تعبیر خواب زعفران | دیدن زعفران در خواب نشانه چیست؟

پنج‌شنبه 27 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب زعفران چیست
تعبیر خواب زعفران به گفته معبرین اسلامی مال و نعمت و خوردن آن در خواب تعبیری به بیماری، غم و اندوه برای بیننده خواب دارد. رنگ زعفران روی لباس در خواب نیکو نیست.
تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب زعفران به روایت بزرگان

تعبیر خواب زعفران از منوچهر مطیعی

 • تعبیر خواب رسیدن بوی زعفران به مشامتان بزرگی است.
 • زعفران زیاد ثروت است.
 • زعفران کم غم و غصه است.
 • زعفران روی برنج خوب است به شرطی که زیاد نباشد.

تعبیر خواب زعفران از حضرت یوسف

 • اگر در خواب خود زعفران ببینید معنی این خواب خوب است و به اتفاقات خوب برای شما اشاره دارد.

تعبیر خواب زعفران از ابن سیرین 

 • اگر ببینی با خودت زعفران داری، به اندازۀ آن مردم تو را تحسین و تعریف می‌کنند (مخصوصاً اگر زعفران سائیده و کوبیده نشده باشد).
 • اگر در خواب ببینی که زعفران داری معنی خواب این است که به همان اندازه مردم تو را ستایش می کنند و از تو خوب می گویند به خصوص اگر زعفران ساییده نشده باشد.
 • اگر در خواب ببینی که زعفران می خوری معنی خواب تو این است که بیمار می شوی.
 • گر در خواب دیدی که برتن و یا لباست زعفران می مالند معنی خواب بیماری است.
 • اگر در خواب دیدید که بدنتان بدلیل زعفران رنگ شده است و شما آن را می شویید معنی خواب این است که بیماریتان شفا می یابد.
 • اگر در خواب دیدید که زعفران نکوبیده دارید و یا کسی به شما داد معنی خواب این است که زن توانمندی خواهید گرفت.
تعبیر خواب زعفران از ابن سیرین 

تعبیر خواب زعفران از ابن سیرین 

تعبیر خواب زعفران از ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از زعفران هستی، مال و نعمت به دست می‌آوری و مردم از تو تعریف و ستایش می‌کنند.
 • اگر ببینی زعفران خورده‌ای، دچار بیماری و غم و اندوه خواهی شد.

تعبیر خواب زعفران از آنلی بیتون

 • تعبیر خواب زعفران دل بستن به امید‌های واهی است. نوشیدن چای زعفران (زعفران دم کرده) مشاجرات و اختلافات خانوادگی است.

تعبیر خواب زعفران از کارل گوستاو یونگ

 • دیدن یا بو کردن زعفران در خوابتان بیانگر جادو، فروتنی و تواضع است. به خاطر رنگش، نمادی از عشق و شور و شوق است

تعبیر خواب زعفران از معبرین غربی 

 • خواب دیدن گیاه زعفران به این حقیقت اشاره دارد که باید از برخی برنامه‌هایتان به دلیل تضمین سلامت خود یا فردی که قصد مشارکت با او را دارید، صرف نظر کنید. اهمیت ندادن به این تصمیمات باعث نجات شما خواهد شد.
 • به طور مثال من در خواب دیدم که شما از زعفران به عنوان ادویه در غذا استفاده می‌کنید. این بدان معنی است که حضور شما باعث تزیین و تغییر در هر شرکتی است.
 • اما اگر مقدار زعفران از حد متعادل بیشتر شد و منجر به تغییر در طعم غذا گردید به این معنی است که خطر از بین رفتن و ریزش تصویری که از خود در جلوی دیگران ساخته‌اید وجود دارد.
 • اگر در خواب خود را در حال نوشیدن چای زعفران دیدید، یافتن زبان مشترکی بین شما و خانواده‌تان سخت و مشکل خواهد بود.

تعبیر خواب ساییدن زعفران

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 •  اگر ببینی زعفران نسائیده و نکوبیده خریده‌ای یا کسی به تو داده است، با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی.
ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی زعفران میسائی و میکوبی، بیمار می‌شوی.
مطیعی تهرانی: 
 • ساییدن زعفران برای زنان غم و اندوه و دعوای خانوادگی است. ساییدن زعفران برای مردان خیلی بد نیست.

تعبیر خواب زعفران روی لباس

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی روی بدن یا لباس تو رنگ زعفران مانده است، تعبیرش بیماری می‌باشد.
 • اگر ببینی رنگ زعفران را از بدنت شسته‌ای، بیماری تو بهبود پیدا می‌کند.
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:
 • اگر ببینی لباس یا بدن را با زعفران زرد می‌کنی، تعبیرش بیماری و غم و اندوه است.
منوچهر مطیعی می‌گوید: 
 • رنگ زعفران خوب نیست به خصوص اگر بر لباس باشد بیماری است.
دیدن زعفران در خواب

دیدن زعفران در خواب

تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار | دیدن کفتار در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب زردآلو

تعبیر خواب زردآلو | دیدن زردآلو در خواب نشانه چیست ؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا