تعبیر خواب بوقلمون /دیدن بوقلمون در خواب نشانه چیست

شنبه 9 اسفند 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون

اگر بوقلمون را در خواب ببینید ، این نماد سعادت است. دوره بعدی برای شما و خانواده شما مساعد خواهد بود ، بنابراین آرامش و هماهنگی در خانه شما وجود خواهد داشت. با تقسیم دارایی و سایر هزینه هایی که اخیراً سردردهای زیادی برای شما ایجاد کرده است ، برخی از مشکلات را حل خواهید کرد. به سادگی ، از آن لذت خواهید برد زیرا همه چیز روان جریان می یابد.

تعبیر خوای شنیدن صدای  بوقلمون در خواب

وقتی در خواب شنیدن بوقلمون هستید ، به این معنی است که شخصی که قبلاً دوستش داشتید با شما تماس خواهد گرفت. این می تواند شریک زندگی یا دوست سابق شما باشد که شما را آزار دهد ، اما شما بعد از مدت ها متوجه اشتباه خود خواهید شد و آرزو می کنید که آشتی کنید. ممکن است شما رنج برده باشید و امیدوار باشید که آنها در ابتدا به خود بیایند ، اما با گذشت زمان از این ایده دست کشیدید و تصمیم گرفتید همه آن را فراموش کنید.

 

تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر شکار بوقلمون:

اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون به طرف آنها تیراندازی می کنید ، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید .

 

تعبیر خواب پرواز بوقلمون:

دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید .

 

تعبیر خواب بوقلمون بیمار یا مرده در خواب :

علامت آن است که به تنگدستی دچار خواهید شد ، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد .

 

تعبیر خواب فروختن بوقلمون:

اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید ، علامت آن است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت

تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون از دیدگاه بزرگان

به روایت آنلی بیتون

  • تعبیر دیدن بوقلمون در خواب، علامت ان است که از حرفه خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد.
  •  اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می‌برید ؛ علامت ان است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت.
  • دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ؛ علامت ان است که به تنگدستی دچار خواهید شد ؛ و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد.
  • خوردن گوشت بوقلمون در خواب ؛ علامت ان است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست.
  • دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ؛ علامت ان است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید.
  • اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون بطرف انها تیراندازی میکنید ؛ علامت ان است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید.

روایت لیلا برایت

خوردن گوشت بوقلمون، نشانه سعادت است.
تعبیر خواب بوقلمون درکتاب سرزمین رویاها
خواب یک بوقلمون: برای کشاورزان علامت یک محصول فراوان و عالی است.
یک بوقلمون را می کشید: بیوفائی و خیانت
بوقلمون می خیرید: منتظره واقعه بسیار خوشایندی باشید.
بوقلمون می خورید: یک شادی بزرگ
پرهای بوقلمون را می کنید: دچار افسردگی عصبی خواهید شد.
یک بوقلمون را سرخ می کنید: دردسر از طرف دوستان
گوشت بوقلمون را تکه می کنید: مشاجره با شریکانتان در کار
ساندویچ بوقلمون: شخص حریصی به دیدارتان میاید.

 

تعبیر خواب………

 

تعبیر خواب سگ/11تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب ریزش مو 

تعبیر خواب ریزش مو یا کوتاه کردن مو

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا