تعبیر خواب سیب /دیدن سیب در خواب نشانه چیست

یکشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۹ تعبیر خواب

تعبیر خواب سیب 

 • سیب در خواب بسیار خوب است و نشان از ثروت، کمال، زیبایی است. همچنین به لذت جنسی و باروری اشاره دارد.
 • اگردر خواب ببینید که سیب ها بر روی زمین افتادند و پراکنده شدند تعبیرش این است که باید عاقلانه تر دوستان خود را انتخاب کنید.
 • خوردن سرکه سیب در خواب نشانه سلامتی و تندرستی است.
 • دیدن خواب سیب ترش نشانه رنج و بیماری است
 • تعبیر خواب خوردن سیب شیرین نشانه خبر خوش است
 • تعبیر سیب سرخ، سود و منفعت از طرف پادشاه می‌باشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی.
 • واب سیب سبز نشان از رابطه و عشقی جدید دارد که در آینده به وجود می آید.
 • خواب سیب زرد نماد ثروت و مال فراوان است و رنگ آن هر چه زردتر باشد ثروت نیز بیشتر است.
 • تعبیر خواب سیب سیاه نشان از وجود بیماری جدی است.
 • خوردن سیب گندیده در خواب نشان دهنده ضرر مالی سنگین است.
تعبیرخواب سیب

تعبیرخواب سیب

تعبیر خواب سیب از نظر بزرگان

امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیرهای سیب عبارتند از:
 1. فرزند
 2. منفعت
 3. بیماری
 4. کنیزک
 5. مال و خواسته ونعمت
 6. فرمانروایی
 7. همت اهتمام بیننده
 8. خیر غایب و حاضر

تعبیر خواب سیب به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر سیب، خبری است از شخص غایب یا کسی که دورمانده.

اگر خواب ببینی سیب ترش می‌خوری، یـعـنـی خبر ناخوشایندی می‌شنوی به طور کلی تعبیر چیزهای ترش، غم و اندوه می‌باشد

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که از درخت سیب یک سیب قرمز چید و خورد نشانه آنست که صاحب فرزند دختری میشود

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت می‌باشد، ‌‌‌‌‌بطوریکه اگر «پادشاهی» سیب را در خواب ببیند، تعبیرش حکومت می‌باشد، یا اگر بازرگانی سیب را ببیند، تعبیرش تجارت او می‌باشد، شغل‌های دیگر نیز به همین صورت است،‌‌‌‌‌ اگر ببینی سیب داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در شغلی که هستی سعی و همت داری.

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

 • خوردن سیب در خواب، نشانه وقوع اتفاقات خوشایند است.
 • دیدن سیب كرم زده در خواب، بیانگر غم و اندوه است.
 • دیدن سیب بر روى درخت، نشانه‏ پیشرفت و موفقیت در كارها است.


خواب درخت سیب

خواب درخت سیب نماد دانش و حکمت است. باغ سیب در خواب نشان شکوه و عظمت می باشد. جمع آوری سیب در خواب نشان دهنده میل و علاقه به تحصیل علوم می باشد.

 

همراه ما باشید………

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش /دیدن موش در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن/دیدن ناخن در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا