تعبیر خواب تجاوز | مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب چیست؟

سه‌شنبه 18 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب تجاوز

تعبیر خواب تجاوز | مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب چیست؟

تعبیر خواب تجاوز

دیدن مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب بیشتر ناشی از عکس العمل نسبت‌ به آسیب‌های روحی گذشته و یا احساس عدم توانایی فرد رویابین در کنترل اوضاع است.

تعبیر خواب تجاوز چیست ؟

تجاوز در رویای مردان

بنا به عقیده فروید دیدن رویای تجاوز در خواب ‌های مردان مربوط به احساسات سادیسمی یا دیگر آزاری جنسی در زندگی بیداری آن‌هاست.

تجاوز در رویای زنان

تعبیر خواب تجاوز این گونه خواب‌ها را برای زنان ناشی از ترس برای برقراری رابطه جنسی می‌داند. از طرفی این خواب می‌تواند سوء استفاده شدن در بخشی از زندگی را نیز نشان دهد.

این رویا در واقع پاسخ و عکس العملی نسبت به آسیب‌های گذشته، سو استفاده جنسی و یا تحقیراتی که در گذشته شخص بیننده خواب با آن درگیر بوده است.

معمولا رویاهای تجاوز شامل موارد زیر هستند.

 • شاهد یک تجاوز بودن
 • قربانی تجاوز بودن
 • ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن
 • خواهان تجاوز به عنف بودن
 • تهدید به تجاوز شدن
 • احساس ناتوانی در وضعیت جنسی
 • و…
تعبیر خواب تجاوز

تعبیر خواب تجاوز

تعبیر خواب تجاوز برای زن

اگر زن شوهر داری در خواب ببیند که به او تجاوز می کنند تعبیرش شکست عشقی است و یا زندگی مشترک او نافرجام می ماند و مجبور به طلاق خواهد شد.

علم تعبیر خواب دوران ویکتوریا تجاوز را با غرور در ارتباط می‌داند. بر اساس باورهای آن دوران اگر زنی در خواب ببیند که مورد تجاوز قرار گرفته است، تعبیر آن است که یکی از نزدیکانش غرور او را تحقیر و تهدید می‌کند.

اگر شما زن هستید و در خواب دیده‌اید که مورد تجاوز قرار گرفته اید، این خواب نشان دهنده عوامل مثبتی است که زندگی شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین این خواب به این مفهوم است که همه تلاش‌ها و آرزوهای شما به موفقیت منتهی می‌شود.

تعبیر خواب تجاوز به یک دوست

اگر در خواب ببینید که یکی از دوستان شما مورد تجاوز قرار گرفته است، تعبیر آن است که برای رسیدن به اهدافمان باید بر خودمان متمرکز شویم و بهترین تلاش خود را به خرج دهیم. بعلاوه این خواب می‌تواند با ماجرایی در زمان گذشته در ارتباط باشد که در آن احساس عدم کنترل کرده بودیم.

 تعبیر خواب تجاوز به حکم قانون

اگر در خواب ببینید که به حکم قانون مورد تجاوز قرار گرفته اید( مثلا در جنگ به شما تجاوز شده است)، این خواب با درک کردن امیال و خواسته‌های درونی تان در ارتباط است.

تعبیر خواب فرار از متجاوز

اگر در خواب ببینی که کسی می خواهد به تو تجاوز کند و موفق نمی شود معنی خواب این است که به تو شادی می رسد.

اگر در خواب دیدی که کسی می خواست به تو تجاوز کند و تو فرار می کردی ولی بالاخره او موفق شد معنی خواب این است که از او به تو خیر می رسد.

تعبیر خواب تجاوز پدر به دختر

 • دیدن پدر در حال تحریک دخترش بیانگر این است که صاحب خواب پولی بدست می آورد که حق او نیست و این پول ممنوع است و او باید به نزد خدا برگردد.
 • دیدن یک پدر که در خواب دخترش را مورد آزار و اذیت قرار می دهد نیز بیانگر بسیاری از بدبختی ها ، مشکلات و موانعی است که ممکن است بر سر راه خواب بیننده قرار گیرد.
 • العسیمی معتقد است تعبیر خواب پدری که دخترش را مورد آزار و اذیت قرار می دهد یکی از نشانه هایی است که صاحب خواب و خانواده اش در معرض سخنان بد همسایگان و اطرافیان قرار می گیرند.
 • النابلسی می گوید که آزار و اذیت پدر نسبت به دخترش نشان می دهد که صاحب خواب درگیر خواسته ها و لذت های زندگی دنیوی و به دور از اطاعت از خداوند متعال است.
 • آزار و اذیت پدر نسبت به دخترش که در خواب پدر ظاهر می شود ، ممکن است ناشی از بدرفتاری پدر یا رفتار بیرحمانه با دختر باشد.
 • برخی از مفسران معتقدند دیدن پدر در اثر دخالت این پدر در بسیاری از امور دخترش ، دخترش را در خواب آزار می دهد به گونه ای که باعث پریشانی و ناراحتی وی می شود.
تعبیر خواب تجاوز پدر به دختر

تعبیر خواب تجاوز پدر به دختر

تعبیر خواب تجاوز به همسر یا شریک عاطفی سابق

اگر در خواب همسر یا شریک عاطفی سابق خود را ببینید که مورد تجاوز قرار گرفته تعبیر آن است که رابطه شما در آینده طولانی می‌شود.

تعبیر خواب مورد تجاوز قرار گرفتن

خواب دیدن اینکه مورد حمله فیزیکی قرار میگیرید، به موقعیتی در بیداری اشاره دارد که شما حس می کنید بی یاور هستی، آسیب پذیر هستید. چیزی در زندگی تان، از کنترل شما خارج است. بویژه اگر شما خواب ببینید که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اید، بیانگر موقعیتی است که حس می کنید مورد هتک حرمت قرار گرفته یا قربانی شده اید.

خواب دیدن اینکه به شما تجاوز شده است(هتک حرمت شده اید) یا نزدیک بوده تجاوز شود بیانگر احساسات کینه توزانه یا رنجش آور در مورد جنس مخالف است. شما حس می کنید که مورد هجوم واقع شده اید یا ازتان سو استفاده شده است. چیزی یا کسی، عزت نفس و رفاه احساسی شما را به خطر می اندازد چیزها روی شما فشار می آورد. خواب تجاوز، برای کسانی که واقعا در زندگی بیداری به آنها تجاوز شده است رایج است.

اگر در خواب خود مشاهده کردید که مورد تجاوز قرار گرفته‌اید در حالی که در زندگی واقعی با این موضوع روبرو نشده‌اید بیانگر بسیاری از مسائل است. ترس از دست دادن کنترل زندگی تا داشتن افکار منفی و غیر عرف جامعه می‌تواند منجر به دیدن این‌گونه خواب ‌ها شود.

تعبیر خواب دزدیده شدن و مورد تجاوز قرار گرفتن

اگر فرد در خواب ببیند که ربوده می‌شود یا مورد سرقت قرار می‌گیرد، این خواب مرحله‌ای جدید در زندگی را نشان می‌دهد. قاچاق انسان یا برده داری و تجاوز به همراه آن در خواب هم نشان دهنده از دست دادن کنترل در بیداری و زندگی واقعی است. در ادامه به بررسی جزییات دقیق تری از دیدن تجاوز در خواب می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

تعبیر خواب تجاوز به دختر

اگر دختر باکره ای خواب ببیند که مورد تجاوز قرار گرفته، تعبیرش این است که خبر بدی به او خواهد رسید و او بسیار غمگین و ناراحت خواهد شد.

 تعبیر خواب ماسکی بر چهره متجاوز

اگر در خواب ببینید که متجاوزگر یا غاصب ماسکی بر چهره‌اش دارد یا سر و صورت خود را با چیزی پوشانده است، از دیدگاه روانشناسی تعبیر آن است که در جنبه‌های گوناگونی از زندگی خود احساس فقدان و از دست دادن کنترل را تجربه می‌کنید. بعلاوه باید این نکته را هم در نظر بگیرید که خواب شما دربردارنده یک پیام معنوی و روحانی بسیار قابل توجه است. اگر در خواب ببینید که مورد تجاوز قرار می‌گیرید، این خواب درواقع ندایی روحانی است و به این مفهوم است که شما کنترل خود را از دست داده‌اید و حالا زمان آن رسیده که برای به‌دست آوردن کنترل از دست رفته بجنگید.

تعبیر خواب نجات دادن شخصی از تجاوز

نجات دادن شخصی از تجاوز یا نگهداری از فردی بعد تجاوز در رویا بیانگر مشانه‌های امیدوار کننده در زندگی شماست. این خواب نشان می‌دهد که شما می‌توانید در زندگی فعل خواستن را صرف کنید و در موقعیت‌هایی که تحت فشار هستید به خوبی می‌توانید اوضاع را در اختیار خود بگیرید.

تعبیر خواب تجاوز مکرر

اگر دختری در خواب ببیند که مدام به او تجاوز شده ممکن است در عالم بیداری از طرف کسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشد و آثارش را در خواب مشاهده کند. احتمالا این آزار و اذیت از طرف یکی از دوستان و بستگانش صورت گرفته باشد.

تعبیر خواب تجاوز کردن

دیدن ارتکاب تجاوز در خوابتان بیانگر اختلال عملکرد جنسی یا عدم اطمینان است. بویژه اگر شما در خواب شاهد تجاوز چند نفر به یک نفر باشید، پس بیانگر بی یاوری کامل در یک موقعیت است. شما منابع یا قدرت برای انجام چیز درست را ندارید. ممکن است به این معنی باشد که شما یا کسی تحقیر شده اید.

تعبیر خواب تجاوز بی رحمانه و گروهی

تعبیر خواب تجاوز بی رحمانه و گروهی نشان دهنده آسیب های روحی و بسیار بدی است که از طرف دیگران به شما رسیده است. شما از این موضوع بسیار غمگین و ناراحت هستید و نمی توانید شرایط زندگی را به حالت عادی برگردانید. این آسیب ها مشکلات بسیار زیادی را در خانه و محل کار برای شما ایجاد خواهد کرد.

تعبیر خواب خوشایند بودن متجاوز

اگر در خواب ببینید که تجاوز به شما برایتان خوشایند است و آن را دوست دارید، این خواب با سندروم اتاق خواب مرده در ارتباط است. در این نوع از سندروم شما احساس می‌کنید که رضایت جنسی شما بطور کامل برآورده نمی‌شود. به عبارت دیگر، شما از عشق و محبت کافی که خوشبختی و خوشحالی عاطفی را در شما تحت تاثیر قرار می‌ دهد برخوردار نیستید.

درواقع مقصود این نیست که شما احساس افسردگی می‌کنید یا بعد از تجربه چنین خوابی وضعیت ذهنی شما دچار چالش می‌شود. تجاوز تجربه‌ای بسیار سخت و ناخوشایند به شمار می‌رود. اگر در خواب ببینید که به شما تجاوز می‌شود و تجربه‌ای که در خواب پشت سر گذاشته‌اید وحشتناک به نظر برسد، این خواب نشان دهنده تجربه هایی چالش برانگیز برای ورود به ابعادی ثمربخش و سازنده در زندگی شما به شمار می‌رود.

تعبیر خواب تجاوز به همراه خشونت

دیدن تجاوز و صحنه‌های خشونت آمیز در خواب به این مفهوم است که شما باید تجربیات خود را در مسیر موثرتر و سازنده تری در زندگی تان هدایت کنید.

 تعبیر خواب تجاوز از نظر بزرگان

تعبیر خواب تجاوز از نظر بزرگان

 تعبیر خواب تجاوز از نظر بزرگان

تعبیر خواب تجاوز امام صادق

 • اگر در خواب نزئدکی صورت گیرد و یا کسی به دیگری تجاوز کند در صورتیکه منی در خواب خارج شود این خواب معنی خاصی ندارد و بدون تعبیر است.
 • اگر در خواب ببینید با کسی نزدیکی کرده و نطفه خارج نشود از او به شما سود می رسد و اگر مرده باشد از او ارثی به شما می رسد.
 • اگر در خواب نزئدکی صورت گیرد و یا کسی به دیگری تجاوز کند در صورتیکه منی در خواب خارج شود این خواب معنی خاصی ندارد و بدون تعبیر است.
 • اگر در خواب ببینید با کسی نزدیکی کرده و نطفه خارج نشود از او به شما سود می رسد و اگر مرده باشد از او ارثی به شما می رسد.

تعبیر خواب تجاوز منوچهر مطیعی

 • تجاوز و نزدیکی در خواب به معنی آرامش و آسودگی است و این آسودگی به زندگی شما در بیداری بستگی دارد.
 • مثلا اگر بیمارید خوب می شوید و اگر غم دارید خوشحال می شوید و اگر قرض دارید بدهی خود را می دهید.
 • البته اگر در خواب نزدیکی و تجاوز به کسی کنید که در بیداری به آن فکر کرده باشید خواب شما شیطانی است و معنی خاصی ندارد.
 • اگر در خواب به کسی تجاوز کنید و لباسش را به زور پاره کنید و ….اگر از شما منی خارج شود در خواب ، این هم بدون معنی است.

تعبیر خواب تجاوز از حضرت دانیال

 • نزدیکی و مجامعت و تجاوز در خواب یک معنی دارد و با هم تفاوت ندارند و به برآورده شدن خواسته اشاره دارد.
 • اگر با کسی نزدیکی کنید و یا به او تجاوز کنید معنی خواب این است که از او به شما سود می رسد و اگر مرده باشد معنی سودی که می برید ارث می شود.
 • اگر در خواب ببینید که با زن خود نزدیکی می کنید و یا به زور به او تجاوز می کنید اگر مرد زیر باشد و زن بالا معنی خواب این است زن دیگری می خواهد و از آن زن به او سود می رسد.

 

تعبیر خواب تجاوز از ابن سیرین

 • اگر کسی در خواب ببیند که با کسی نزدیکی می کند از راه پشت معنی خواب این است که کار درستی نمی کند و کار که می خواهد در بیداری انجام دهد به صلاح او نیست و مخالف سنت پیامبر است.
 • اگر در خواب ببیند با محارمی مانند مادر و خواهر و … نزدیکی و یا تجاوز می کند معین خواب این است که هفت فامیل با او قطع رابطه می کنند.
 • اگر به زنی که مرده است تجاوز کنید به شما غم و فقر می رسد.
 • اگر در خواب ببینید که به زنی که مرده است تجاوز می کنید معنی خواب این است که کاری هست که می خواهد ان را انجام دهید ولی نمی توانید و پشیمان می شوید.
تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو | دیدن گاو در خواب

تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری | دیدن خواستگاری در خواب نشانه چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا