تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب نشانه چیست؟

دوشنبه 3 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب طلا چیست

تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب طلا چیست؟

تعبیر خواب طلا بیانگر تمامی چیزهای ارزشمند زندگی شما در بیداری است.براي مردان رنج و اندوه است و براي زنان نيکو است.

اگر مردي در خواب ببيند که مقداري طلا يافته يا در جيب و کيف خويش دارد به مقدار حجمي آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بين مي رود و زيان مي بيند. نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند طلا يافته و جسمي زرين پيدا کرده مجبور به پرداخت ديه مي شود يا تاوان مي دهد.

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب سکه طلا

دیدن سکه‌های طلا در خواب می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییرات درونی باشد که در حال رخ دادن هستند و برای عزت نفس و/ یا رشد معنوی‌تان اهمیت زیادی دارند.

تعبیر خواب اشیای طلایی

 • دیدن اشیای طلا در خواب می‌تواند نشانه‌ی تحسین یا درک کردن ارزش آن شئ باشد.
 • هم‌چنین شاید یادآور این قاعده‌ی طلایی باشد: “با دیگران همان‌طور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود.”
 • شاید دیدن اشیای طلا نشان‌دهنده‌ی این باشد که چیزی نیاز به توجه یا بررسی دقیق‌تر دارد.

تعبیر خواب لباس‌ طلادوزی شده

اگر خواب ببینید لباس‌های طلادوزی شده به تن کرده‌اید نشانه‌ی روحیه‌ی مثبت است. این خواب یعنی اینکه دوستان و عزیزان‌تان به شما کاملا احترام می‌گذارند. همچنین می‌تواند به معنی آن باشد که در آینده‌ی نزدیک، رویدادهایی اتفاق خواهد افتاد که برای شما شادمانی و لذت همراه خواهد داشت.

 تعبیر خواب تکه‌ طلا

دیدن جمع کردن تکه‌های طلا در خواب رویدادهای لذت بخش و خبرهای خوشایند را مژده می‌دهد. وقتی سنگ‌های طلائی را در خواب دور بیندازید به معنی آن است که مشکلات و مصائبی را تجربه خواهید کرد. اگر فقط تکه‌های طلا را در خواب ببینید، این خواب نشان از ماهیت نامتعادل‌تان دارد. ضروری است برای موفقیت در زندگی آن را تغییر بدهید.

تعبیر خواب خریدن حلقه‌ طلا

چنین خوابی را دیدن ازدواجی سریع را پیش بینی می‌کند. اگر حلقه‌ی طلا گم کرده باشید، چنین خوابی منادی به هم خوردن رابطه‌ای در آینده‌ای نزدیک است.

تعبیر خواب پیدا کردن جواهر یا سکه‌ طلا

چنین خوابی به معنی پولدار شدن به روشی عادی و طبیعی در عالم بیداری است. نکته‌ی اصلی آن است که مغرور نشوید و همواره به مردم احترام بگذارید.

تعبیر خواب گم کردن چیزهایی از جنس طلا

چنین خوابی بد یمن است. این خواب نشان دهنده‌ی بی دقتی‌ و غفلت‌ شما است. به خاطر چنین ویژگی‌های منفی ممکن است مهمترین تغییر زندگی‌تان را از دست بدهید. در نتیجه فکرهایی که دارید در حد رویا باقی خواهند ماند.

تعبیر خواب پوشیدن جواهر از جنس طلا

این که در خواب ببینید خودتان جواهرات از جنس طلا پوشیده‌اید اغلب نمادی منفی به حساب می‌آید. یعنی، در شرف این قرار دارید که از شما دزدی شود، گول‌تان بزنند یا سوء استفاده کنند. یعنی، به زودی قربانی یک خشونت یا تهاجم بدخواهانه می‌شوید. این عمل را کسی انجام خواهد داد که از همینک برای ضربه زدن به شما مهیا شده است.

تعبیر خواب زنجیر طلا

دیدن زنجیر طلا در خواب می‌تواند هشداری پیشاپیش باشد. در آینده‌ای نزدیک ممکن است فریب بخورید به شما دروغ بگویند یا نا امید شوید. ممکن است قربانی نیات شوم شخصی بد تینت بشوید. یا اینکه، چنین تجربیات منفی در نتیجه‌ی توهمات، امیدها یا باورهای غیر واقع‌بینای خودتان به وجود خواهند آمد. در هر دو شرایط، ویرانی پیش آمده بر یک یا چند مورد از علایق، طرح‌ها یا فعالیت‌های اصلی شما تاثیر خواهد گذاشت.

تعبیر خواب معدن طلا

تعبیر خواب معدن طلا

تعبیر خواب کشف معدن طلا

اینکه خواب ببینید به طور تصادفی به معدنی از طلا بر می‌خورید می‌تواند نشانه‌ی مسئولیت‌هایی باشد که پیش رویتان قرار دارد. به ویژه، ممکن است برای پروژه‌، کسب و کار یا فعالیت جدیدی به شما اعتماد کنند. این می‌تواند کاری ارزشمند و معتبر و در عین حال سخت باشد که به مقدار زیادی انرژی، تلاش و زمان شخصی نیاز دارد.

تعبیر خواب کار کردن در معدن طلا

اگر در خواب خودتان را مشغول کار کردن در یک معدن طلا ببینید اغلب نمادی منفی به حساب می‌آید. این خواب می‌تواند آشکار سازد که ممکن است وسوسه شوید کلاهبرداری انجام دهید یا از حقوق و هویت سایر افراد استفاده‌ای نادرست بکنید. یا اینکه، می‌تواند نشانه‌ی آن باشد که احترام و اعتمادتان را نسبت به اطرافیان‌تان از دست می‌دهید. چنین فقدانی می‌تواند پیامد شایعات موجود و تعریف‌های ناخوشایند درباره‌ی شما باشد که پشت سرتان گفته می‌شود.

تعبیر خواب طلا دادن به دیگران

اینکه در خواب ببینید به دیگران طلا می‌دهید یا طلای خود را می‌بخشید اغلب نمادی مثبت به حساب می‌آید. به ویژه، ممکن است در شرف دریافت هدیه‌ای ارزشمند، گرانبها یا مهم باشید. این هدیه توسط یکی از آشنایان‌تان به شما داده می‌شود.

تعبیر خواب درست کردن طلا

اینکه خواب ببینید خودتان تلاش می‌کنید طلا بسازید اغلب نماد و نشانه‌ای منفی است. یعنی، نشانه‌ی آن است که شما توجه، تلاش و زمان‌تان را صرف پروژه، فعالیت، کار یا کسب و کاری بخصوص کرده‌اید یا قرار است بکنید. اما، فارغ از اینکه چه اندازه سخت تلاش می‌کنید هرگز موفق نخواهید شد. یعنی چنین کاری بی ارزش جلوه‌گر خواهد شد.

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب دید که طلا می‌خرد، نشان دهنده آن است که ازدواج او نزدیک است.
 • اگر دختری مجرد در خواب خود مشاهده کرد که طلایی را به عنوان هدیه دریافت می‌کند، بدان معناست که به زودی خبری خوب دریافت خواهد کرد.
 • دیدن گم کردن طلا در خواب برای دختر مجرد به منزله شنیدن خبری بد برای اوست.
 • اگر دختر مجرد در خواب دید که گردبندی طلا به گردن می‌کند بدان معناست که با مردی خوب ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب طلا برای زن باردار

 • تعبیر گرفتن طلا در خواب برای زن باردار بدین تعبیر است که دختری زیبا به دنیا خواهد آورد.
 • تعبیر خواب نگه داشتن جواهر و سنگ‌های قیمتی در دست نیز برای زن باردار نشان دهنده به دنیا آوردن دختر است.

 تعبیر خواب جستجو برای طلا

خواب اینکه در خواب به جستجوی طلا می‌روید و در تلاش برای پیدا کردن یک معدن طلا هستید، می‌تواند نماد نگرانی‌های‌تان باشد. یعنی، ممکن است در حال حاضر تمام فکرتان مشغول دریافت پاداش و جایزه بابت کاری باشد که انجام داده‌اید یا به زودی انجام می‌دهید. این کارها و پاداش‌ها ممکن است برای دیگران هزینه‌هایی در بر داشته باشد. ممکن است در نهایت احترام و اعتماد و حمایت آن‌ها را از دست بدهید. یعنی، به محض اینکه نیات بدتان کشف شود، قربانیان هدف‌تان دیگر از کمک به شما برای انجام کارهای‌تان دست خواهند کشید.

تعبیر خواب بلعیدن طلا

خواب بلعیدن طلا اغلب نماد مطلوبی است. این خواب را می‌توان به خصلت‌ها، مهارت‌ها، موهبت‌ها یا چیره‌دستی‌هایی ويژه تعبیر کرد که به حوزه‌های علمی یا هنری مربوط می‌شوند. یعنی می‌تواند به خلاقیت و نبوغ تعبیر شود. در شروع و نمایش و ابراز چنین استعدادهایی مزیت‌هایی وجود خواهد داشت.

تعبیر خواب طلای شکسته

تعبیر دیدن طلای شکسته شده در خواب در حالت کلی برای مردان خوب و برای زنان بد و نشانه شر و دردسر میباشد. اگر خواب ببینید کـه النگوی طلایی شکست این خواب نشانه طلاق و جدا شدن پسر و دختری در میان فامیل میباشد و اگر کسی خواب ببینید کـه النگوی طلا در دستان خودش شکست نشانه این اسـت کـه با همسر خود دچار اختلاف نظر خواهد شد و با او بحث و مشاجره لفظی خواهد کرد.

تعبیر خواب پیدا کردن النگوی طلای شکسته شده در خواب نشانه روبه‌رو شدن با دزد اسـت و اگر خواب ببینید کـه النگوی طلای شکسته شده را برای فروختن بـه بازار میبرید بدانید دزدی کـه آشنا اسـت و بی آنکه خود شـما متوجه بشوید مال شـما را اندک اندک می دزدد.

تعبیر خواب ساختمانی از طلا

اگر در خواب ببینید خودتان وارد ساختمانی از طلا می‌شوید هسداری است مبنی بر وارد شدن به مشکلی خطرناک که زمان، تحمل، و انرژي زیادی از شما خواهد گرفت.

تعبیر خواب گوشواره‌های طلا

اگر در حال حاضر خانمی باردار هستید، دیدن چنین خوابی مثلا وقتی ببینید دوست‌تان به عنوان هدیه به شما می‌دهد بی‌نظیر است و می‌تواند نماد آن باشد که در عالم بیداری زایمان خواهید داشت. اما، اگر زن هستید و هرگز ازدواج نکرده‌اید وقتی خواب گوشواره‌های طلا ببینید، می‌تواند نشانگر آن باشد که ظرف دوره‌ی زمانی کوتاهی ازدواج خواهید کرد.

تعبیر خواب طلا فروش

 اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.

تعبیر خواب امانت دادن طلا

 •  اگر بیننده خواب ببیند طلا می‌ریزد دلیل آفت و هلاک است و اگر ببیند طلا به امانت می‌دهد آن کس که امانت می‌گیرد به او خیانت می‌کند طلا شنیدن سخن مکروه است.
 • اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می‌دهند به ریاست می‌رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می‌یابد.
 • اگر خواب ببینید کـه از برادر ؛ خواهر ؛ دوست و آشنایی النگوی طلای شکسته شده و یا ضربه دیده هدیه می‌گیرید خواب شـما نشانه این اسـت کـه مال خودت را بـه کسی می دهید و اگرهم ندهید آن کس مال شـما را می دزدد و می‌برد.
تعبیر خواب طلا از منظر بزرگان

تعبیر خواب طلا از منظر بزرگان

تعبیر خواب طلا از دیدگاه بزرگان

تعبیر خواب اسلامی میگوید تعبیر خواب طلا برای مردان بد میباشد و میتواند برای زنان تعبیر خوب و جالبی داشته باشد ول یمعبران غربی تعبیر طلا را اینگونه تعبیر کردند که نشانه چیزهای بی ارزش در زندگیست.

تعبیر خواب طلا از نظر ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید:

زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود.

ابن سيرين مي گويد اگر کسي ديد که زر مي گدازد بر زبان مردم مي افتد اگر ببيند که طلا به خانه مي برد مال مي يابد و ثروتمند مي شود. اگر ببيند طلا مي خورد مال خويش را هزينه مي کند يا هدر مي دهد. هر جنسي و جسمي که از طلا ساخته شده باشد براي مردان خوب نيست و در خواب زنان نيکو است. اگر کسي در خواب زرگري ببيند با مردي دروغ گو و لاف زن بر خورد مي کند.

تعبیر خواب طلا از امام صادق «ع»

تعبیر خواب طلا امام صادق برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب میباشد.

حضرت امام صادق فرماید: دیدن طلا در خواب دلیل بر سه وجه اسـت.

اول: حج گذاردن.

دوم: ولایت یافتن.

سوم: خصومت و اهانت کردن و غلام و کنیزک.

تعبیر خواب طلا از نظر جابر مغربی

جابر مغربی گوید:

زر به خواب، مردان را بد بود و زنان را خوب. اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می‌کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.

تعبیر خواب طلا از یوسف نبی

یوسف نبی علیه السلام گوید:

هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

تعبیر خواب طلا از لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می‌گوید:

طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش

تعبیر خواب طلا از منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

تعبیر خواب طلا از دانیال نبی (ع)

اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

تعبیر خواب طلا از ابراهیم کرمانی

اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، مال زیادی به دست می‌آوری. اگر ببینی طلا می‌خوری، به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی

 

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده | تعبیر خواب دیدن مرده چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا