تعبیر خواب بادام | بادام در خواب نشانه چیست؟

یکشنبه 23 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام | بادام در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب بادام چیست؟

تعبیر خواب بادام ، بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه می شود و مردم از آن استفاده می کنند. یکی در نیمه بهار است که به صورت تازه به بازار می آید و همراه چغاله و گوجه سبز می فروشند دیگری بادام خشک که در همه فصول سال یافت می شود که خود آن هم دو نوع است.

پوست کنده و با پوست(منظور پوست سخت و چوبی روی بادام است نه غشاره نازکی که روی مغز کشیده شده) معبران نوشته اند که بادام در خواب نعمت و مال است.

تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب خوردن بادام تلخ

این خواب نشان می‌دهد که در خانه و خانواده‌تان دچار مشکلاتی خواهید شد. حل این مشکل زمان زیادی خواهد برد.

تعبیر خواب بادام بر اساس کیفیت رنگ آن

موقعی که خواب بادام می‌بینید می‌توانید به رنگ‌های آن نیز توجه داشته ابشید. رنگ‌های تیره نماد بیماری است در حالی که رنگ‌های روشن و سفید بر این دلالت دارد که مسیر زندگی برای‌تان باز است یا اینکه تصمیم‌های درستی خواهید گرفت.

 تعبیر خواب خوردن بادام توسط دیگران

دیدن چنین خوابی – یعنی دیگران بادام بخورند – نشانه‌ی آن است که افرادی اطراف‌تان خواهند بود که به کمک‌تان نیاز خواهند داشت. شما باید سعی کنید آن‌ها را بیابید و کمک‌شان کنید.

تعبیر خواب درخت بادام دارای میوه

چنین خوابی نشانگر شادمانی و جشن و سرور است.

تعبیر خواب دیدن بوته‌ی بادام به شکوفه نشسته

این خواب نشان می‌دهد که شما به سعادت و نیک‌بود دست خواهید یافت. اگر این بوته بدون گل بود یا خشک شده بود، دلالت بر چیزی برعکس دارد، یعنی نا امیدی و دوره‌ای از گرفتاری که گریبان‌تان را خواهد گرفت.

تعبیر خواب دیدن بادام اما ناتوانی در دست زدن به آن

وقتی بادام را می‌بینید اما نمی‌توانید به آن دست بزنید، چنین خوابی نشان دهنده‌ی آن است که در زمینه‌ی اقتصادی مشکلاتی را تجربه می‌کنید.

دیدن درخت بادام در خواب

درخت بادام در خواب نشانگر آن است که به موقعیت و ثبات مالی بالایی دست پیدا خواهید کرد. قادر خواهید بود از این وضعیت‌تان برای ساختن آینده‌ای خوب در دراز مدت استفاده کنید و باعث تقویت کسب و کار و قدرت سیاسی خودتان بشوید.

تعبیر خواب بادام پوشیده شده در شکلات یا شکر

اینکه خواب ببینید بادام را با پوششی از شکر یا شکلات شیرین می‌کنید، نشانگر آن است که در طول زندگی سلامت خوبی خواهید داشت، با وجود این ممکن است مشکلات قندی پیدا کنید و مجبور شوید کمی در رابطه با رژیم‌تان دقت و ریزبینی بیشتری به خرج بدهید. مراقب فایده‌های کلی چیزهایی که می‌خورید باشید، من جمله مواد افزودنی، به ویژه اگر آن مواد ناسالم باشند.

تعبیر خواب روغن بادام

دیدن روغن بادام در خواب به نوعی پیش بینی آن است که به لحاظ مالی به ثبات خواهید رسید. با در اختیار داشتن منابع لازم، قادر خواهید بود سبک زندگی بسیار سالم‌تری را اتخاذ و حفظ کنید. به نحوی که در زندگی با مشکلات کمتری روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب درخت بادام

دیدن درخت بادام در خواب نشانه‌ی شادمانی، عشق و ازدواج موفق است. بادام‌های سبز تازه نیز به اقبال خوب، ثروت، و موفقیت در زمینه‌ی مالی اشاره دارند.

تعبیر خواب خوردن بادام

خوردن بادام در خواب پیش بینی کننده‌ی آن است که سفری را آغاز خواهید کرد و اوقات لذت بخش مثبتی را پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب جمع کردن بادام

جمع کردن بادام در خواب، به نوعی پیش بینی آن است که نقشه‌ّا و انتظارات و عقایدتان برآورده خواهند شد. شما باورهای خاصی خواهید داشت و در زمانی کوتاه ثابت می‌شود اعتقادات شما کاملا سودمند و مفید بوده است.

تعبیر خواب شکستن هسته‌های بادام

شکستن و باز کردن هسته‌های بادام در خواب، پیش بینی از آن است که با مشکلاتی که درون خانواده‌تان می‌افتد دست و پنجه نرم خواهید کرد. موانع مشخصی در سر راه ازدواج‌تان وجود دارند که خوب نخواهند بود، تا آنکه راه‌هایی برای بهتر سازی آن‌ها پیدا کنید.

تعبیر خواب بادام به روایت بزرگان

تعبیر خواب بادام به روایت بزرگان

تعبیر خواب بادام به روایت بزرگان

تعبیر خواب بادام از امام صادق (ع)

 امام صادق علیه السلام نقل شده است که بادام در خواب هم مال است و هم شفا از بیماری. همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند و نعمت و فراخی معیشت و روزی اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببینیم. مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی توانید چندان اعتماد داشته باشید.

چنانچه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود نقصان می یابد و از بین می رود.

تعبیر خواب بادام از  آتیانوس

خانم آتیانوس معبر یونانی می گفت مغز بادام پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می شوند. ابن سیرین می گوید بادام نعمت و روزی است که با جنگ و خصومت به چنگ می آید.

تعبیر خواب بادام از ابن سیرین

  • بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید. و معبران می گویند: تاویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود.

شاید منظور ابن سیرین بادام با پوست باشد چون بادام بدون پوست یعنی مغز بادام پول بی زحمت است.

اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید اندوخته ای به شما می رسد اما به دشواری یعنی چنانکه باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد.

 

تعبیر  خواب بادام از منوچهر مطیعی تهرانی

  • دیدن بادام در خواب نشانه ی شفا یافتن از بیماری و مال پنهان است. اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد. چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد.
  • بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه می شود و مردم از آن استفاده می کنند. یکی در نیمه بهار است که به صورت تازه به بازار می آید و همراه چغاله و گوجه سبز می فروشند دیگری بادام خشک که در همه فصول سال یافت می شود که خود آن هم دو نوع است. پوست کنده و با پوست (منظور پوست سخت و چوبی روی بادام است نه غشاره نازکی که روی مغز کشیده شده) معبران نوشته اند که بادام در خواب نعمت و مال است.
  • اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید اندوخته ای به شما می رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد. برخی از معبران بادام را علم دانسته اند و در ضمن نجات از رنج و بلا و شفا از بیماری. خوردن مغز بادام شفا است مشروط بر این که بیمار باشید. اگر بیماری که در حال معالجه است در خواب ببیند بادام می خورد برای او بادام پول و راحت نیست بلکه شفا و صحت و نجات از رنج بیماری است و می تواند امیدوار باشد که به زودی بیماری او درمان خواهد شد و سلامت خویش را باز خواهد یافت.

 

 

 

 

Capture 30

تعبیرخواب فیل چیست؟ | دیدن فیل در خواب

تعبیر خواب سوت

تعبیر خواب سوت | سوت زدن در خواب نشانه چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا