاوتی بکنید باید معنی مار سمی را بفهمید.

چندین نوع مار در خواب ظاهر می شوند و این نشانه خوبی در آینده است. اما در مورد مارهای سمی این اتفاق نمی افتد. این نوع خواب هشدار دیگری برای رویاپردازان است. مار سمی نشان دهنده خیانت و انواع خیانت توسط افراد بسیار نزدیک اس.

 

تعبیر خواب گزیده شدن توسط مار

تعبیر خواب نیش مار سمی به این معنی است که یکی از نزدیکان شما را ناامید می کند. با دعوا با کسی که دوستش داری شروع میشه. معمولاً این شخص فردی است که مدت زیادی است که می شناسید. آن رابطه صمیمیت فوق العاده ای دارد.

 

مار در خواب چه معنای دارد

مار در خواب چه معنای دارد

تعبیر خواب مار

 • اگر در خواب مار ببینید، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود.
 • اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند.
 • اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.
 • اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، تعبیرش این است که با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد.
 • اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند.
 • اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال دشمن را تصرف خواهی کرد.
 • اگر ببینی مار از تو فرار می‌کند، تعبیرش ضعف دشمن می‌باشد.
 • اگر در خواب مار بزرگ ببینی ، دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد.
 • اگر ببینی مار بزرگی را کشتی و از گوشت آن خوردی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.

 

دیدن مار رنگی در خواب

دیدن مار رنگی در خواب

تعبیر خواب مار بر اساس رنگ

تعبیر خواب مار سبز

اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار است.

تعبیر خواب مار زرد

اگر مار زرد ببینی، یـعـنـی دشمنت شبیه آدم‌های مریض می‌باشد.

تعبیر خواب مار قرمز

اگر مار قرمز ببینی، یـعـنـی دشمن تو خوش‌گذران و هوس باز است.

تعبیر خواب مار سیاه

اگر مارهای سیاه ببینید، تعبیرش دشمنان فراوان می‌باشد.

تعبیر خواب مار سیاه را بیشتر بخوانید.

تعبیر خواب مار سفید

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.

 

تعبیر خواب مار سمی

تعبیر خواب مار سمی

تعبیر خواب دیدن مار  از نظر بزرگان دینی

تعبير خواب مار به روايت امام جعفر صادق

امام صادق مار ده وجه است.

اول: دشمن پنهان

دوم: زندگاني

سوم: سلامتی

چهارم: پادشاهي

پنجم: سپه سالاري

ششم: دولت

هفتم: زن

هشتم: مراد

نهم: پسر

دهم: سيلاب

 

تعبير خواب مار از نظر حضرت یوسف

 • دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود.
 • دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند.
 • دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد.
 • دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد.

تعبير خواب مار از نظر محمد بن سيرين

ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.

 • دیدن مار در خواب نشانه دشمنی خطرناک است.
 • تعبیر خواب مار می‌تواند مثبت و به معنای ارتباط با افراد صاحب نام باشد.
 • نبرد با مار به معنای جنگ با دشمن واقعی و حتی شکست دشمن است.
 • دیدن مار در خانه دلیل دشمنی خانگی است.
 • دیدن خوردن گوشت مار دلیل است که مال و اموال دشمن را به دست می‌آورید.
 • مار مرده نشانه رفع بلاست.

 

تعبير خواب مار از نظر ابراهيم کرماني

اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.

تعبیر خواب زنبور عسل

تعبیر دیدن خواب زنبور نشانه چیست؟

دندان مصنوعی

تعبیر خواب دندان مصنوعی | دیدن دندان مصنوعی در خواب نشانه چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا