تعبیر خواب مار/دیدن مار در خواب نشانه چیست

یکشنبه 19 مرداد 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

اگر در خواب مار ببینید، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود.

اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند.

اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.

اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، تعبیرش این است که با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد،

اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند.

اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال دشمن را تصرف خواهی کرد

اگر ببینی مار از تو فرار می‌کند، تعبیرش ضعف دشمن می‌باشد.

اگر در خواب مار بزرگ ببینی ، دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد.

اگر ببینی مار بزرگی را کشتی و از گوشت آن خوردی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.

 

تعبیر رنگ مارها در خواب

مار سبز:  اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار است.

مار زرد:  اگر مار زرد ببینی، یـعـنـی دشمنت شبیه آدم‌های مریض می‌باشد.

مار قرمز:  اگر مار قرمز ببینی، یـعـنـی دشمن تو خوش‌گذران و هوس باز است.

مار سیاه:   اگر مارهای سیاه ببینید، تعبیرش دشمنان فراوان می‌باشد.

مار سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.

 

ديدن مار درخواب از نظر امام صادق  ده وجه است.

اول: دشمن پنهان

دوم: زندگاني

سوم: سلامتی

چهارم: پادشاهي

پنجم: سپه سالاري

ششم: دولت

هفتم: زن

هشتم: مراد

نهم: پسر

دهم: سيلاب

 

ديدن مار درخواب از نظر حضرت یوسف:

ـدیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود.

ـدیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند.

ـدیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد.

ـدیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باش

 

ديدن مار درخواب از نظر  ابن سیرین :

_دیدن مار در خواب نشانه دشمننی خطرناک است

_تعبیر خواب مار می‌تواند مثبت و به معنای ارتباط با افراد صاحب نام باشد

_نبرد با مار به معنای جنگ با دشمن واقعی و حتی شکست دشمن است

دیدن مار در خانه دلیل دشمنی خانگی است

_ دیدن خوردن گوشت مار دلیل است که مال و اموال دشمن را به دست می‌آورید

_مار مرده نشانه رفع بلاست

همراه ما باشید……….

تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم /دیدن گندم در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب نوزاد /دیدن نوزاد در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا