تعبیر خواب طلاق چیست؟

یکشنبه 6 شهریور 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب طلاق چیست

دیدن طلاق در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب طلاق به معنای عدم احساس امنیت می باشد،  لزوما خبری از پایان رابطه نیست و فقط می تواند نشان دهنده این باشد که شما احساس امنیت ندارید ، در تعابیر دیگر می تواند معنی عشق و علاقه بیشتر بدهد. اگر مجرد باشید هم خبر از نزدیکتر شدن شما به عزیزانتان می دهد.

در تعبیر کلی ، خواب طلاق به معنی ناراحتی از شرایط فعالی است که در آن قرار دارید به ویژه در روابط عاشقانه ای که دارید.ممکن است شما به تازگی دچار مشکل با همسرتان شده باشید . گاهی این خواب بعد از دیدن طلاق دیگران دیده می شود.

خواب طلاق گرفتن

خواب طلاق گرفتن

خواب طلاق گرفتن

خواب طلاق نوعی هشدار است مخصوصا اگر مدت زیادی است که متاهل هستید ، این خواب خبر از آن میدهد که شما احساس طرد شدن دارید ، بهتر است به رابطه خود بیشتر توجه کنید و مشکلات را حل کنید. همچنینی این خواب می تواند خبر از آن بدهد که رابطه شما بزودی دچار تغییر خواهد شد این تغییر می تواند حتی بارداری هم باشد.

تعبیر خواب طلاق به دلیل خیانت

اگر در خواب به خاطر خیانت طلاق گرفته اید یعنی در وافعیت احساس ناامنی میکنید ، شما دائم در این تصور هستید که قرار است اتفاق ناخوشایندی بیفتد ، اگر در خواب شما خیانت کنید و منجر به جدایی شود یعنی لازم است دوباره احساسات خود را بررسی کنید. فکر کنید که آیا از رابطه تان رضایت دارید و یا مجذوب دیگران می شوید.

تعبیر خواب جدایی از دختر یا پسری که دوستش دارید

این خواب خبر از آن میدهد که شما در ناخودآگاهتان کمی دودل هستید از انتخابی که کرده اید ، گاهیی ممکن است نشانه اضطرابی باشد که شما دارید و نگران هستید از سمت کسی که دوستش دارید ترک شوید.

تعبیر خواب جدایی از دوستان

اگر در خواب از دوستانتان دور شوید به معنای آن است که تغییراتی پیش روی شما است که باعث میشود فاصله شما با اطرافیانتان زیاد شود ، این خواب در قالب هشدار است و به شما خبر از آن می دهد که آماده تغییراتی در زندگیتان باشید.

تعبیر خواب طلاق دوست

اگر در خواب یکی از دوستانتان جدا شود، نشانه اخطار برای شماست تا توجه بیشتری به عشق زندگی تان، داشته باشید.همچنین به شما می گوید که در زندگی شخصی دیگران نباید دخالت کرد.

تعبیر خواب با حروف غ

تعبیر خواب طلاق پدر و مادر

این خواب می تواند نشانه از این باشد که شما از جدایی پدر و مادرتان بسیار میترسید ، بهتر است  از حضور اعضای خانوادتان در کنار هم لذت بیشتر ببرید. بر اساس تعبیرخواب دیگری خواب طلاق والدین می تواند نشانه ای از وضعیت روحی واحساسی، خواب بین و واکنش او نسبت به فضای فعلی خانوادگی باشد. شاید راه دیگری را برای بیرون آمدن، از یک موقعیت ناخوشایند پیدا نمی کنید.

تعبیر خواب طلاق برای مجردها

اگر مجرد هستید و خواب طلاق میبنید به معنای آن است که برای ازدواج دچار تردید می باشید ، به دلیل طلاق هایی که در اطرافتان وجود داشته است از ازدواج میترسید و دچار شک و تردید می باشید.

تعبیر خواب طلاق دختر مجرد

طبق تعبیر دیگری اگر دختری خواب طلاق از شوهر آینده اش را ببیند نشانه ای اخطاردهنده، از بی وفایی شخصی است که دوستش دارد و همچنین می تواند به معنی به خطر افتادن، عروسی باشد و در نتیجه خواب بین به مدت طولانی تنها می ماند.

تعبیر خواب طلاق دختر مجرد

تعبیر خواب طلاق دختر مجرد

تعبیر خواب طلاق از دید بزرگان

امام صادق درباره دیدن خواب طلاق می گوید:

چنانچه در خواب ببینی زن خود را طلاق داده‌ای، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که باعث می شود پشیمان شوی ،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی «طلاق خلع» بین شما بوجود آمد، یـعـنـی ثروتمند می‌شوی.

تعبیر خواب طلاق به روایت محمد بن سیرین

اگر یک زن بیشتر نداشته باشی و در خواب ببینی که او را طلاق داده‌ای، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد، ولی اگر زن دیگری داشته باشی، تعبیرش این است که از بزرگی تو کم می شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

جدا شدن از همسر به معنای خطر آتش سوزی می باشد.

تعبیر خواب طلاق از دید بزرگان 

تعبیر خواب طلاق از دید بزرگان

تعبیر خواب طلاق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نود درصد کسانی که همسر خویش را طلاق می دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالبا رجوع اتفاق می افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می گردند به خصوص اگر صاحب فرزند یا فرزندانی باشند. زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نیز همین است. چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده اید کاری می کنید که از انجام آن خشنود نمی شوید.شما را ملامت می کنند

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب طلاق می گوید :

چنانچه خواب ببینید همسر خود را طلاق داده اید ، نشانه آن است که شریک زندگی خود را دوست ندارید .

 

تعبیر خواب دهان

10 تعبیر خواب دهان چیست؟/ دیدن دهان در خواب و تعابیر آن

تعبیر خواب شکلات

25تعبیر خواب شکلات چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا