تعبیر خواب طاووس/دیدن طاووس در خواب نشانه جیست

دوشنبه 11 مرداد 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب دیدن طاووس

تعبیر خواب طاووس در خواب نیز می تواند نشانه اعتبار و موفقیت باشد. طاووس پرنده بسیار زیبایی است ، نشان دهنده خوشبختی و خوش شانسی است.وقتی در خواب طاووس می بینید ، این یک نشانه مثبت برای آینده است که شانس و خوشبختی را به ارمغان می آورد.تعبیر خواب طاووس نشانه خوبی است زیرا نماد طول عمر و عشق و موفقیت در زندگی می باشد.

 

تعبیرخواب باز شدن پر دم طاووس

خواب دیدن طاووس در حالت باز شدن پر دم مانند صفحه نمایش نشان می دهد که یک رویداد خوب به زودی برای شما اتفاق می افتد.

یک زن خواب می بیند که طاووس پر دم خود را باز می کند یا می رقصد ، نشان می دهد که ممکن است به زودی باردار شود و پسری قوی و سالم به دنیا آورد.

تعبیر خواب طاووس نر

تعبیر خواب طاووس نر ، نشانه آنست که از پادشاه عجم به دست خواهد آورد

 

تعبیر خواب طاووس ماده

تعبیر خواب طاووس ماده ، نشانه آنست که صاحب زن و فرزند و مال شود

 

تعبیر خواب گوشت طاووس

تعبیر خواب گوشت طاووس می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب صدا طاووس

اگر خواب ببینی طاووس صدا و فریاد می‌کند، خبری از «پادشاه» عجمی به گوش تو می‌رسد.تعبیرشنیدن صداى طاووس بیانگر آن است كه باید مراقب خود باشید

 

تعبیر خواب حمله طاووس

تعبیر خواب حمله طاووس به این معنی است که شما به دلیل موفقیت بیش از حد مغرور شده اید.احتمالا به همین دلیل دشمنانی پیدا کرده اید که ممکن است شما را شکست دهند.

 

تعبیر خواب تخم طاووس

تعبیر خواب تخم طاووس مهارت های بالقوه ای در وجود شماست که هنوز شکوفا نشده است.

 

تعبیرخواب رقص طاووس

در خواب دیدن رقص طاووس به معنای خوش شانسی است ، همچنین نشان می دهد که چشم های زیادی در حال پیشرفت پروژه های شما هستند. و شما را مشاهده می کنند

تعبیر خواب طاووس روی  درخت

خواب دیدن طاووس روی درخت نشانه ای شوم است که نشان می دهد فردی امنیت شما را تهدید می کند.

تعبیر خواب برف و برف بازی در خواب چیست

 

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

 

تعبیر خواب طاووس با رنگ های مختلف در خواب:

 

تعبیر خواب طاووس سفید

تعبیر خواب این است که از غرور و تکبر خود آگاه هستید و فکر می کنید چگونه از آن در برخورد با دیگران استفاده کنید.

 

تعبیر خواب طاووس سیاه

تعبیر دیدن طاووس سیاه بیانگر این است که یک عده حسود ، شایعاتی را در مورد شما پخش کرده اند تا شما را بدنام کنند. باید مراقب باشید.

 

تعبیر خواب طاووس بنفش

طاووس بنفش در خواب ثروت بسیار زیاد است و نشانه خوبی خواهد بود. این یک فال عالی است که ثروت عظیم به شما پاداش می دهد.

 

تعبیر خواب طاووس صورتی

تعبیر طاووس صورتی در خواب نشان دهنده اعتماد به نفس شما در زندگی است.

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس از نظر بزرگان

امام جعفر صادق درباره دیدن طاووس در خواب می گوید :

دیدن طاووس بر دو وجه بود.

اول: پادشاه عجم.

دوم: بزرگی مالدار.

 

محمدبن سیرین درباره دیدن طاووس در خواب می گوید :

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.

 

حضرت دانیال درباره دیدن طاووس در خواب می گوید :

دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر ببیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر ببیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

 

جابرمغربی درباره دیدن طاووس در خواب می گوید :

اگر ببیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

 

همراه ما باشید………

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر/8 تعبیر خواب کبوتر

تعبیرخواب عطر

تعبیرخواب عطر (ادکلن)/ 12تعبیر خواب

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا