6 تعبیر خواب تاج چیست؟

یکشنبه 27 شهریور 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج چیست؟

تعبیر خواب تاج نماد قدرت، موفقیت و شهرت است. این خواب همچنین می تواند نشان دهنده سوء استفاده از قدرت باشد، به خصوص اگر در خواب خود عصایی نیز ببینید.

دیدن تاج محل در خواب به معنای آرامش است. شما به دنبال آرامش در زندگی خود هستید.

خواب یک تاج : خوشبختی
یک تاج از گلهای بسیار زیبا : امیدهای بزرگ شما برآورده خواهند شد .
یک تاج فلزی : در عذاب خواهید افتاد .
یک تاج از جنس فلز روی : ۱- به سختی بیمار خواهید شد .۲- ضرر مالی
یک تاج از جنس کاغذ : اشخاص بانفوذ شما را حمایت خواهند کرد.
بر سر شما تاج می گذارند : از یک رفاقت بزرگ لذت خواهید برد .
شما تاجی را روی سر یکنفر می گذارید : پیشرفت و ترقی بزرگ در زندگی
شما یک تاج از جنس طلا بر سر می گذارید : اشخاص مهم شما را حمایت می کنند
یک تاج از آهن بر سر دارید :در معاملات و قراردادها بسیار محتاط باشید
یک تاج بر سر دارید که رویش صلیب است : مرگ یکنفر به سود شما خواهد بود

تعبیر خواب مجله خانواده دایان

تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج

1-تعبیر خواب تاج سر گذاشتن چیست؟

رویایی که در آن تاج بر سر می گذارید نشان می دهد که در موقعیتی قدرتمند هستید یا دستاوردهای خود را تشخیص می دهید. این خواب همچنین می تواند به این معنی باشد که شما احساس می کنید از دیگران بالاتر هستید.
آیا می خواهید؟

2-تعبیر خواب تاج طلایی چیست؟

اگر ببینی روی سرت تاجی از طلای «جواهرنشان» قرار دارد، قدر و منزلت و بزرگی بسیار بدست می‌آوری، ولی در دینداری و شریعت ضعیف خواهی بود، اگر این خواب را زنی ببیند، با مردی که صاحب جاه و مقام و بزرگی در دنیا است ازدواج خواهد کرد.

3-تعبیر خواب تاج نقره چیست؟

دیدن تاج نقره‌‏اى در خواب، به معناى آن است که به زودى هدیه‏اى به دستتان می‌‏رسد.

تعبیر خواب سکه در خواب چیست؟

 

4-تعبیر خواب تاج  شکسته چیست؟

رویای شکسته شدن تاج  دهنده از دست دادن قدرت، موفقیت و شهرت یا کنار گذاشتن قدرت است.

 

5-تعبیر خواب تاج گذاری چیست؟

خواب تاج گذاری پیش بینی می کند که از دوستی افراد برجسته لذت خواهید برد.

 

فال آنلاین حافظ مجله خانواده ایران

تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج

6-تعبیر خواب تاج به روایت بزرگان

امام جعفر صادق(ع)

اگر زنی که شوهر ندارد، در خواب ببیند که روی سرش تاج قرار دارد، یـعـنـی ازدواج می‌کند ولی اگر شوهر داشته باشد یـعـنـی بزرگ و رئیس و سرور زن‌ها خواهد شد .
اگر ببینی تاجی جواهرنشان را بر سر پادشاه گذاشته‌ای، یـعـنـی جزء نزدیکان پادشاه می‌شوی و به جاه و مقام و احترام می‌رسی.
اگر زنی در خواب ببیند که تاج روی سرش را گرفتند، یـعـنـی شوهرش زن دیگری می‌گیرد یا اینکه او را طلاق می‌دهد.

 

 خالد بن محد العنبری

دیدن تاج در خواب، به قرآن، علم و ملک دلالت دارد.
اگر زنی در خواب ببیند که تاجی بر سر دارد، شوهر میکند و اگر حامله باشد، پسری به دنیا می آورد.

 

 ابراهیم کرمانی

گر ببینی پادشاه روی سر تو تاج گذاشته است، یـعـنـی پادشاه تو را کامروا می‌کند.
اگر ببینی پادشاه تاج به تو داد و تو هم آن را روی سر خودت قرار دادی، یـعـنـی با زن زیبا و ثروتمندی ازدواج می‌کنی و باعث کامیابی تو می‌شود.
اگر ببینی تاج از روی سر تو افتاد و شکست، یـعـنـی زن یا یکی از اعضای خانوادۀ تو از دنیا خواهد رفت، و یا زن را طلاق می‌دهی،
اگر ببینی تاج را از روی سر تو برداشته‌اند، تعبیرش این است که زن از تو طلاق می‌گیرد.

تعبیر خواب چشمان

تعبیر خواب چشم چیست؟

تعبیر خواب بلوط

16تعبیر خواب بلوط چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا