تعبیر خواب روسری/دیدن چارقد در خواب نشانه چیست

دوشنبه 9 فروردین 1400 تعبیر خواب

تعبیر خواب روسری:

یک روسری روشن در خواب شما یک عشق عاشقانه را پیش بینی می کند.

دیدن روسری در خواب نماد محدودیت در خود است. ممکن است به جای ابراز احساسات ، بیش از حد بر احساسات خود کنترل کنید. یا ممکن است احساس کنید صدای شما خفه شده است.

خواب دیدن اینکه روسری به سر دارید ، نشان می دهد که ذهن خود را از بدن جدا می کنید.

خواب روسری یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم روسری در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب روسری می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب روسری را مطالعه نمایید و متوجه شوید روسری چه تعبیری دارد

تعبیر خواب روسری پاره

 چنان چه خانم بیننده خواب ببیند روسری پاره و کثیفی دارد در محیط خانواده غمین و افسرده می‌شود و اندوهی برای او می‌رسد.

تعبیر خواب روسری خریدن

 اینکه در خواب ببینید روسری می‌خرید اشاره به مالی دارد که به لطف یکی از نزدیکان خود کسب خواهید کرد. اگر فردی را در حال خریدن روسری مشاهده کردید بدین معنی است که از محل خوبی کسب درآمد خواهید داشت و به لطف این مال مشکلات زندگی‌تان حل و فصل خواهد شد.
تعبیر خواب روسری

تعبیر خواب روسری

تعبیر خواب روسری از نظر بزرگان:

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

مشاهده روسری در خواب برای مردان خفت است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که روسری یا شال خریده موردی پیش می‌آید که سبک می‌شود و به شخصیت او اهانت می‌شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند روسری به سر کرده است.

تعبیر خواب  دیدن مار سیاه در خواب چیست

 

 امام صادق علیه السلام میگوید:

تعبیر دیدن روسری بر سر دلیل بر ۴ چیز است:

ـزن

– کنیزک

– خادم

– سود بردن از زنان

 

کرمانی میگوید:

روسری برای زن شوهر است و اگر مجرد است شوهرش دهند.

روسری سبز بر سر داشتن مرد دین دار است.

روسری سفید بر سر داشتن مرد مومن است.

روسری قرمز بر سر داشتن شوهر شاد داشتن است.

روسری سیاه در سر داشتن مرد اندوهگین است.

روسری کبود رنگ بر سر داشتن مصیبت است.

روسری زرد بر سر داشتن بیماری شوهر است.

روسری کهنه مانند تعبیر خواب سگ ، ضرر و زیان مالی است.

 

معبرین غربی:

دیدن روسری یا شال در خواب اشاره به زنی دوست داشتنی و متعهد برای رسیدن به هدف دارد.

روسری در خواب بیانگر زنی است که راه درست را به شما نشان می‌دهد در زمانی که شما در حال گرفتن تصمیم اشتباهی هستید.

اگر روسری دیده شده در خواب به رنگ قرمز باشد تعبیر خوشحالی به همراه دارد و اگر سبز باشد بیانگر صلح است و اگر رنگ مورد علاقه شما باشد نشانه پیشرفت در کاری است که شما از شروع آن هراس و ترس دارید.

اگر شما در خواب شال به سر دارید نشانه دوستی با مردم است.

آنلی بیتون:

تعبیر خواب روسری گرانبها شهرت و موفقیت در آینده است

تعبیر خواب دیدن روسری کهنه از دست دادن ثروت است

تعبیر خواب……………

تعبیر خواب ماهی/ دیدن ماهی در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ببر/دیدن ببر در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا