تعبیر خواب دریا | دریا در خواب شما چه تعبیری دارد

چهارشنبه 12 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا | دریا در خواب شما چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دریا چیست؟

تعبیر خواب دریا را معبرین قدیمی به پادشاه تعبیر کرده‌اند اگر بخواهیم به طور دقیق تر بررسی کنیم تمامی افرادی که نسبت به ما از جایگاه بالاتر و یا قدرت بیشتری برخوردار هستند در خواب‌های ما به صورت نمادهای قدرتمندی مانند دریا، طوفان، شیر، ببر و… پدیدار می‌گردند. در گذشته بیشترین قدرت در اختیار پادشاه بوده بنابراین دریا را به قدرت مطلق یعنی پادشاه تعبیر کرده‌اند حال در دوران امروزی می‌توان دیدن دریا در خواب را به مدیر کل، رییس اداره و یا سران مملکتی که نسبت به ما از قدرت بیشتری بهره مند هستند اطلاق کرد.

فضاهای آبی بزرگ همیشه انسان را مجذوب خود کرده است. دریاها و اقیانوس ها نمادهای جهانی قدرت های باورنکردنی طبیعت و زمین هستند.
دریا زیبا، پهن و عمیق است و چشم انسان را مجذوب خود می کند و در عین حال دل ما را از ترس پر می کند. در همه جوامع، دریا را می پرستند، می پرستند، اما از آن می ترسند و از آن می ترسند.

دریا همانطور که دلپذیر و زیباست خطرناک است. ما را به مکان‌های جدید هدایت می‌کند، الهام‌بخش اکتشافات بزرگ است، سفری معنوی را آغاز می‌کند، همانطور که می‌توانیم به صورت فیزیکی در دریا سفر کنیم.

هیچ چیز طراوت و آرامش‌بخش‌تر از ایستادن در سواحل، گوش دادن به صدای موزون امواج، تماشای نورهایی که بر روی سطح درخشان دریا منعکس می‌شوند، نیست. همچنین هیچ چیز ترسناک تر از دریای خروشان و امواجی نیست که بتواند کل شهرک ها را از بین ببرد و بی رحمانه به زندگی در آنجا پایان دهد.

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

تعبیر  خواب دریای متلاطم

این نماد مشکلات در خانواده است. رویای دریای پریشان را ببینید که در مورد خانه شما، نزدیکترین افرادی که دوستشان دارید صحبت می کند.

 

تعبیر خواب طوفان در دریا

وقتی در خواب طوفانی در دریا می بینید، این نشان می دهد که در مرکز آشفتگی ذهنی یا عاطفی قرار دارید، نمی توانید بیشتر دوام بیاورید. طوفان در دریا همیشه خطرناک است.تعبیر خواب دریای ناآرام و طوفانی ، ناراحتی وغصه است.

 تعبیر خواب دریا صاف و آرام

اگر در خواب شما دریا آرام بود این بدان معنی است که همه چیز به خوبی پیش می رود، شما می توانید بدون نگرانی از آرامش درونی زندگی خود لذت ببرید و از وضعیت فعلی راضی هستید. اگر در خواب رعد و برق و خروشان آب وجود داشته باشد، نشان می دهد که شما از وضعیت فعلی ناراضی هستید و مشتاق تغییر آن هستید.

تعبیر خواب شنا در دریا

 • رویای شنا بیش از آنچه که دنیا به شما می‌گوید، به چیزی که شما را در درون خود حرکت می‌دهد مربوط می‌کند.
 • اگر کسی در خواب ببیند که در دریا شنا کرد و بیرون آمد ، نشانه آنست که از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید.
 • اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .
 • اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود.
 • اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
نکته:
برای درک و مفهوم تعابیر خوابی همچون شناکردن بایستی به نوع و رنگ آب بسیار دقت نمود بنابراین به طور کلی آگاهی از تعبیر خواب شنا کردن در انواع آب‌ها لازم و ضروری است.

 

خواب دیدن غرق شدن مردم در دریا

خواب غرق شدن کسی در دریا به این معنی است که شما همیشه قدرت یا شرایط لازم برای کمک به کسی را نخواهید داشت. لزومی ندارد که شما را بار گناه کند. اگر کسی در خواب ببیند که در دریا غرق شد و مرد و بعد از آن روی آب آمد ، تعبیر ، آنست که در کار دنیا با حرص و طمع غرق شود

خواب غرق شدن در دریا نشان می دهد که به مرحله ای رسیده اید که می توانید از ترس ها و آسیب های قدیمی خلاص شوید که به شما نفس تازه ای برای زندگی می دهد. نترس، به تلاش ادامه بده

تعبیر خواب خوردن آب دریا

 • نفایس الفنون:
 • اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد.
 • محمد بن سیرین گوید:
 • اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.
 • ابراهیم کرمانی:
 • اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیند که آب دریا می‌خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تأویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.
 • جابر مغربی گوید:
 • اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند.
 • اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.
 • مطیعی تهرانی:
 • اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می‌رسد.
 • آنلی بیتون می‌گوید:
 • شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، زندگی ای تهی از عشق و محبت.
 • دیدن دریا در خواب، نشانه آرزوهای بی ثمر است.
 تعبیر خواب سونامی و سیلاب دریا

 تعبیر خواب سونامی و سیلاب دریا

 تعبیر خواب سونامی و سیلاب دریا

دیدن سیلی از آب های شفاف و زلال در خواب نشان دهنده آن است که شما باید برنامه ها و کارهایتان را به تعویق بیندازید. احتمالا موانعی در مسیر اهداف شما ظاهر می شوند و بهتر است که ابتدا با آن ها روبرو شده و بر آن ها غلبه کنید. به یاد داشته باشید که در این صورت باید صبور باشید زیرا شکیبایی و صبر تنها راه برای رسیدن به اهدافتان است.

10تعبیر خواب جوجه چیست؟

از طرف دیگر، این خواب تعبیر دیگری هم دارد. اگر سیلی که در خواب می بینید سیلی از آب آبی رنگ زلال و شفاف باشد، تعبیر آن است که تمامی مشکلات شما در زندگی برطرف می شوند و در آینده ای نزدیک موفقیت های بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد. این خواب نشان دهنده خروج شما از موقعیتی دشوار و پاداشی است که برای تمامی خوبی ها و کارهای نیکی که انجام داده اید دریافت می کنید.

 خواب کوسه در دریا

اگر خواب کوسه‌هایی را در دریا دیدید، در آن صورت این خواب به شما درباره‌ی چیزهایی هشدار می‌دهد که در اطراف شما می‌گذرد و شما و از آن‌ها بی خبر هستید. مراقب آدم‌های اطرافتان باشید چون ممکن است آن‌ها برای کاری علیه شما برنامه‌ریزی کرده باشند. همچنین باید درباره‌ی اوضاعی که خیلی از آن اطلاعی ندارید نیز مواظب و مراقب باشید چون ممکن است برای‌تان بد تمام بشود.

تعبیر خواب دریای عمیق

خواب دیدن عمیق دریا نشان می دهد که وقت آن رسیده است که زندگی خود را به خطر بیندازید. دیگر در یک سطح گرم و راحت زندگی نمی کنید، شما توانایی و پتانسیل این را دارید که جلوتر بروید، در اعماق شیرجه بروید و گنجینه هایی را پیدا کنید که هرگز تصور نمی کردید به آنها دست پیدا کنید.

 

تعبیر خواب ساحل دریا

تعبیر در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان.
اگر ببینید که از کشتی بیرون می‌آیید و به ساحل قدم می‌نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می‌یابد.

تعبیر خواب دریای گل آلود

این نماد مشکلات ظاهری است. خواب دیدن دریای گل آلود هشداری است برای مشکلات همراه با مسیریابی. اما این بدان معنا نیست که شما نمی توانید بر آن غلبه کنید و پیروز ظاهر شوید. تمرکز کنید و همه چیز عالی خواهد بود.

 

تعبیر خواب دیدن دریا

تعبیر خواب دیدن دریا

تعبیر خواب امواج بزرگ

دیدن دریایی با امواج بزرگ مستلزم آن است که از این پس آرام باشید، زیرا برای ماه های بی پایان بعد. دعواهای خانوادگی ممکن است اتفاق بیفتد و این شما را دیوانه می کند.

تعبیر خواب راه رفتن روی آب

 اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می‌رود در کار خطرناکی مداخله می‌کند که احتمال لغزش و سقوط او می‌رود ولی موفق می‌شود.

تعبیر خواب دریای یخ زده

خواب دیدن دریای یخ زده یا آب دریا در یخ، نشانه توقف در زندگی است. اما آرام، این دوره از درونگرایی همیشه بد نیست. در عوض، گاهی اوقات، آنچه ما نیاز داریم این است که خودمان را ببندیم.

تعبیر خواب دریا به روایت بزرگان

تعبیر خواب دریا به روایت بزرگان

تعبیر خواب دریا به روایت بزرگان

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.
 • اگر کسی در خواب ببیند که در دریا غرق شد و مرد و بعد از آن روی آب آمد ، تعبیر ، آنست که در کار دنیا با حرص و طمع غرق شود .
 • اگر کسی در خواب ببیند که غرق شد ولی از دریا سالم بیرون آمد ، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد .
 • اگر کسی در خواب ببیند که در دریا شنا کرد و بیرون آمد ، نشانه آنست که از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید .
 • تعبیر خواب خوردن همه آب دریا آنست که پادشاهی همه جهان را بگیرد .
 • اگر کسی در خواب ببیند که از آب دریا مقداری بخورد ، نشانه آنست که به اندازه آن چه خورده است عزت یابد.
 • دیدن خواب دریای آرام ، روشن و صاف ، نشانه آنست که پادشاه ، عالم و فاضل است . اگر تیره و صاف بود ، دلیل که مفسد و ظالم است.
 • اگر کسی در خواب ببیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک دریا نشد ، تعبیرش آن است که به هر آنچه امید دارد نرسد .

تعبیر خواب دریا به روایت لوک اویتنهاو

 • دریای متلاطم: ناراحتی وغصه
 • دریای مواج: نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمی‌دارید.
 • کشتی رانی در دریا: شهامت ریسک کردن.
 • در آن غرق شدن: بدبختی که به دست خود موجب شده‌اید.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 •  اگر کسی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود.
 • اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیند که آب دریا می‌خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تأویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • نفايس الفنون نوشته دريا در خواب پادشاه است ولي به نظر من دريا را نبايد صرفا پادشاه دانست چون در زمان هاي مختلف دارندگان قدرت نام هاي مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتي مي تواند در خواب ما به صورت دريا ظاهر شود. گاهي اين صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئيس اداره و يا به قول فرويد امپراطور و امپراطريس و حتي مدير کلي مقتدر که بيننده خواب از او رعب دارد و مي ترسد و يا به لطف و محبتش اميد بسته است.
 • تمام کساني که ما نسبت به آن ها ضعف شديد داريم در خواب هاي ما به صورت پديده هاي عظيم جلوه گر مي شوند مانند دريا، آسمان، توفان، رعد و برق و يا شير و پلنگ. عقيده فرويد نيز عينا همين است حال اگر در خواب ببينيم که کنار دريا ايستاده ايم با چنين شخصيتي مجاور مي شويم و چنانچه ببينيم از آب دريا مي نوشيم متنفع مي شويم و سود مي بريم.
 • اگر بيننده خواب ببيند که آب دريا را نوشيد به طوري که چيزي باقي نماند به قدرت و شوکت و عظمت مي رسد.
 • اگر بيننده خواب ببيند که روي آب دريا راه مي رود در کار خطرناکي مداخله مي کند که احتمال لغزش و سقوط او مي رود ولي موفق مي شود.
 • معبران نوشته اند در ساحل دريا بودن و منظره تلاطم دريار را مشاهده کردن نشانه اي است از بيماري فرزندان. چنانچه ببينيد که از کشتي بيرون مي آييد و به ساحل قدم مي نهيد فرزند بيمار يا عزيز ديگري که بيمار داريد شفا مي يابد. اگر خود را در دريا در حال غرق شدن ببينيد گرفتار مشکلاتي مي شويد. بودن در کشتي در درياي آرام نشان امنيت و آرامش زندگي است.
تعبیر دیدن طناب در خواب چیست؟

تعبیر خواب طناب |دیدن طناب در خواب چیست؟

تعبیر خواب سیل وسیلاب

تعبیر خواب سیل وسیلاب / دیدن سیل از نظر بزرگان

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا