تعبیر خواب خوک در خواب چیست؟

یکشنبه 30 دی 1397 تعبیر خواب
تعبیر خواب خوک

تعبیر خواب خوک از دیدگاه روانشناسی

خوک در سمبل شناسی با سرمایه داری و میل انسان به کسب دارایی‌های مادی مرتبط است. خوک بدون احساس انزجار یا توجه به رشد معنوی خواستار کسب ثروت مادی می‌باشد که می‌تواند در این مسیر، به هر کار غیر انسانی یا کثیفی دست بزند. حیواناتی که در خواب ظاهر می‌شوند سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت انسان هستند. انسان مجموعه‌ی کاملی از غرایز مختلف است با این تفاوت که می‌تواند ماهیت و پتانسیل‌های هر غریزه را شناخته و در صورت لزوم به کنترل و هدایت آن‌ها بپردازد.

اگر شما در واقعیت فردی معتقد باشید و خوک برای شما به شکل حیوانی منزجر کننده ظاهر شود، این خواب به آن دسته از غرایز شما اشاره دارد که احساس می‌کنید می‌توانند شما را به سمت افکار یا مسیر‌هایی منحرف کننده پیش ببرند. مانند زمانی که احساس می‌کنید زیاده خواهی و مادی گرایی در شما قدرت گرفته است. این خواب از شما می‌خواهد تا این غریزه‌های مرتبط با سمبل خوک را شناخته و به اهلی کردن یا کنترل آن‌ها بپردازید. همان طور که اهلی کردن حیوانات در دنیای واقعی، به منفعت انسان بوده است.

اگر خوک در خواب به گونه‌ای ظاهر شود که برای شما ایجاد استرس و ناراحتی کند، یا به شما آسیب برساند، این خواب می‌تواند به ترس درونی شما از رو به رو شدن با غرایزی اشاره داشته باشد که در زندگی بیداری و در بروز آن‌ها دچار افراط شده اید. این خواب از شما می‌خواهد تا متوجه تاثیر و غلبه‌ی غرایز مرتبط با خوک و زیاده خواهی مادی در خود باشید چرا که تداوم این زیاده خواهی می‌تواند برای شما در درجه‌ی اول و در ادامه برای اطرافیانتان مشکل آفرین شود.

 

تعبیر خواب خوک مرده

اگر در خواب خوکی مرده را مشاهده کنید و دیدن این صحنه برای شما منزجر کننده یا آزار دهنده باشد، باید بدانید که مرگ در خواب، اشاره به انفعال و بی اثر شدن دارد. این خواب می‌تواند به انفعال درونی شما در زمینه‌ی حرکت و تلاش اشاره داشته باشد. این خواب از شما می‌خواهد تا تعادل برهم خورده‌ی زندگی روزمره‌ی خود را درک کرده و اجازه ندهید که سرکوب یا نادیده گرفتن قدرت‌ها و امیال درونی، در شما فقدان ایجاد کرده یا آرامش فکری تان را مختل کند.

تعبیر خواب هدیه گرفتن خوک

اگر در خواب مشاهده کنید که فردی به شما خوک هدیه می‌دهد، باید بدانید که این فرد سمبل بخشی از شخصی خودتان است که ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری، قدرت‌ها و ایده‌های این بعد را نادیده گرفته باشید. برای این که دلیل حضور این شخص را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او چه احساس، فکر یا رفتار‌هایی را در شما زنده می‌کند؟ ویژگی‌هایی که از این فرد به یاد می‌آورید، سمبل ویژگی‌های شخصیتی خودتان است که می‌تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش‌های فکری شما در زندگی بیداری باشد.
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن خوک در خوابتان نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که خوک ممکن است بیانگر شکم پرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مرد سالار است
 • اگر شما خوک‌ها را دوست دارید و فکر می‌کنید که خوک‌ها با نمک هستند، پس خوابتان در مورد یک خوک چاق بیانگر تصوراتی غلط در مورد چیز‌هایی خاص است. چیزی که شما باور دارید و چیزی که در واقعیت است ممکن است دو چیز متفاوت باشد. خوک ممکن است مشابه رابطه یا مردی در زندگی تان باشد. شما فکر می‌کنید که خوک یک چیز خاص خواهد بود، اما در واقع واقعیت، اصلا چیزی که تصور کرده اید نیست.
  خواب دیدن خوکی که زنده زنده پخته می شود بیانگر این است که شما دستخوش یک تحول جدی هستید. شما آماده اید که خودتان را از شر منفی های حول و حوش زندگی‌تان خلاص کنید.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن خوک چاق در خواب نشانه این است که در زندگی و شغل خواب بیننده به سرعت دگرگونی‌هایی ایجاد می‌شود.
 • دیدن خوک لاغر در خواب نشانه این است که خواب بیننده با فرزندان خود دچار اختلاف می‌شود.
 • دیدن خوک‌های تازه زا و ماده خوک در خواب نشانه این است که خواب بیننده در کار‌های خود پیشرفت می‌کند.
 • اگر فردی در خواب صدای خوک بشنود نشانه این است که در اثر مرگ کسی احساس ناامیدی می‌کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به خوک‌ها غذا می‌دهد نشانه این است که بر تعلقات شخصی او اضافه می‌شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خوک خرید و فروش می‌کند بیانگر این است که با انجام دادن کار‌هایی دشوار ثروت زیادی بدست می‌آورد.
 • تعبیر خواب خوک چاق و سالم نشانه این است که خواب بیننده در زندگی خود توفیقی مطلوب بدست می‌آورد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خوکی در گل و لای حرکت می‌کند نشانه این است که معاشرینی مردم آزاد دارد.
 • اگر دختری در خواب ببیند که خوکی در گل و لای حرکت می‌کند نشانه این است که دوستی حسود و ثروتمند پیدا می‌کند.
در کتاب سرزمین رویا‌ها آمده:
 • تعبیر دیدن خوک در خواب نشانه درآمد مالی خوب برای خواب بیننده است.
 • دیدن خوک چاق و سالم در خواب نشانه بدست آوردن پول و خوشبختی است.
 • دیدن خوک لاغر در خواب نشانه بی پولی و عذاب است.
 • دیدن تعداد زیادی خوک در خواب نشانه این است که مبلغی پول بعد از مرگ یکی از اعضاء فامیل نصیب خواب بیینده می‌شود.
 • تعبیر خواب خریدن خوک نشانه این است که خواب بیننده شادی بزرگی در پیش دارد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خوک می‌فروشد نشانه این است که دوستانش از وی متنفر می‌شوند.
 • تعبیر خواب خوک وحشی نشانه این است که یک دوست در پی آزاد خواب بیننده است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که دیگران خوک دارند باید مراقب رقیب خود باشد.

تعبیر خواب خوک از دیدگاه اسلامی

مطیعی تهرانی می‌گوید: 
ما که خوک‌ها را بیشتر به رنگ صورتی دیدیم و می‌شناسیم، در اسلام گوشت خوک برای خوردن حرام دانسته شده‌است. در مواردی در کتب غیرعلمی در مورد کثیف بودن خوک مسائل مختلفی مانند خوابیدن در گل و یا مدفوع‌خواری مطرح می‌شود. از این رو تعبیر خواب خوک نیز زیاد خوب نیست.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • تعبیر ارتباط و آمیختن و دوستی با خوک از نظر دنیوی خوب بوده، ولی از نظر اخروی و دینی خوب نمی‌باشد.
 • اگر ببینی چوپان خوک‌ها هستی بر گروهی بدکردار و بی‌دیانت، بزرگی و ریاست و سروری می‌کنی.
 • اگر ببینی خوک‌ها را از جایی به جایی دیگر می‌بری، اوضاع و احوال دنیوی تو بهتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار ضعف و اشکال خواهد شد.
 • اگر ببینی در بین خوک‌ها گشت و گذار می‌کنی، به خاطر مال و اموالی که با ظلم و زور به دست می‌آوری، شاد و خرم خواهی شد.
 • اگر ببینی در بین خوک‌ها نشسته‌ای، بر دشمن غلبه می‌کنی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی خوکی از پشت سر تو آمد و از جلوی تو بیرون رفت، به خواسته زشت و پلیدخود می‌رسی.
  تعبیر دیدن بچه خوک، غم و اندوه می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی خوک‌ها را در یک‌جا جمع کرده‌ای و نمی‌گذاری پراکنده شوند، مقدار فراوانی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب شیر و گوشت و پوست خوک

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر خوک می‌خوری، نادان و بی‌عقل می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی گوشت خوک خورده‌ای، مال و اموال حرام مصرف خواهی کرد.
 • به اندازه‌ای که خورده‌ای از جهت مال و اموال و دارائی دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوی.
 • اگر ببینی کسی به تو پوست خوک داده است، مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

منبع:ستاره

 

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش/11تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب درخت نخل

تعبیر خواب درخت نخل و خرما

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا