تعبیر خواب بازی شطرنج چیست؟

پنج‌شنبه 12 مرداد 1402 تعبیر خواب
تعبیر خواب بازی شطرنج

 

تعبیر خواب بازی شطرنج

تعبیر خواب بازی شطرنج:معمولاً دیدن پادشاه یا نخست وزیر در خواب نشان دهنده اهمیت حیاتی شما برای افراد اطرافتان است. در حالی که پیاده رویایی می کنید، ممکن است آن را بی اهمیت بدانید. با این حال، باید بدانید که پیاده نقش کلیدی در شطرنج دارد.

بازی شطرنج در خواب نمادی از بینش جهانی است که قبل از وقوع یک رویداد مهم در زندگی شما دارید. این مفهوم به شما کمک می کند تا ایده واضح تری داشته باشید. از سوی دیگر، رویای بازی شطرنج به این معنی است که شما با افراد دیگر یا دشمنان درگیری خواهید داشت.

 

تعبیر خواب شطرنج بازی کردن

تعبیر خواب شطرنج بازی کردن

شطرنج بازی می کنید اما نمی دانید چگونه بازی کنید

این خواب نماد این است که شما در استفاده از پول زیاده روی می کنید و باعث نگرانی شما می شود.

 

رویاها در شطرنج پیروز می شوند

این چشم انداز نماد این است که شانس خواهید یافت. اگر با کسی دعوا داشته باشید، برنده خواهید شد.

رویاها در شطرنج باختند

این خواب نماد این است که شما از شکست می ترسید حتی اگر تمام تلاش خود را کرده باشید. مثبت فکر کن؛ شما همیشه نمی توانید در هر زمانی در نبرد پیروز شوید.

 

دیدن بازی شطرنج در خواب نشانه چیست؟

  • گر کسی در خواب در حال بازی شطرنج بود، به طرف مقابل دروغ و تهمت می بندد و طرف مقابل نیز نسبت به او همین رفتار را دارد.
  • اگر کسی دید که بازی شطرنج را برد، به دروغ بر کسی غلبه خواهد کرد.
  • دیدن و یا بازی کردن شطرنج در خواب بیانگر توجه و دقت به موقعیت های پیش روی شماست. قبل از هرگونه تصمیم گیری تمامی جوانب را در نظر بگیرید.
  • خانه های سیاه و سفید صفحه شطرنج سمبل موقعت های مثبت و منفی هستند.
  • دیدن مهره شاه در خواب یک نشانه خطرناک است. این مهزه بیانگر حضور زنی در زندگی شماست که شما بر سر جایتان فرو می نشاند.
  • دیدن مهره های شطرنج در رؤیا غرق شدن و مجذوب شدن در موقعیت های خاص و یا روابطی که در پیش رو هستند را نشان می دهد. به دلیل درگیر شدن زیاد در اینگونه روابط و موقعیت ها اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می دهد را نادیده می گیرید و در نتیجه کنترل زیادی روی این روابط نخواهید داشت. این موقعیت ها در فعالیت ها و رفتار شما تأثیر بسزایی دارند.

 

تعبیر خواب شطرنج بازی کردن

تعبیر خواب شطرنج بازی کردن

 

تعبیر خواب شطرنج بازی کردن از دید بزرگان

معبرین غربی:
  • تعبیر خواب شطرنج بیانگر توجه و دقت به موقعیت‌های پیش روی شماست. قبل از هرگونه تصمیم گیری تمامی جوانب را در نظر بگیرید.
  • تعبیر خواب شطرنج خانه‌های سیاه و سفید صفحه شطرنج سمبل موقعت‌های مثبت و منفی هستند.
اصفهانى گوید: 
تعبیر خواب شطرنج باختن به خواب، دلیل بهتان و دروغ بود. اگر بیند شطرنج کرد و بر کسی غلبه کرد، دلیل که به باطل بر کسی غلبه کند. اگر بیند که خصم بر وی غلبه کرد، دلیل است بر وی بهتان گویند و کارش بی منفعت باشد.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید مشغول بازی شطرنج هستید، دلالت بر آن دارد که در کارهایتان با کسادی مواجه خواهید شد، این خواب می‌تواند نشانه بیماری و یا یافتن دوستانی ناموافق باشد.
  • اگر خواب ببینید در بازی شطرنج بازنده‌اید، دلالت بر آن دارد که از منافع غیر قابل اعتماد برای شما نگرانی ایجاد می‌شود. اما اگر خواب ببینید در بازی شطرنج برنده‌اید نشانه آن است که بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهید شد.
تعبیر خواب دکتر

تعبیر خواب دکتر/19 تعبیر خواب پزشک

تعبیر خواب خدا

تعبیر خواب خدا/وقتی خدا را در خواب می بینید به چه معناست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا