تعبیر خواب خرگوش/11تعبیر خواب خرگوش

دوشنبه 10 خرداد 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش نشانه بسیار مثبتی است. با این حال ، برای تعبیر دقیق تر از خواب ، مهم است که بدانید خرگوش را در چه وضعیتی دیده اید ، چه رنگی بوده است ، آیا آن را زنده دیده اید یا به صورت غذا.

همچنین احساساتی که در آن خواب دیده اید و اینکه آیا تنها هستید یا با شخص دیگری مهم هستند. هر جزئیات برای بدست آوردن دقیق ترین تفسیر ممکن مهم است. بیایید به رویاهای فردی یک خرگوش نگاه کنیم.

خرگوش حیوانی است که در بسیاری از افراد ترحم و احساسات مثبت بسیاری ایجاد می کند. علاوه بر این ، این یکی از رایج ترین نمادهایی است که در رویاهای بسیاری از مردم ظاهر می شود.در ادامه با ما همرا تعبیر خواب مجله دایان باشید…….

 

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

لیست مطالب

1-تعبیر خواب  دویدن یک خرگوش

2-تعبیر خواب پوست خرگوش

3-تعبیر خواب بچه خرگوش

4-تعبیر خواب گوشت خرگوش

5-تعبیر خواب خرگوش مرده

6-تعبیر خواب گرفتن خرگوش

7-تعبیرخواب  پرید خرگوش

8-تعبیر خواب خرگوش سفید

9-تعبیر خواب خرگوش سیاه

10-تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

 

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب  دویدن یک خرگوش

دیدن دویدن خرگوش در خواب به معنای فرصت های جدید ، عمدتا فرصت های شغلی است. هرچه تعداد خرگوش ها بیشتر باشد ، فرصت های بیشتری نیز وجود دارد جمله ای وجود دارد که می گوید یک خرگوش در حال دویدن یک فرصت است و اگر آن را از گوش او بگیرید ، موفق خواهید شد. اگر خرگوش فرار کند ، فرصت را از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب پوست خرگوش

اگر در خواب بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می‌خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

 

تعبیر خواب بچه خرگوش

اگر در خواب بیند که بچه خرگوش داشتید، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضی از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

محمدبن سیرین می گوید : اگر ببینی بچه خرگوش داری یعنی به حال و روزی دچار می شوی که در آن فقط رنج و اندوه قرار دارد البته بعضی از تعبیرگران نیز گفته اند که رنج و اندوه تو به خاطر فرزندانت خواهد بود.

 

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب گوشت خرگوش

اگر در خواب گوشت خرگوش می‌خورد، نعمتی بسیار حاصل کند.

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر ببینی گوشت خرگوش می خوری یعنی از زن ها به تو ارث و میراث می رسد،‌‌‌‌ و یا اینکه نعمت فراوانی به دست می آوری.

تعبیر خواب خرگوش مرده

اگر در خواب  خرگوش مرده دیدید، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.خواب دیدن یک خرگوش در حال مرگ یا کشتن یک خرگوش چیز خوبی را پیش بینی نمی کند. احساس بدشانسی و ناراحتی خواهید کرد ، همچنین ممکن است نوعی خلا در روابط خود احساس کنید.

تعبیر خواب گرفتن خرگوش

محمدبن سیرین می گوید : اگر مشاهده کنی که خرگوشی را گرفته ای یا کسی آن را به تو بخشیده است یعنی با زن بدی ازدواج می کنی یا کنیزک بدی به دست می آوری.

تعبیرخواب  پرید خرگوش

پریدن خرگوش در خواب به معنای نزدیک شدن به هدف خود است. این نشانه لذت موفقیت ، دستیابی به اهداف شخصی یا شغلی شماست.

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش سفید

اگر در خواب  خرگوش‌های سفید دیدید این می تواند نامزدی ، عروسی یا بارداری باشد. دیدن یک خرگوش سفید نیز رابطه شاد و یک شریک دوست داشتنی را پیش بینی می کند.

تعبیر خرگوش سفید علامت وفاداری در امور عاشقانه است.رویای یک خرگوش سفید به معنای یک اتفاق شادی آور است.رویای یک خرگوش سفید به معنای یک اتفاق شادی آور است.

 

تعبیر خواب خرگوش سیاه

اگر در خواب خرگوش سياه دیدید، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناگوار است. در خواب یک خرگوش سیاه ببینید ، در موقعیتی غم انگیز مانند شکستگی یا ناامیدی قرار خواهید گرفت. تلاش شما برای موفقیت در کاری ناموفق خواهد بود.اگر در خواب یک خرگوش سیاه ببینید ، در موقعیتی غم انگیز مانند شکستگی یا ناامیدی قرار خواهید گرفت. تلاش شما برای موفقیت در کاری ناموفق خواهد بود.

 

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

اگر در رویایی خود  خرگوش قهوه ای دیدید،  نشانه مثبت  است و معمولا به سود و منفعت مالی زیاد اشاره دارد. ممکن است در مورد کاری سرمایه گذاری کنید و سود زیادی ببرید.

 

تعبیر خواب خرگوش حامله

تعبیر خواب خرگوش باردار در خواب نشان دهنده سرمایه گذاری های سودآور در زندگی است.

منبع:chi-nese.com

تعبیر خواب مرغ سیاه

تعبیر خواب /4 تعبیر خواب مرغ سیاه و خروس سیاه

تعبیر خواب مادر

تعبیر خواب/ 17 تعبیر خواب مادر و مادر بزرگ در خواب

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا