تعبیر خواب لب در خواب چیست

چهارشنبه 8 اسفند 1397 تعبیر خواب
تعبیر خواب لب

تعبیر خواب لب از نظر روانشناسی چالش‌هایی است که در زمینه روابط عمومی با آن‌ها رو به رو می‌شوید. امام صادق (ع) تعبیر لب بالا را پسر و لب پایین را دختر دانسته‌اند.

تعبیر خواب لب

دیدن سمبل لب در خواب، غالبا نشان دهنده‌ی چالش‌هایی است که در زمینه‌ی روابط عمومی با آن‌ها رو به رو هستید، به طور مثال دیدن لب زخمی، نشان دهنده‌ی موضوعاتی است که در حال از بین بردن اعتماد به نفس شما می‌باشد. مثل زمانی که به دلیل اتفاقی بی اهمیت و پوچ، به خودت تلقین می‌کنید که از مهارت کمی برای حضور در جمع برخوردار هستید، یا هرگز نمی‌توانید تاثیر خوبی با نظرات و عقاید خود بر دیگران به وجود آورید. این خواب از شما می‌خواهد تا ریشه‌ی به وجود آمودن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید در شما تداوم پیدا کند.

تعبیر خواب آسیب دیدن لب

اگر در خواب احساس کنید که فردی قصد آسیب زدن به لب شما یا دیگران را دارد، این خواب به ترس درونی شما برای ابراز عقایدتان اشاره دارد. مانند زمانی که احساس می‌کنید ابراز نظر می‌تواند برای شما دردسر آفرین شود. این خواب از شما می‌خواهد تا ریشه‌ی به وجود آمدن و قدرت گرفتن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید در شما تداوم پیدا کند.

تعبیر خواب آرایش لب

اگر در خواب، لبی را آراسته مشاهده کنید، مثل دیدن رژ لب یا حلقه بر روی لب، این خواب به قدرت روانی و تاثیرگذاری شما اشاره دارد که به شما کمک می‌کند تا بر دیگران اثری مثبت گذاشته و قدرت انتقال بالای خود را ثابت کنید. مانند فردی که در مورد ریشه و دلیل منطقی افکار و نظرات خود مطمئن است یا از فن بیان بالایی برخوردار است. این خواب از شما می‌خواهد تا این قدرت روانی را قدر دانسته و از آن برای گسترش منافع خود در زمینه‌های مختلف زندگی استفاده کنید

تعبیر خواب تبخال

اگر در خواب مشاهده کنید که در ناحیه‌ی لب دچار تب خال، تاول یا عفونت خاصی شده اید، این خواب به ناراحتی‌ای اشاره دارد که ذهن شما را به خود مشغول داشته و مانع از برقراری ارتباط شما با محیط شده یا به نوعی اعتماد به نفس شما را از بین برده است. این خواب از شما می‌خواهد تا ریشه‌ی به وجود آمدن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند
در مجموع، وضعیت لب در خواب، نشان دهنده‌ی حال روانی شما در رابطه با روابط اجتماعی و نحوه‌ی بیان نظرات و عقاید می‌باشد. اگر شرایط لب مناسب یا جذاب باشد، نشان دهنده‌ی قدرت روانی شماست که آن را دست کم گرفته اید و لازم است آن را برای برون از چالش‌های خود در زندگی بیداری به کار بگیرید.

تعبیر خواب لب‌های بهم چسبیده

اگر در خواب احساس کنید که لب‌های شما به هم چسبیده یا قفل شده اند، این خواب اشاره به نوعی سرکوب دارد که در حق خودتان پیش گرفته اید، اما در زندگی بیداری متوجه تاثیر منفی این رویه نیستید. مانند فردی که اطلاعات خوبی دارد و می‌تواند در محیط تحصیل یا کلاس درس خوش بدرخشد، اما به هر دلیل، از گفتن نظرات خود امتناع می‌کند. این خواب، نشان دهنده‌ی احساس بدی است که از درون در حال تجربه‌ی آن هستید و لازم است با این احساس منفی به شیوه‌ای منطقی رو به رو شوید.

تعبیر خواب لب از دیدگاه یونگ

کارل گوستاو یونگ:
 • دیدن لب‌ها در خوابتان بیانگر حس، عشق و رمانتیک بودن است، خصوصا اگر لب‌ها غنچه باشد. لب ها، ابزار ارتباطی است.
 • خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لب‌های آبی و کبود دارید بیانگر بیماری یا مشکلاتی احتمالی در مورد جریان خونتان است.
 • خواب دیدن اینکه شما یا کسی لب‌های سیاه دارید بیانگر این است که شما از گفتن هرچیزی در مورد موقعیتی خاص خودداری می‌کنید. شما کاملا ساکت می‌مانید.
 • دیدن یا زدن برق لب در خوابتان بیانگر این است که در کلامتان قدرت نیست. شما به جای اینکه مستقیم برید سر مطلب یا محکم سخن بگویید، حالت پیشنهاد دادن دارید.
 • خریدن، دیدن یا زدن رژ لب در خوابتان بیانگر این است که شما در مورد چیزی کاملا صادق نیستید. خواب به دنبال جلب توجه به سمت لبهایتان است. شاید شما نیاز دارید که در مورد چیزی که شما یا کس دیگری می‌گوید، مراقب باشید.

تعبیر خواب لب (دیدگاه اسلامی)

ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر لب‌ها، برآورده شدن خواسته است.
 • تعبیر لب پایین بهتر از لب بالا است.
بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دیدن لب در خواب تعبیرش خویشاوندی است.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر لب بالا، پسر و تعبیر لب پایین، دختر است.

تعبیر خواب رنگ لب

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر ببینی لب‌های تو قرمز می‌باشند، حرف تو نفوذ پیدا می‌کند و به سخن تو عمل می‌شود.
اگر ببینی لب‌های تو سبز یا سفید هستند، غم دوستانت را می‌خوری.

تعبیر خواب نداشتن لب

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی لب نداری، مال و اموال تو دچار کاهش و ضرر و زیان می‌شود.
 • اگر ببینی لب‌های تو را بریده‌اند، زن خود را طلاق می‌دهی.
بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: زن تو از دنیا می‌رود.

تعبیر خواب درد، تبخال و چسبیدن لب (ابراهیم کرمانی)

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی لب‌های تو دچار ضعف شده‌اند، عاجز و درمانده می‌شوی.
 • اگر ببینی لب‌های تو درد می‌کنند، غمگین می‌شوی.
 • اگر ببینی لب‌هایت طوری به هم چسبیده که نمی‌توانی از هم باز کنی، کار تو گره می‌خورد و بسته می‌شود.
 • اگر زنی در خواب ببیند که خال سیاهی روی لب دارد، تعبیرش عزت و جاه می‌باشد، ولی اگر این خواب را مردی ببیند، مال و اموالش زیاد می‌شود.
تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش/11تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب درخت نخل

تعبیر خواب درخت نخل و خرما

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا