تعبیر خواب روباه/دیدن روباه در خواب نشانه چیست؟

شنبه 15 آذر 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب روباه

 تعبیر خواب روباه

اگر روباهی را در خواب ببینید ، به این معنی است که رنگ های واقعی دوست خود را خواهید دید. این احتمال وجود دارد که شما نیت واقعی شخصی را که وانمود می کند با شما صادق است ، آشکار کنید ، به همین دلیل در آینده آنها را نادیده می گیرید. از یک طرف ، شما ناراحت خواهید شد زیرا روابط شما بدون تعمیر از بین رفته است ، اما از طرف دیگر ، می دانید که چنین پیشرفتی از رویدادها بهترین نتیجه را برای شما دارد. 

 تعبیر خواب روباه

 تعبیر خواب روباه

تعبیر خواب روباه

۱-تعبیر خواب پوست روباه

نوشته اند داشتن پوست روباه مال است که به دست آورد

۲-تعبیر خواب شیر روباه

اگر دیدید شیر روباه را می خورید از غم رهایی می یابید .

۳-تعبیر خواب پوشیدن لباس از پوست روباه

دیدن پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است

۴-تعبیر خواب بچه روباه

اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کند و می ماند و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد . به هر حال دیدن روباه در خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب .

۵-تعبیر خواب دیدن روباهی در قفس

وقتی در خواب روباهی را در قفس می بینید ، نشانه خوبی نیست. رویاهایی از این دست غالباً یک سرقت یا آسیب به اموال شما را پیش بینی می کند. اگر می خواهید از بروز چنین مشکلات بزرگی جلوگیری کنید ، برای اشیای با ارزش بیمه کنید. این تنها راه محافظت از خود است.

۶-تعبیر خواب کشتن روباه

اگر خواب دیدید که روباه را کشتید تعبیرش این است که از هر چیزی که شما را آزار داده به زودی خلاص خواهید شد.تعبیر دیگر خواب کشتن روباه پیدا کردن راه حل برای مشکلاتتان است.

۷-تعبیر خواب به دام انداختن روباه

اگر ببینی روباهی را گرفتی یا به دست آورده‌ای، یا اینکه کسی آن را به تو داده‌ است، یـعـنـی با زنی دروغگو و فریبنده ازدواج کرده یا اینکه بین تو و چنین زنی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود . اگر ببینی روباهی وارد خانۀ تو شد و در آنجا ماند و قرار گرفت، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی که تو را دوست دارد.

منبع:www.dreamglossary.com

[ngd-single-post-view]
تعبیر خواب لیمو ترش

تعبیر خواب لیمو ترش/10 تعبیر خواب لیمو ترش

تعبیر خواب هندوانه 

تعبیر خواب هندوانه/دیدن خواب هندوانه نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi