تعبیر خواب مادر / دیدن مادر فوت شده یا زنده در خواب نشانه چیست

چهارشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب مادر

تعبیر خواب مادر:

 

تعبیر خواب مردن مادر زنده: میتواند دلیل بر افزایش عمر و پربرکت شدن زندگی و اهل سکنه ی منزل باشد.

 

تعبیر خواب مادر مریض: مریض شدن مادر در خواب به نشانه ی کم شدن رزق و برکت خانه غم رنج و ناراحتی است.پرستاری کردن از مادران مریض در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و است.

 

تعبیر خواب ناراحت بودن مادر: اگر کسی خواب ببیند مادر خودش ناراحت است و دلیل این موضوع را هم نمیداند بیانگر رشد و پیشرفت در کارها رسیدن به کمال سعادت

 

تعبیر خواب فوت مادر: از دست دادن مادر و یا مادربزرگ دلیل بر رشد رزق و خیر و برکت در خانه است.

 

تعبیر خواب زنده شدن مادر مرده: اگر ببینی مادرت زنده شده و فقط شما به ایشان نگاه میکنید و کار خاصی انجام نمیدهید تعبیر آن این است که شما برنامه ها و یا اهداف مشخصی برای آینده ی خود در نظر گرفته اید که این ها را با موفقیت انجام خواهید داد.

 

تعبیر خواب گریه کردن برای مرگ مادر فوت شده: علامه طباطبایی میگویند اگر بخاطر مرگ مادرت با صدای بلند گریه میکنی و آه و ناله ی زیاد سر می دهی به این معنا است که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهی کرد.

 

تعبیر اگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول کاری است، نشانه آن است که به هر کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت.

 

تعبیر گم کردن مادر در خواب:اگر در خواب ببینید که مادرتان را گم کرده اید، نشانه آن است که نگران سلامت مادرتان هستید و فکر می‌کنید که او دچار بیماری شده است.

 

تعبیر بوسیدن مادر در خواب:اگر در خواب ببینید که مادرتان را می‌بوسید معمولا نشانه خوبی است. شما احساس رضایت درونی دارید و از کارهایی که انجام داده اید، نتیجه خوبی دریافت کرده اید و حس می‌کنید تلاش‌های شما بی نتیجه و بیهوده نبوده است .

 

تعبیر خواب مادر و دیدن و صحبت کردن با او

 

از نظر ابن سیرین میگوید دیدن مادر در خواب می‌تواند نشانه افزایش طول عمر باشد و این خواب نشانه پر برکت بودن زندگی است .

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن مادر و یا صحبت کردن با او در خواب، یعنی برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته‌اید به انجام خواهند رسید.

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با مادر خود گفتگو می‌کنید، به این معنی است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهید شد. اگر خواب ببينيد مادرتان در خانه مشغول كاری است، نشانه آن است كه به هر كاری دست بزنيد نتيجه ای مطلوب خواهيد گرفت .

 

تعبیر خواب مرگ یا مردن مادر زنده

 

لوک اويتنهاو می گوید: تعبیر خواب مردن مادر را زندگی طولانی سعادتمند بیان کرده است.

 

علامه طباطبایی می‌گوید: اگر بخاطر مرگ مادرت با صدای بلند گریه می‌کنی و آه و ناله زیاد سر می‌دهی به این معناست که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهی کرد.

 

ابراهیم کرمانی  می گوید:در این مورد می‌گوید: تعبیر خواب فوت مادر، رزق و روزی و افزایش برکت خانه است .

 

خواب زنده شدن مادر فوت شده

 

از نظر معبرین غربی، تعبیر زنده شدن مادر مرده به حالات ظاهر و رفتارش بستگی دارد:

  • اگر بیش از اندازه تغییر کرده باشد بطور مثال لاغر و ضعیف شده باشد، به این معنی است که در آینده نه چندان دور، از خبر مرگ یکی از عزیزان خود سخت اندوهگین می شوید و برای مدتی افسرده خواهید شد.
  • اگر گریان و پریشان بود ضامن سلامتی و نشاط شماست.
  • اگر نگران بود بیانگر این است که در آینده برای انتخاب تصمیمی بر سر دو راهی قرار می‌گیرید.
  • در صورتی که ببینی مادرت زنده شده و دوباره می‌میرد، دلالت بر زندگی طولانی و سعادتمند شما دارد.

همراه ما باشید…….

تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب پیانو/ دیدن پیانو در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب طوطی

تعبیر خواب طوطی /دیدن خواب طوطی در نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا