تعبیر خواب زایمان چیست؟

شنبه 15 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب زایمان چیست؟

تعبیر خواب زایمان چیست؟

دیدن زایمان در خواب

خواب حاملگی و زایمان معمولا باهم دیده میشود اما باید توجه داشته باشید که کدام قسمت موضوع اصلی خواب شما را شامل میشود ! دیدن به دنیا آوردن بچه خوابی بسیار رایج میان خانم های باردار است ، اگر باردار هستید و این خواب را دیده اید جای نگرانی وجود ندارد. اما اگر بارداری نیستید و این خواب را دیده اید می تواند نمادی از تولد ایده ها و نقشه ها و برنامه های جدید برای شما باشد!  همچنین می تواند خبر از آن دهد که که بخش جدیدی از زندگیات آغاز می شود ، گاهی اوقات زایمان می تواند تعابیر بدی داشته باشد مانند آغاز یک ترس یا یک مشکل برای شما!

 

دیدن زایمان در خواب از نظر بزرگان

معبرین غربی :

 • اگر شما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره به نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد. شما سعی در غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید.

لوک اویتنهاو می‌گوید :

 • زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب زایمان می‌گوید:

 • خواب زایمان در خواب، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است.
 • دیدن زنی که زایمان می‌کند: عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها
 • اگر دختری خواب ببیند زایمان می‌کند، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می‌گردانید و به رفتاری نادرست رو می‌آورید.
 • اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می‌آورد، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.
دیدن زایمان در خواب از نظر بزرگان

دیدن زایمان در خواب از نظر بزرگان

تعبیر خواب زایمان مرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات بسیار گوناگون دارد. به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که بار دار شده و وضع حمل می‌کند به هیچ وجه خوب نیست. چنانچه مردی ببیند باردارد بی آبرو و رسوا می‌شود همه اموری که خاص زن‌هاست برای مردان زشت است به خصوص بارداری که بی آبرویی تعبیر می‌شود ولی اگر مردی در خواب ببیند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسیار شرم آور است.
تعبیر دیدن روزه گرفتن در خواب چیست

تعبیر خواب زایمان حیوانات

معبرین غربی  :

 • اگر در خواب مشاهده کردید که موجودی غیر انسان را زایمان کرده‌اید نشانه ترس شدید شما درباره سلامتی فرزندتان است. این نگرانی در شما وجود دارد که نوزادتان ناقص و یا با عیبی متولد شود. این گونه خواب‌ها را بیشتر زنان باردار و در سه ماهه دوم بارداری خود می‌بینند.
 • به طور خاص اگر در خواب مشاهده کنید که هیولایی به دنیا آورده‌اید دلالت بر این دارد که انرژی خلاقانه‌ای هنوز در شما وجود دارد و می‌تواند رشد و به شکوفایی برسد.

لیلا برایت :

 • اگر در خواب زايمان حيوانى را ببينيد، به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

تعبیر خواب زایمان نوزاد بزرگ

معبرین غربی گویند:

 • دیدن زایمان نوزاد سنگین و بزرگ در خواب به موضوعات مختلفی بستگی دارد. شما ترس از تکیه کردن دیگران به خود را دارید و درباره راضی نگه داشتن آن‌ها نگران هستید.
 • اگر در خواب دیدید که فرد دیگری نوزادی بزرگ به دنیا می‌آورد اشاره به مسئولیتی است که آن شخص برای شما و دیگران درست می‌کند.

تعبیر خواب زایمان دختر در خواب

لیلا برایت:

 • اگر خواب ببينيد كه دختر زاييده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه در كارى دچار مشكل مى‌شويد.

محمدبن سیرین درمورد خواب زایمان گوید:

 • اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.
 • اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد.
 • اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.
تعبیر خواب زایمان دختر در خواب

تعبیر خواب زایمان دختر در خواب

حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید:

 • اگر زنی در خواب ببیند دختری بچه‌ای به دنیا آورد، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

تعبیر زایمان پسر در خواب

برايت مى‌گويد:

 • اگر خواب ببينيد كه پسر زاييده‌ايد، نشانه‌ى خوش‌شانسى است.

ابن سیرین گوید:

 • اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید.

حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید:

 • اگر زنی در خواب ببیند که بچه پسری به دنیا بیاورد و بلافاصله پسرسخن گفت،مرگ زن خواب بین نزدیک است.
تعبیر زایمان پسر در خواب

تعبیر زایمان پسر در خواب

تعبیرخواب زایمان بچه مرده

لیلا برایت:

 • اگر خواب ببينيد كه بچه‌اى مرده به دنيا آورده‌ايد، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

تعبیرخواب زایمان سخت

برایت می‌گوید:

 • اگر خواب ببينيد كه زايمان سختى داشته‌ايد، به اين معناست كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.
تعبیر خواب زایمان مرد

تعبیر خواب زایمان مرد

تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری | دیدن خواستگاری در خواب نشانه چیست؟

تعبیرخواب آتش

تعبیرخواب آتش

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا